Tiszasas Községért Egyesület

"Sasolj Velünk!"

Az egyesület alapvető célja a tiszasasi fiatalok összefogása és rajtuk keresztül a lakosság segítése. Kulturális, ismeretterjesztő, ifjúsági, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása. A közösségi élet fellendítése, ifjúsági táborok, közösségteremtő programok szervezése. Az idősek, rászorulók, családok, a kiszolgáltatottak támogatása, fiatalság helyben tartása. Tiszasas község környezet- és természetvédelme, hagyományainak felkutatása és ápolása, hagyományteremtés, a település fejlesztése és vonzerejének erősítése. Rendezettebb, biztonságosabb, szebb falukép kialakítása, a közösségi összetartozás erősítése.

Adószám:
19053219-1-16

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése
Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

Szervezet hivatalos neve:
Tiszasas Községért Egyesület

Szervezet rövid neve:
Tiszasas Községért Egyesület

Szervezet adószáma:
19053219-1-16

Honlap:
https://tiszasas.hu/civil-szervezetek/tiszasas-kozsegert-egyesulet/

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/tiszasaskozsegert/

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
11745042-25879476-00000000

Közhasznú jogállás:
nem

A szervezet telefonszáma:
+36 303868522

A szervezet címe:
5474 Tiszasas Fő út 13/A.

Tevékenységi kör:
Országos, regionális közszolgálati hírközlés

Tevékenység leírása:
- A falusi turizmus elősegítése, támogatása, és a község idegenforgalmi vonzerejének növelése, a településmarketing támogatása. - A község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megóvása, ápolása, védelme, korszerű és esztétikus fejlesztése. - A település és a helyi gazdaság fejlesztésének támogatása, a munkahelyteremtés elősegítése. - Javaslatok és észrevételek benyújtásával segíti a község hosszú és középtávú fejlesztési és rendezési terveinek kidolgozását. - A környezet- és természetvédelemre nevelő programok (előadások, kiállítások, vetélkedők) szervezése; az illegális hulladéklerakó helyek felkutatása és felszámolása; szemétszedési, parkosítási, fásítási, takarítási akciók megszervezése; engedély nélküli tűzgyújtások megakadályozása. - A néprajzi és kulturális hagyományok felkutatása; hagyományőrző programok szervezése; a hagyományteremtő értékek ápolása, és programok kezdeményezése; - A kulturális élet fellendítése, kulturális programok szervezése; az ismeretterjesztő és információs lehetőségek bővítése. - A község fiataljai részére sport és szabadidős programok szervezése. - A községben – idős koruknál, egészségi állapotuknál, és nagycsaládos vagy egyéb (pl. munkanélküli) helyzetüknél fogva – nehéz körülmények között élők érdekképviselete, helyzetük figyelemmel kísérése és támogatása; egészségmegőrző programok kezdeményezése. - A települési célok érdekében folyamatos kapcsolattartás a helyi önkormányzattal, együttműködés más civil szervezetekkel. Formális és informális kapcsolatteremtés és kapcsolattartás Tiszasas Község Önkormányzata és a község lakossága között.


Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.