ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Adjukossze.hu szolgáltatások

2021. február 25.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Üzemeltetői adatok

II. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

III. Szolgáltatások és igénybevételük, díjazás

ADOMÁNYOZÓK

1. ADOMÁNYOZÁS MENETE

SZERVEZETEK

1. SZERVEZETI REGISZTRÁCIÓ

A Szervezeti Adatbázisba minden Magyarországon bejegyzett civil szervezetek, illetve minden nonprofit gazdasági társaság regisztrálhat. A regisztrált Szervezetek megjelennek az Asjukössze.hu oldal adatbázisában

IV. ADOMÁNYGYŰJTÉSI LEHETŐSÉGEK

KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYGYŰJTÉS

1. Közösségi adománygyűjtés indítás feltételei:

2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

3. Közösségi adománygyűjtés időszak

4. Hosszabbítási lehetőség

5. Túlfutási lehetőség

6. Beszámoló

ÉLMÉNY ADOMÁNYGYŰJTÉS

1. Élmény adománygyűjtés indítás feltételei:

2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

3. Élmény adománygyűjtés időszak - 30 nap

4. Hosszabbítási lehetőség

5. Beszámoló

ADOMÁNYGOMB+ // BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYGYŰJTÉS

1. A bankkártyás adománygyűjtés indítás feltételei:

2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

3. Bankkártyás adománygyűjtés időszak

4. Hosszabbítási lehetőség:

5. Beszámoló

TELEFONOS ADOMÁNYGYŰJTÉS

1. A telefonos adománygyűjtés indítás feltételei:

2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

3. Adománygyűjtési Kampányidőszak

4. Hosszabbítási lehetőség:

5. Beszámoló

ADÓ 1%-OS GYŰJTÉS

1. Adó 1%-os gyűjtés indítás feltételei:

2. Jogosultság és 1%-os kampány igény elbírálása, szolgáltatási díjak

3. Kampányidőszak

4. Hosszabítási lehetőség

V. ADOMÁNYGYŰJTÉSSEKKEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Adománygyűjtési kampány adatlap kitöltése

Az Adománygyűjtés lezárul

Sikeres adománygyűjtés

Lejárt adománygyűjtés

Adományok kezelése

Közösségi és Élmény adománygyűjtés

Bankkártyás adománygyűjtés

Telefonos adománygyűjtés

Egyéb információk

Adatkezelés

VI. Felhasználó egyéb jogai és kötelezettségei

Panaszkezelés

Elállás

VII. Kapcsolattartás

VIII. Fogalmak

IX. Záró rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (a továbbiakban: Szolgáltató vagy NIOK Alapítvány) üzemeltetésében működő adjukossze.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználásának feltételeit. A honlap, illetve egyes tartalmi elemeinek megnyitása, s bármely szolgáltatás igénybevétele az adjukossze.hu honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételek és adatkezelési elvek elolvasását és elfogadását jelenti.

I. Üzemeltetői adatok

Név: Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
Székhely: 1122 Budapest, Maros u. 23. mfszt. 1.
Adószám: 18063710-2-43
Nyilvántartási szám: 01-01-0004758
Szerződés nyelve: magyar
Ügyfélszolgálat: [email protected]
Tanácsadás: [email protected]

A szolgáltatási szoftver a NIOK Alapítvány tulajdona. A szolgáltatást a NIOK Alapítvány üzemelteti, az oldal technikai karbantartását a REON Digital Kft. végzi.

Az oldalon keresztül történő bankkártyás fizetés minden esetben az OTP Mobil Zrt. (SimplePay) által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül történik, amelyhez a Szolgáltató nem fér hozzá. Az oldalon keresztül történő telefonos fizetés minden esetben az Magyar Telekom, a Telenor Magyarország és a Vodafone Magyarország által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül történik, amelyhez a Szolgáltató nem fér hozzá.

II. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

 • Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató és a honlapot használó személyek, Szervezetek közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.

 • A Felhasználók jelen ÁSZF rendelkezéseit a regisztrációjuk időtartama, illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevétele ideje alatt kötelesek teljesíteni.

 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért, és rajta keresztül az Adományozók a Szervezetek felé nem érvényesíthetnek jogokat.

 • Amennyiben a Szervezet érdekkörében felmerült szerződésszegés, vagy más jogellenes magatartás következtében a Szolgáltatót kár éri, vagy vele szemben ilyen igényt terjesztenek elő, úgy őt a Szervezet köteles a következmények alól mentesíteni, a folyamatban lévő eljárás esetében mentesítését elősegíteni, peres eljárás esetén beavatkozóként perbe lépni.

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét ne engedélyezze.

 • Felhasználók a NIOK Alapítvány etikai, védelmi és magatartási irányelveit a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során magukra nézve kötelezően elfogadják.

 • A Szolgáltató érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) a Szolgáltatót felelősség nem terheli, és kizár mindennemű kártérítési igényt. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 • A Szolgáltató vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.

III. Szolgáltatások és igénybevételük, díjazás

ADOMÁNYOZÓK

Az Adjukössze.hu Magyarországon az első és legnagyobb online adománygyűjtési felület.

Az adománygyűjtő portálon civil szervezetek kezdeményezéseit támogathatják a potenciális Adományozók. A civil Szervezetek tevékenységét, éppen aktuális projektjeit önálló oldalakon lehet megtekinteni, ahol részletesen bemutatják Szervezetüket és éppen aktuális kampányaikat, projektjeiket, valamint azt, hogy mekkora támogatás szükséges a megvalósításukhoz. Az Adjukössze.hu oldalon az alábbi kategóriákban lehet támogatni a Szervezeteket:

 • KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYGYŰJTÉS: Itt a Szervezetek egy-egy konkrét célra gyűjtenek adományt, és a közösség erejében bízva szeretnék elérni a meghatározott Célösszeget, ami szükséges a projekt megvalósításához.

 • BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYGYŰJTÉS: Itt egy-egy Szervezet állandó működését lehet segíteni egyszeri és/vagy rendeszeres adományozással.

 • ÉLMÉNY ADOMÁNYGYŰJTÉS: Ezzel az adománygyűjtéssel életre szóló élményekben lehet része az Adományozónak. Az adományozásoddal bekerülsz az Adományozói “kalapba” és az adománygyűjtés során felajánlott élményt, vagy értékes tárgyat nyerhetsz a kampány végeztével.

 • TELEFONOS ADOMÁNYGYŰJTÉS: Itt egy-egy Szervezet állandó működését vagy épp aktuális projektjét lehet támogatni telefonon keresztül. Egy telefonhívással vagy SMS-sel 13600-as telefonszámon keresztül a Szervezet kódszámát megadva (kétjegyű azonosító) a Szervezet 500 forintot kap, ami a telefonszámládra terhelődik.

 • ADÓ 1%: Ha az 1%-os jelölés látható a kampányoldalon, akkor felajánlhatod a Szervezetnek az adód 1%-át.

A Közösségi, Élmény és Matchfunding adománygyűjtések keretében összegyűjtött adományok 1-15%-a (a végösszegtől és a sikeres/sikertelen adománygyűjtéstől függően) a Szolgáltatót illető adomány, melyet a Szolgáltató teljes egészében a honlap technikai fenntartására, adminisztrációjára, szervezetek szakmai támogatására költ, illetve további 2% a banki költségek fedezésére szolgál. A Szolgáltató az adománygyűjtés összegének 83-97%-át a Közösségi, Élmény és Matchfunding adománygyűjtés lejártát követő legfeljebb 21 napon belül a Szervezet bankszámlájára utalja a számlaszám visszaigazolását követően. További részletek az V. pontban.

Az Adjukössze.hu oldalon valós és átláthatóan működő Szervezetek kezdeményezését támogathatja, Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) adatbázissal és névjegyzékkel folyamatosan aktualizált kapcsolat biztosítja a felületen a Szervezetek nyomon követesét, annak érdekében, hogy csak és kizárólag átláthatóan és hivatalosan működő Szervezetek kerülhessenek csak fel a honlapra. Azok a Szervezetek melyekkel korábban, vagy jelenleg átláthatósági problémák merültek/merülnek fel nem indíthatnak Adománygyűjtést az oldalon. Az adománygyűjtést megelőzően a Szervezetek alapos, de nem teljeskörű átvilágításon esnek át. A Szolgáltató a Szervezetek működéséért, a Kampány megvalósulásáért felelősséget nem vállal. Részletesebben a IV. fejezetben tájékozódhat. Az Adományozó könnyen meggyőződhet a kezdeményezések megvalósulásáról is, hiszen a projekt befejezése után elolvashatja a Szervezet beszámolóját a beszámolási kötelezettség szerint, melyre a Szolgáltató szükség esetén rendszeresen felszólítja az adománygyűjtő Szervezetet, és mindent megtesz azért, hogy a beszámoló felkerüljön az oldalra, azonban a Szolgáltató a beszámoló meglétét nem garantálja a kezdeményezések adatlapjain.

Minden adomány számít!

1. ADOMÁNYOZÁS MENETE

Az Adományozói regisztráció a bankkártyás rendszeres adományozás esetében kötelező, minden további adományozásnál viszont nem kötelező, azonban az Adományozónak lehetőséget biztosít adományainak és kedvenc civil ügyeinek, adománygyűjtéseinek a követésére, illetve a rendszeres bankkártyás adományozás lemondására, új kötésére, korábban lemondott vagy lejárt kártya esetén újrakötésére.

Adományozói regisztráció a következő adatok megadásával lehetséges:

Vezetéknév

Keresztnév

Email cím

Jelszó

vagy Facebook profillal.

Adományozási tevékenység a honlapon kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával, annak szabályai szerint történhet.

Adományozásra bármely magánszemély vagy Szervezet jogosult bankkártyával vagy telefonnal. Az Adományozó a következő bankkártyákat használhatja a honlapon: MasterCard (dombornyomott), VISA (dombornyomott), VISA Electron (nem dombornyomott), Maestro. továbbá a mindenkori fizetési Szolgáltató feltételei szerint.

Adományozás bankkártyával

Az Adományozói oldalon és Adományozói kártyán egyaránt megtalálható Támogatom gombra való kattintás után az Adományozónak meg kell adnia a következő adatokat:

 • Azonosító név (bármilyen név megadható, akár becenév is)

 • E-mail cím

 • Szeretné-e, hogy neve megjelenjen az Adományozók között a honlapon

 • Adomány összeg

 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e a negyedévenkénti Adományozói hírlevélre

 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e a támogatott Szervezet hírlevelére.

 • Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elolvasása és elfogadása

Ezt követően az Adományozó továbblép az OTP Mobil Zrt. (SimplePay) oldalára, ott adhatja meg bankkártyája adatait, amelyek a fizetéshez szükségesek. A bankkártya adatokhoz a kártya lejáratának dátumán kívül sem a Szolgáltató, sem a Szervezet nem fér hozzá, azok kezelése az OTP Mobil Zrt. (SimplePay) rendszerében történik. A rendszeres adományozás esetében a regisztráció kötelező.

Az adományozást követően, legfeljebb két órán belül az Adománygyűjő kampány adomány összegének számlálója növekszik, de az Adományozásról és az Adományozóról megadott adatok csak akkor jelennek meg a honlapon, amennyiben erről az Adományozó így rendelkezett.

Adományozás Szervezetként a magánszemélyekkel azonos feltétekkel, vagy a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás keretében átutalással lehetséges (lásd Kiemelt Adományozás). Az Adományozást követően az Adományozó köszönőüzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatást küld az Adományozás adatairól és felhasználásának lehetőségeiről.

Az Adományozó által nyilvánosságra hozott Adományozói üzenetet a Szolgáltató felhasználhatja a honlap népszerűsítésére az Adományozó nevének megjelenítése nélkül. Amennyiben az adott Adomány összeghez köszönő Ajándékot biztosít a Szervezet, úgy gondoskodik annak rendelkezésre állásáról és az Adományozóhoz való eljuttatásáról. Amennyiben elfogy az adott Adományozói szinthez tartozó Ajándék, úgy a Szervezet hasonló vagy az eggyel alatta lévő szinthez tartozó Ajándékot biztosít a lehetőségei szerint. A Szolgáltató a Szervezet által biztosított Ajándékokat nem ellenőrzi, azok minőségéről a Szervezet felel és eljuttatásáról a Szervezet gondoskodik.

Adományozás Élmény adománygyűjtés esetében

A jelen ÁSZF Adományozásra vonatkozó szabályai az Élmény adománygyűjtésben megvalósuló Adományozásra is értelemszerűen vonatkoznak az alább meghatározott speciális előírások figyelembevételével.

Az ún. Élmény adománygyűjtő kampányban az Adományozó az adományért cserébe esélyt kap egy, az adott adománygyűjtéshez kapcsolódó, csak a jelen adományozási móddal elérhető különleges élmény megnyerésére. A nyerési esély az Adományozási összeggel arányosan nő, amelyet a rendszer automatikusan generál és rendel hozzá az adott Adomány összegéhez.

Az adománygyűjtés adatlapján előre meghatározásra kerül az adott Adomány összegekhez rendelt garantált ajándékok száma. Utóbbiak rendelkezésre állásáról és az Adományozóhoz való eljuttatásáról a Szervezet gondoskodik. Amennyiben elfogy az adott Adományszinthez rendelt garantált ajándék, úgy a Szervezet hasonló vagy az eggyel alatta lévő szinthez tartozó ajándékot biztosít a lehetőségei szerint.

Az adománygyűjtés időszaka alatt Adományozó lehet minden, magyarországi állandó lakó- vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, a fentiekben meghatározott bankkártyák valamelyikével rendelkező, s az alábbi pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy, aki megfelel a jelen ÁSZF vonatkozó feltételeinek.

Nem vehetnek részt Adományozóként a Szolgáltató és a Szervezet kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai, munkatársai, a nyereményként meghatározott különleges élményt nyújtó híresség munkatársai, illetve mindezen személyeknek a Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint az adott Élmény adománygyűjtés előkészítésében és lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

Egy Adományozó egyszerre több Élmény adománygyűjtésben is részt vehet.

Amennyiben az adott Élmény adománygyűjtés Adatlapján más nem kerül meghatározásra, a megnyerhető különleges élmény két személyre szól: az Adományozóra és egy általa választott természetes személyre, aki a nyertes értesítése után kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelés rá irányuló, értelemszerű alkalmazására. Utóbbi korlátozott cselekvőképessége vagy cselekvőképtelensége esetén csak törvényes képviselője –amennyiben az nem az Adományozó, úgy előzetes írásbeli - hozzájárulásával vehet részt.

Az Élmény adománygyűjtés adatlapján vagy kártyáján található Támogatom gombra való klikkelés után az Adományozónak meg kell adnia az alábbi adatokat:

 • Családi és utónév

 • E-mail cím

 • Telefonszám

 • Lakóhelyéül szolgáló település neve

 • Szeretné-e, hogy neve megjelenjen a honlapon a Támogatók között

 • Adomány összeg

 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy a Szolgáltató a fent megadott adatokat továbbíthatja-e a Szervezetnek

 • Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elolvasása és elfogadása

 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e az Adományozói hírlevélre

 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e a támogatott Szervezet hírlevelére.

A nyertesek véletlenszerű sorrendben kerülnek kisorsolásra az adománygyűjtés lezártát követően 10 munkanapon belül a Szolgáltató székhelyén (cím: 1122 Budapest, Maros u. 23. mfszt. 1.). A véletlenszám-generátor gépi programmal történő sorsolás pontos időpontja és helyszíne az adott adománygyűjtés adatlapján kerül feltüntetésre a gyűjtés élesítésekor.

A sorsoláskor három tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik a sorsolás sorrendjében válhatnak nyertessé, amennyiben az eredeti nyertes az ÁSZF értelmében mégsem válhat jogosulttá a nyereményre. Ezen esetekben kártérítési igénnyel sem élhet a Szolgáltató felé.

A nyertes az adjukossze.hu oldalon megadott adatai alapján kerül azonosításra. Az Adományozó téves, hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A nyertes a sorsolást követő 10 munkanapon belül e-mailben kap értesítést az adjukossze.hu oldalon megadott e-mail címen. Amennyiben a nyertes nem jelez vissza 3 további munkanapon belül, az adjukossze.hu honlapon megadott telefonszámon történik meg az újabb értesítés a sorsolást követő 5 munkanapon belül. Ez idő alatt a telefonos értesítés kétszeri sikertelensége esetén a Szolgáltató nem köteles a nyertest ismételten megkeresni. Helyébe a sorrendben következő tartaléknyertes lép.

Akkor is a sorrendben következő tartaléknyertes lép az eredeti nyertes helyébe, ha utóbbi a nyereményétől a sikeres értesítéstől számított egy héten belül visszalép. Erről haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, és szükség esetén megtéríti a Szolgáltatónak ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő, máshonnan meg nem téríthető kárát, kivéve, ha a visszalépésre olyan előre nem látható okból került sor, amelyért az eredeti nyertes nem felelős.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Adományozó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve az Élmény adománygyűjtések szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az Adományozót azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból.

A Szolgáltató a nyeremény élmény megvalósulásáig kizárhatja azt az Adományozót, akivel azt azért nem lehet megvalósítani, mert a megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy nem tanúsítja az adott helyzetben elvárható együttműködő magatartást, illetve az Adományozó egyéb okból nem felel meg a jelen ÁSZF személyi, illetve alaki feltételeknek.

A nyeremény élmény megvalósításának feltétele, hogy a nyertes együttműködjön a Szolgáltatóval és a Szervezettel. Az azzal szorosan összefüggő (pl. helyszíni) költségek viseléséről a Szervezet és a Szolgáltató az adott adománygyűjtéshez kapcsolódó egyedi megállapodásukban rendelkeznek. Az élmény megvalósulásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. az élmény helyszínére történő utazási költség, stb.) a nyertest terhelik.

A nyeremény élmény a sikeres értesítéstől számított 90 napon belül kerül megvalósításra. Ettől indokolt esetben, a nyertes megfelelő tájékoztatása mellett, a Szolgáltató és a Szervezet közös megegyezéssel eltérhet.

A nyeremény élmény – a Szolgáltató önhibáján kívül eső okból való – elmaradásáért vagy késedelmes megvalósulásáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Kiemelt Adományozás

A Szolgáltatónak joga van egyedi feltételekkel is szerződni kiemelt Adományozókkal. A kiemelt Adományozók (jellemzően vállalati Adományozók és egyéb Szervezetek) a honlap adománygyűjtéseit egyedi feltételekkel támogatják. A Szolgáltató köteles a Szervezetet tájékoztatni a kampányával kapcsolatos kiemelt adományozási megállapodásokról.

A kiemelt Adományozók tevékenységét jelen ÁSZF nem szabályozza, ezek szabályozására egyedi szerződést köt a Szolgáltató, és amennyiben szükséges, a Szervezet. A kiemelt Adományozók adományai megjelenhetnek a honlapon, továbbá az Adománygyűjtés Adatlapján.

Ki nem utalt Adományok felhasználása

Amennyiben valamely Közösségi vagy Élmény adománygyűjtés lezárását követően Szolgáltató nem látja biztosítottnak az Adományozók szándékának megfelelő felhasználást (a Szervezettel vagy a megvalósítandó projekttel kapcsolatban felmerült kétségek, különösen jogi problémák miatt), jogosult az összegyűlt Adományokat (egyszeri 17%-os, a technikai és banki költségek fedezésére szolgáló levonás után), az Adjukössze Alapba irányítani. Az Adjukössze Alapban összegyűlt Adományokat minden év szeptember 30-án a honlapon aktuálisan futó Közösségi és Élmény adománygyűjtések között egyenlően elosztja a Szolgáltató.

Bankkártyás, Telefonos adományok közvetlenül a Szervezet számlájára érkeznek, így a Szolgáltató nem rendelkezik ezen Adományok felett.

Az adjukossze.hu oldalon található számláló működése

A számláló a Szolgáltató adománygyűjtő eszközein keresztül befolyt, Szervezetek által gyűjtött adományok bruttó összegét dokumentálja. Minden eszköz esetében az adomány teljes összegét veszi figyelembe, azaz a Szolgáltató által kiszabott díjak, a Szolgáltatót illető adományok, a telefon Szolgáltatok által levont végződtetési díjak, illetve a fizetési rendszerek által levont bankkártyás fizetési költségek nem kerülnek levonásra ebből az összegből.

SZERVEZETEK

A NIOK Alapítvány szolgáltatásaként működő Adjukössze.hu hazánk legrégebbi közösségi finanszírozási szolgáltatást nyújtó platformja. Az Adjukössze.hu az első olyan közösségi adománygyűjtésen alapuló eszköz, amely kifejezetten civil Szervezetek, és közösségi kezdeményezések számára nyújt online adománygyűjtő felületet. Célja, hogy segítséget nyújtson a hazai civil Szervezetek számára kis költségvetésű projektjeik megvalósításában, Adományozóik körének bővítésében és a vállalati támogatók megszólításában.

A civil Szervezetek és csoportok, valamint magánszemélyek kezdeményezései egy online regisztrációt és konzultációt követően kerülnek fel az adjukossze.hu honlapra. A Szervezetek a kezdeményezés elindítását követően ingyenes tanácsadáson és folyamatos konzultáción vehetnek részt. A kezdeményezések online vagy telefonoson pénzbeli támogatási formában részesülhetnek. A projektek követői pedig közösségi média csatornákon is megoszthatják a színes adatlapokat, hogy ezzel is népszerűsítsék az ötleteket barátaik körében.

A civil Szervezetek saját adatlapokon, videókkal, képekkel és rövid szövegekkel mutathatják be kezdeményezéseiket, melyek megvalósításához pénzbeli adományt és önkénteseket egyaránt gyűjthetnek. A kezdeményezéseket saját kommunikációs felületeiken, közösségi média csatornákon is népszerűsíthetik.

Az adománygyűjtések feltöltése az Adjukössze honlapra ezen ÁSZF alapján történik.

Adománygyűjtések feltöltésére kizárólag a rendszerben regisztrált Szervezet jogosult. Az 1%-os kampány kivételével minden adománygyűjtéshez jogosultság szükséges, amelyet a honlap adminisztratív felületén kérelmezhet a Szervezet, illetve a [email protected] címre küldött email formájában.

A honlapra magyar nyelvű adatok, illetve az adománygyűjtéshez kapcsolódó anyagok tölthetők fel, azonban szükség esetén a tartalmi részek más nyelven is felkerülhetnek, azonban a rendszerfunkciók és rendszerbe beépített gombok csak magyar nyelven elérhetőek.

Kizárólag társadalmilag hasznos, közösségi célú adománygyűjtések tölthetőek fel a honlapra. Az adománygyűjtő kampányok nem irányulhatnak elsődlegesen gazdasági haszonszerzésre, nem ütközhet jogszabályba vagy más, a Szolgáltató által tiltottnak minősített tevékenységbe. Tiltottnak minősülnek azok a tevékenységek, amelyek részben vagy egészében társadalmi, etnikai csoport ellen irányulnak, diszkriminatívak, uszító vagy pornográf tartalomúak, alkohol, dohány vagy tiltott szerek fogyasztására motiválnak, közerkölcsbe ütköznek, személyiségi jogokat sértő üzeneteket tartalmaznak.

A jogosultság mérlegelése a Szolgáltató kizárólagos jogköre. A Szolgáltatónak joga van az adománygyűjtő kampányok visszautasítására és letiltására, amennyiben egyoldalúan úgy ítéli meg, hogy az adománygyűjtés jogszabályba ütközik vagy tiltottnak minősülő tevékenységre irányul, illetve a Szervezet vagy az Adománygyűjtés alapötlete alkalmatlan a választott formában történő 1%- vagy adománygyűjtésre. A Szervezet ezzel kapcsolatban semmilyen kárigénnyel nem élhet a Szolgáltató felé.

A Szervezet jogosult más Szervezet ügyeit is felkarolni, számára adománygyűjtést szervezni, amennyiben az megfelel az indítási feltételeknek és az együttműködő Szervezet hozzájárul. Ez esetben minden kötelezettség és felelősség az adománygyűjtést indító Szervezetet terheli.

1. SZERVEZETI REGISZTRÁCIÓ

A Szervezeti Adatbázisba minden Magyarországon bejegyzett civil szervezetek, illetve minden nonprofit gazdasági társaság regisztrálhat. A regisztrált Szervezetek megjelennek az Asjukössze.hu oldal adatbázisában.

A Szervezeti regisztráció (civil szervezetek esetében az adószám alapján történő azonosítást követően) a Szervezeti Adatlapon történik. Azon Szervezetek, amelyek már a korábbiakból rendelkeznek Adjukössze Adatlappal, beléphetnek a már meglévő felhasználónevükkel és jelszavukkal.

A regisztráció során a Szervezetről a következő adatok az OBH civil Szervezeti nyilvántartásából kerülnek megjelenítésre az adószám megadása után, mely adatok a Szervezet által nem módosíthatóak:

 • Neve

 • közhasznú jogállása

 • képviselője

 • székhelye

A célkitűzés mező OBH-ból kerül megjelenítésre, amíg a Szervezet profiljában nem módosítja. Regisztrációt követően az email cím a Szervezet által nem módosítható, de külön kérésre jogosultság vizsgálatát követően a Szolgáltató módosíthatja.

A regisztráció során a Szervezetről a következő adatok megadása kötelező:

 • Szervezeti logó és kép

 • bankszámla

 • telefonszám

 • e-mail cím

IV. ADOMÁNYGYŰJTÉSI LEHETŐSÉGEK

. Az Adjukössze.hu oldalon az alábbi kategóriákban lehet adománygyűjtést indítani, amennyiben a Szervezet megfelel az indítási feltételeknek.

 • KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYGYŰJTÉS

 • ÉLMÉNY ADOMÁNYGYŰJTÉS

 • BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYGYŰJTÉS

 • TELEFONOS ADOMÁNYGYŰJTÉS

 • ADÓ 1%

KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYGYŰJTÉS

 1. Közösségi adománygyűjtés indítás feltételei:

 • előző évi beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál,

 • teljesen kitöltött, friss Szervezeti adatlappal rendelkezik az Adjukössze.hu Szervezeti Adatbázisában - Szervezeti regisztráció,

 • társadalmilag hasznos, közösségi célt szolgál,

 • elkészíti kommunikációs tervét a gyűjtés első évére,

 • rendelkezik működő honlappal,

 • rendelkezik Facebook vagy más közösségi média oldallal, amelynek legalább 1000 követője van, és/vagy rendszeres hírlevéllel,

 • kész együttműködési megállapodást kötni a Szolgáltatóval,

 • van/tud készíteni/letölteni jogtisztán legalább 2 db olyan sajtó minőségű képet (mérete: 1000*600, illetve 1200*630), amelyet kampányfotóként tud használni.

 

 1. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak


Szolgáltató a feltöltött Közösségi Adománygyűjtések elbírálása során a következő 3 utat határozza meg:

KEZDŐ – 20 000 Ft+Áfa

Ellenőrzést és egyeztetést követően aktiválható, amennyiben megfelel a Közösségi adománygyűjtés indítás feltételeinek.

A szolgáltatási díj tartalmazza:

 • A Szervezet ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek történő megfelelés ellenőrzését.

 • Az adománygyűjtési oldal egyszeri átnézését és erre vonatkozó visszajelzést telefonon vagy írásban.

 • Az aktuális kommunikációs és technikai útmutató pdf formátumban történő rendelkezésre bocsátását, illetve egy kommunikációs terv minta megosztását - amely az adománygyűjtési Kampányanyagok elkészítéséhez, a kampányterv összeállításához és az utánkövetéshez is tartalmaz tanácsokat.

 • A technikai asszisztenciát és rendelkezésre állást munkaidőben az Adjukössze.hu oldallal összefüggő kérdések tekintetében.

PROFI – 10 000 Ft+ÁFA

Rövid egyeztetést követően aktiválható

Azon Szervezetek Adománygyűjtése, amelyeknek legutolsó online adománygyűjtése (az Adjukössze.hu vagy más pénzadományok gyűjtésére használt közösségi adománygyűjtő oldalon) sikeresen kifutott, és a kapcsolattartó személye nem változott, illetve a Szervezet már ellenőrzött Szervezet, azaz a Közösségi Adománygyűjtés indítás feltételeinek megfelelt.

A szolgáltatási díj tartalmazza:

 • Az adománygyűjtés anyagok egyszeri átnézését és erre vonatkozó visszajelzést telefonon vagy írásban,

 • Az aktuális útmutató pdf formátumban történő rendelkezésre bocsátását, illetve egy kommunikációs terv minta megosztását - amely a Kampányanyagok elkészítéséhez, a kampányterv összeállításához és az utánkövetéshez is tartalmaz tanácsokat.

 • A technikai asszisztenciát és rendelkezésre állást munkaidőben az Adjukössze.hu oldallal összefüggő kérdések tekintetében.

Nem aktiválható

 • Nem felel meg a Közösségi adománygyűjtés indítás feltételeinek, illetve az útmutató feltételeinek (pl. nem megfelelő online jelenlét).

 • A Szolgáltató működési alapelveivel ellenkezik az Adománygyűjtés vagy a Szervezet célja, stb.

 • Az aktuálisan nem aktiválható Közösségi Adománygyűjtés később válhat tanácsadást követően aktiválható Adománygyűjtéssé is.

A Közösségi Adománygyűjtés során a gyűjtött adomány alább meghatározott százalékban a Szolgáltatót illeti a honlap technikai fenntartására, adminisztrációjára, illetve további 2% banki költségek fedezésére. A költségek a Közösségi adománygyűjtő kampány Célösszege és annak sikeressége szerint kerülnek elszámolásra.

Ha a Közösségi adománygyűjtő kampány SIKERES, azaz a Kampányidőszak lejártával eléri az eredeti Célösszeg 90%-át, az alábbi összegek kerülnek levonásra az összegyűlt adomány összegéből.

 • 1 000 000 Ft-ig 5+2%

 • 1 000 001 - 2 500 000 Ft-ig 3%+2% az 1 000 000 Ft feletti összeg után

 • 2 500 001 Ft-tól 1+2% a 2 500 000 Ft feletti összeg után

Ha a Közösségi adománygyűjtő kampány SIKERTELEN, azaz a Kampányidőszak lejártával nem éri el a 90%-ot, az alábbi összegek kerülnek levonásra az összegyűlt adomány összegéből.

 • 50%-ig 15+2%

 • 51-89% között 10+2%

 1. Közösségi adománygyűjtés időszak

Az Adománygyűjtés aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött Adománygyűjtő Adatlap és megkezdődik a Kampányidőszak. Az adománygyűjtés időtartama alatt jogosult a Szervezet Adományozásokat gyűjteni. Az Adományok aktuális száma folyamatosan (az Adományozást követően 2 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon. A Szervezet az Adományokról nem nyilvános, letölthető formában is tájékozódhat a honlapon, az Adományozó értesítést kap a honlapról az Adományozás megtörténtéről, illetve saját adminisztratív felületén követheti Adományait és a támogatott Adománygyűjtéseket.

A Szervezet választása szerint a közösségi adománygyűjtés időtartama a következők szerint alakulhat: Minimum 4 - maximum 90 nap

Közösségi adománygyűjtés zárul:

 • Az adománygyűjtési időszak lejárta esetén automatikusan, amennyiben a Szervezet nem kért vagy nem volt lehetősége hosszabbítani (pl. Túlfutás esetén, vagy ha nem érte el a Célösszeg 50%-át).

 • A Hosszabbítási időszak végén.

 • A Célösszeg elérése esetén, ha a Szervezet nem élt a Túlfutás lehetőségével. Az utoljára regisztrált anyagi adományozás, amellyel átlépte az összegyűlt adományok összege a Célösszeget, teljes egészében az összegyűjtött adományok része.

 1. Hosszabbítási lehetőség

Amennyiben az adománygyűjtési időszak alatt nem éri el a Célösszeg 90%-át, de meghaladja a Célösszeg 50%-át, a Szolgáltató a Szervezet kérésére az adománygyűjtési időszakot annak legfeljebb harmadával, egy alkalommal meghosszabbíthatja. Ebben az időszakban a Szervezet további adományokat gyűjthet.

 1. Túlfutási lehetőség

Amennyiben az adománygyűjtés az adománygyűjtési időszak letelte előtt eléri a Célösszeget, a Szervezet választhatja az adománygyűjtés indításakor, hogy az gyűjtés tovább fusson az kampány végéig. Ebben az esetben a Célösszeg feletti adományösszeg felhasználását az adatlapon szövegesen indokolnia kell a Szervezetnek, és ezt a Szolgáltatónak jóvá kell hagynia.

 1. Beszámoló

A Szervezet vállalja, hogy előzetesen a tervei szerint, illetve utólag a beszámoló segítségével tájékoztatja a honlapon Adományozóit az adományok felhasználásáról.

A beszámolót a projekt megvalósítását követően a Szervezet tölti ki a Kampány Adatlap Hírek menüpontban található megfelelő rovatban. A beszámoló aktiválást követően megjelenik a honlapon az adománygyűjtés nyilvános Adatlapján.

A Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy Közösségi adománygyűjtés esetén az általa vállalt időben (legfeljebb 6 hónapon belül) megvalósítja projektjét, és a megvalósításról a honlapon beszámol a megvalósítást követő 1 hónapon belül. Amennyiben a Szervezet elmulasztja nyilvánosságra hozni a Beszámolót, nem jogosult újabb Közösségi adománygyűjtés feltölteni a honlapra.

ÉLMÉNY ADOMÁNYGYŰJTÉS

A Közösségi Adománygyűjtés egy speciális típusa, melynél az adománygyűjtés egy híresség/influencer együttműködésével valósul meg egy sorsolásos játékon keresztül. Az adományokért cserébe esélyt kapnak a támogatók egy hírességgel közös, különleges élmény elnyerésére. Az adománygyűjtésben Célösszeg nem kerül meghatározásra, csak egy időkeret, és az Adományozó legalább 1000 Ft adományozása esetén az Adományozás mértékével arányosan részt vehet egy előre kihirdetett élményre vonatkozó sorsolásban.

 1. Élmény adománygyűjtés indítás feltételei:

 • előző évi beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál,

 • teljesen kitöltött, friss Szervezeti adatlappal rendelkezik az Adjukössze.hu Szervezeti Adatbázisában - Szervezeti regiszráció,

 • társadalmilag hasznos, közösségi célt szolgál,

 • Van olyan együttműködésre hajlandó influencer, híres ember, aki az ügye mellé áll és legalább 5000 követője van Facebook vagy más közösségi média oldalon,

 • rendelkezik Facebook vagy más közösségi média oldallal, amelynek legalább 1500 követője van,

 • elkészíti kommunikációs tervét a gyűjtés első évére,

 • rendelkezik működő honlappal,

 • kész együttműködési megállapodást kötni a Szolgáltatóval

 • van/tud készíteni/letölteni jogtisztán legalább 2 db olyan sajtó minőségű képet (mérete: 1000*600, illetve 1200*630), amelyet kampányfotóként tud használni

A pontokban foglalt feltételek mellett személyesen egyeztet a Szolgáltatóval az Adománygyűjtő kampánnyal kapcsolatban.

2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

Szolgáltató a feltöltött ÉLMÉNY Adománygyűjtések elbírálása során a következő 2 utat határozza meg:

 1. Aktiválható:

 • Diagnózist, személyes interjút és tanácsadást követően véglegesíthető és aktiválható, amennyiben az Adománygyűjtő kampány és a Szervezet megfelel az 1. pontban meghatározott feltételeknek.

 • A szolgáltatási díj adománygyűjtésenként 50 000 Ft + áfa, amely tartalmazza a 3 órás tanácsadás díját.

 1. Nem aktiválható

 • Az Adománygyűjtő kampány és a Szervezet nem felel meg az 1. pontban meghatározott feltételeknek.

3. Élmény adománygyűjtés időszak - 30 nap

Az Adománygyűjtés aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött Kampány Adatlap és megkezdődik a Kampányidőszak. Az adománygyűjtés időtartama alatt jogosult a Szervezet Adományozásokat gyűjteni. Az Adományok aktuális száma folyamatosan (az Adományozást követően 2 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon. A Szervezet az Adományokról nem nyilvános, letölthető formában is tájékozódhat a honlapon, az Adományozó értesítést kap a honlapról az Adományozás megtörténtéről, illetve saját adminisztratív felületén követheti Adományait és a támogatott Adománygyűjtéseket.

4. Hosszabbítási lehetőség

Megegyezés szerint hosszabbítható legfeljebb 10 nappal.

5. Beszámoló
A Szervezet vállalja, hogy előzetesen a tervei szerint, illetve utólag a beszámoló segítségével tájékoztatja a honlapon Adományozóit az adományok felhasználásáról.

A beszámolót a projekt megvalósítását követően a Szervezet tölti ki a Kampány Adatlap Hírek menüpontban található megfelelő rovatban. A beszámoló aktiválást követően megjelenik a honlapon az adománygyűjtés nyilvános Adatlapján.

A Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy Élmény adománygyűjtés esetén az általa vállalt időben (legfeljebb 6 hónapon belül) megvalósítja projektjét, és a megvalósításról a honlapon beszámol a megvalósítást követő 1 hónapon belül. Amennyiben a Szervezet elmulasztja nyilvánosságra hozni a Beszámolót, nem jogosult újabb Élmény adománygyűjtés feltölteni a honlapra.

ADOMÁNYGOMB+ // BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYGYŰJTÉS

Bankkártyás adománygyűjtő szolgáltatás egyszeri, valamint havi rendszeres adományozást tesz lehetővé kifejezetten civil Szervezetek igényeire fejlesztve. A bankkártyás adománygyűjtő szolgáltatás alkalmas a rendszeres és az egyszeri adományok fogadására is.

Rendszeres bankkártyás adományozás: A bankkártyás adományozás havi rendszerességű változata, ahol az Adományozó által beállított adományösszeg a regisztráció alkalmával levonásra kerül, majd a következő hónaptól minden hónap 11. és 13. között kerül levonásra, további 23 alkalommal. Az Adományozó az adjukossze.hu rendszerébe regisztrál, ezáltal a rendszeres adomány a honlapon is lemondható, és az adományozni kívánt összeg módosítható.

Az Adjukössze.hu egy önálló adománygyűjtési felületet kínál, leírással, képekkel, videó feltöltési és fizetési lehetőséggel, és lehetővé teszi a TÁMOGATOM gomb beillesztését a saját weboldalra komolyabb fejlesztési munka nélkül. Az egyszerű, kóddal beilleszthető felülettel az Adományozó a Szervezet honlapjáról az adományozást közvetlenül indíthatja el.

A bankkártyás szolgáltatás a folyamatos, főként általános támogatási célt szolgálja. Az oldalon a biztonságos fizetőfelületet a SimplePay (OTP Mobil Kft.) biztosítja.

 1. A bankkártyás adománygyűjtés indítás feltételei:

 • előző évi beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál,

 • teljesen kitöltött, friss Szervezeti adatlappal rendelkezik az Adjukössze.hu Szervezeti Adatbázisában - Szervezeti regisztráció,

 • társadalmilag hasznos, közösségi célt szolgál,

 • elkészíti kommunikációs tervét az adománygyűjtés teljes időtartamára,

 • rendelkezik működő honlappal,

 • rendelkezik Facebook vagy más közösségi média oldallal, amelynek legalább 1000 követője van, és/vagy rendszeres hírlevéllel,

 • kész együttműködési megállapodást kötni a Szolgáltatóval, illetve az OTP Mobil Zrt-vel (SimplePay).

 1. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

Szolgáltató a Bankkártyás adománygyűjtés elbírálása során a következő utat határozza meg:

 1. Bankkártyás adománygyűjtést tölthet fel.

 • megfelel az 1-es pontban meghatározott feltételeknek

 • rendelkezik a Szolgáltatóval és az OTP Mobil Zrt-vel (SimplePay) kötött szerződéssel a bankkártyás adományozásra vonatkozóan

 • a szolgáltatási díjat megfizette, és bekötésre került a rendszerbe

A Szervezet egyidőben csak egy Bankkártyás adománygyűjtés Adatlapot használhat, melyet bármikor módosíthat. Az Adatlapon évente egy alkalommal nullázhatja a számlálót. A változtatás élesítéséhez minden esetben a Szolgáltató jóváhagyására van szükség.

A szolgáltatás igénybevétele során a következő díjakkal kell számolni:

 • bekötési díj: 15.000 Ft+Áfa;

 • SimplePay csatlakozási díj: 29.000 Ft + Áfa;

 • éves szolgáltatási díj: 15.000 Ft + Áfa, amely az online átutalási felület használatának díja;

 • minden adomány után a tranzakciós díjon felül 1,8% + Áfa adományszervezési díjat kell megfizetni számla ellenében 8 millió forintig, az egy évben összegyűjtött adomány ezt meghaladó összege után 1% + Áfa;

 • a Szervezeteknek utalt adományokból az OTP Mobil Zrt. (SimplePay) kedvezményes, 1,1% + Áfa tranzakciós költséget von le.

 1. Bankkártyás adománygyűjtés időszak

A bankkártyás adománygyűjtés nincs időhöz kötve, a szerződésfennállásáig folyamatos.

Az Adománygyűjtés aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött Adatlap és megkezdődik az Adománygyűjtési időszak.

Az Adományok aktuális száma folyamatosan (az Adományozást követően 2-3 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon. A Szervezet az Adományokról nem nyilvános, letölthető formában is tájékozódhat a honlapon.

Az Adományozó értesítést kap a honlapról az Adományozás megtörténtéről, illetve saját adminisztratív felületén követheti Adományait és a támogatott Adománygyűjtéseket.

 1. Hosszabbítási lehetőség: folyamatosan hosszabbítható

 2. Beszámoló

A Szervezet vállalja, hogy előzetesen a tervei szerint, illetve utólag a beszámoló segítségével tájékoztatja a honlapon Adományozóit az adományok felhasználásáról. A Bankkártyás adománygyűjtések esetében az adott évi beszámoló feltöltésére következő év január 31-ig áll rendelkezésre idő.

A beszámolót a Szervezet tölti ki a Kampány Adatlap Hírek menüpontban található megfelelő rovatban. A beszámoló aktiválást követően megjelenik a honlapon az adománygyűjtés nyilvános Adatlapján.

TELEFONOS ADOMÁNYGYŰJTÉS

Az Adományozó által a Szervezet számára az Adománygyűjtés segítésére telefonhívással vagy SMS küldéssel nyújtott hívásonként vagy SMS-enként 500 Ft támogatás, amely előfizetéses szerződés esetén csak akkor kerül a Szervezethez, ha az Adományozó kiegyenlítette a vonatkozó havi számláját.

Telefonhívással a 13600-as számot tárcsázva, majd a hangjelzés után a kiválasztott Szervezet kétjegyű mellékét beütve tud az Adományozó 500 Ft-tal támogatni.

SMS küldéssel a kiválasztott Szervezet kétjegyű mellékét SMS-ben a 13600-as számra elküldve tud az Adományozó 500 Ft-tal támogatni.

A telefonos adományozási programot a Szolgáltató koordinálja, működtetését négy nagy hazai telekommunikációs Szolgáltató, a Magyar Telekom, a Telenor Magyarország és a Vodafone Magyarország összefogása teszi lehetővé, a jogi környezetet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szabályozása teremtette meg.

Telefonos adománygyűjtés: Saját mellékre a 13600-as szám alatt a Szolgáltatón keresztül pályázhatnak a közhasznú Szervezetek (alapítványok, egyesületek vagy nonprofit gazdasági társaságok) a meghirdetett időszakban, rendszerint márciusban és szeptemberben. Telefonos adománygyűjtés indítására kizárólag a saját melléket elnyert Szervezetek jogosultak.

A telefonos adománygyűjtés indítása pályázathoz kötött. A Szolgáltató évente két alkalommal, minden év tavaszán és őszén írja ki az aktuális pályázatot. A pályázati tájékoztatásért kövesse a nonprofit.hu oldal híreit, valamint iratkozzon fel hírlevelünkre!

 1. A telefonos adománygyűjtés indítás feltételei:

 • közhasznú Szervezet,

 • kitölti a pályázati lapot, és az őszi vagy a tavaszi jelentkezési időszak folyamán azt a Szolgáltató részére beküldi,

 • a Szolgáltató a Vodafone, a Telekom és a Telenor képviselőivel közösen úgy ítéli meg, hogy a Szervezet alkalmas telefonos adománygyűjtésre, és kap egy kétjegyű melléket a 13600-as szám alatt,

 • előző évi beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál,

 • teljesen kitöltött, friss Szervezeti adatlappal rendelkezik az Adjukössze.hu Szervezeti Adatbázisában - Szervezeti regisztráció,

 • társadalmilag hasznos, közösségi célt szolgál,

 • elkészíti kommunikációs tervét az adománygyűjtés teljes időtartamára,

 • rendelkezik működő honlappal,

 • rendelkezik Facebook vagy más közösségi média oldallal, amelynek legalább 1000 követője van,

 • kész együttműködési megállapodást kötni a Szolgáltatóval,

 • van/tud készíteni/letölteni jogtisztán legalább 2 db olyan sajtó minőségű képet (mérete: 1000*600, illetve 1200*630), amelyet kampányfotóként tud használni.

 1. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

Szolgáltató a feltöltött Telefonos adománygyűjtések elbírálása során a következő 2 utat határozza meg:

A pályázat elbírálás során nyertes Szervezet esetében aktiválható. A pályázat elbírálás során nem nyertes Szervezet esetében nem aktiválható. A Szervezet a következő pályázati időszakban újra pályázhat, amennyiben a felkészültsége/körülményei megváltoztak, és várhatóan alkalmassá vált Telefonos adománygyűjtések folytatására. A Szolgáltató fenntartja a jogot egyes Adománygyűjtés a fenti szabályoktól eltérő elbírálására is.

A Telefonos szolgáltatás díja:

ÖSSZEG                                         HÍVÁS DARABSZÁM                      HAVI DÍJ

0 - 200.000 Ft-ig                             0-400 hívás                                       5 000 Ft + áfa

200 500 - 350 000 Ft-ig                  401-700 hívás                                   7 500 Ft + áfa

350 500 - 500 000 Ft-ig                  701-1000 hívás                                 15 000 Ft + áfa

500 500 - 750 000 Ft-ig                  1001-1500 hívás                                20 000 Ft + áfa

750 500 - 1 000 000 Ft-ig                1501-2000 hívás                               28 000 Ft + áfa

1 000 500 - 1 500 000 Ft-ig              2001-3000 hívás                              40 000 Ft + áfa

1 500 500 - 2 000 000 Ft-ig              3001-4000 hívás                              50 000 Ft + áfa

2 000 500 - 2 500 000 Ft-ig              4001-5000 hívás                               75 000 Ft + áfa

2 500 500 - 3 000 000 Ft-ig              5001-6000 hívás                              100 000 Ft + áfa

3 000 500 - 3 500 000 Ft-ig              6001-7000 hívás                              120 000 Ft + áfa

3 500 500 - 4 000 000 Ft-ig              7001-8000 hívás                              140 000 Ft + áfa

4 000 500 - 4 500 000 Ft-ig              8001-9000 hívás                              150 000 Ft + áfa

4 500 500 - 5 000 000 Ft-ig               9001-10000 hívás                           160 000 Ft + áfa

5 000 500 - 7 500 000 Ft-ig               10001-15000 hívás                         170 000 Ft + áfa

7 500 500 - 10 000 000 Ft-ig             15001-20000 hívás                         185 000 Ft + áfa

10 000 500 - 12 500 000 Ft-ig            20001-25000 hívás                         200 000 Ft + áfa

12 500 500 - 15 000 000 Ft-ig             25001-30000 hívás                        250 000 Ft + áfa

15 000 500 - 17 500 000 Ft-ig              30001-35000 hívás                       300 000 Ft + áfa

17 500 500 - 20 000 000 Ft-ig              35001-40000 hívás                       350 000 Ft + áfa

20 000 500 - 22 500 000 Ft-ig              40001-45000 hívás                        400 000 Ft + áfa

22 500 500 - 25 000 000 Ft-ig              45001-50000 hívás                        450 000 Ft + áfa

25 000 500 Ft-tól                                   50001 hívástól                               500 000 Ft + áfa

Periodikus csomagra válthat az a Szervezet a naptári félév és év végén, amely a váltás előtti egyéves időszakban nem fogadott 1000 adományhívást/SMS-t (amennyiben még nem telt el egy év a csatlakozás óta, úgy az 1000 hívás arányos részét), ekkor a havi díj 2 500 Ft + áfa, amely félévente fizetendő, illetve az adományok Szervezetnek történő kiutalására is félévente kerül sor.

Csomagváltásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Szervezet a korábbi számláit rendezte.

A szolgáltatási díj fejében évente 1 alkalommal (1 óra) díjmentes adománygyűjtési tanácsadásban részesülhet a Szervezet.

 1. Adománygyűjtési Kampányidőszak

Az Adománygyűjtés aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött Kampány Adatlap és megkezdődik az adománygyűjtési Kampányidőszak. Az adománygyűjtés időtartama alatt jogosult a Szervezet Adományozásokat gyűjteni. Az Adományok aktuális száma folyamatosan (az Adományozást követően 24 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon. A Szervezet az Adományokról nem nyilvános, letölthető formában is tájékozódhat a honlapon, az Adományozó értesítést kap a honlapról az Adományozás megtörténtéről, illetve saját adminisztratív felületén követheti Adományait és a támogatott Adománygyűjtéseket.

 1. Hosszabbítási lehetőség: folyamatosan hosszabbítható.

 2. Beszámoló

A Szervezet vállalja, hogy előzetesen a tervei szerint, illetve utólag a beszámoló segítségével tájékoztatja a honlapon Adományozóit az adományok felhasználásáról. A Telefonos Adománygyűjtések esetében az adott évi beszámoló feltöltésére következő év január 31-ig áll rendelkezésre idő.

A beszámolót a Szervezet tölti ki a Kampány Adatlap Hírek menüpontban található megfelelő rovatban. A beszámoló aktiválást követően megjelenik a honlapon az adománygyűjtés nyilvános Adatlapján.

Telefonos adománygyűjtés esetében a beszámolóra az NMHH 3/2011. (IX.26.) rendeletének 3.8 pontjában foglaltak is érvényesek.

ADÓ 1%-OS GYŰJTÉS

1. Adó 1%-os gyűjtés indítás feltételei:

 • 1% gyűjtésére jogosult a Szervezet,

 • előző évi beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál,

 • teljesen kitöltött, friss Szervezeti adatlappal rendelkezik az Adjukössze.hu Szervezeti Adatbázisában - Szervezeti regisztráció,

 • társadalmilag hasznos, közösségi célt szolgál.

Szolgáltató az 1%-os Kampányok elbírálása során a következő utat határozza meg: Amennyiben a Szervezet jogosult 1% gyűjtésére és megfelel az pontban meghatározott feltételeknek, 1%-os Kampányt tölthet fel.

 1. Jogosultság és 1%-os kampány igény elbírálása, szolgáltatási díjak

Az 1%-os Kampány indítása díjmentes.

 1. Kampányidőszak

A Kampány aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött Kampány Adatlap és megkezdődik a Kampányidőszak. A kampány időtartama alatt jogosult a Szervezet Adományozásokat gyűjteni. Az Adományok aktuális száma folyamatosan (az Adományozást követően 2 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon. A Szervezet az Adományokról nem nyilvános, letölthető formában is tájékozódhat a honlapon, az Adományozó értesítést kap a honlapról az Adományozás megtörténtéről, illetve saját adminisztratív felületén követheti Adományait és a támogatott Kampányokat. 1% -os Kampány csak 1% időszakban aktiválható, az SZJA bevallás határidejével kifut.

 1. Hosszabítási lehetőség

1%-os kampány - az SZJA bevallás határideje után már nem hosszabbítható.

V. ADOMÁNYGYŰJTÉSSEKKEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Adománygyűjtési kampány adatlap kitöltése

Az adománygyűjtő kampány adatlapot, a regisztrációt, illetve a jogosultság Szolgáltató általi aktiválását követően a Szervezet online tölti ki, a Szolgáltató hagyja jóvá, hozza nyilvánosságra (aktiválja).

Közösségi és Élmény adománygyűjtő kampány esetén a kampány indításának díja az elbírálást követően kerül meghatározásra a 3. pont szerint.

Bankkártyás és Telefonos Adománygyűjtés indítása, illetve módosítása díjmentes, azonban mindkét eszköz éves, illetve havidíj ellenében vehető csak igénybe a 3. pont szerint.

A Kampányok Adatlapja a Kampányok időtartama alatt és azt követően a honlapon megtekinthető a Felhasználók számára.

Az Adománygyűjtés lezárul

Az Adománygyűjtés lezárását követően az adománygyűjtésnek két állapota lehet:

Sikeres adománygyűjtés

 • 1%-os adománygyűjtés esetében automatikusan

 • Bankkártyás adománygyűjtés esetében automatikusan

 • Közösségi adománygyűjtés esetében, amennyiben az összegyűlt Adományok elérik a Célösszeg 90%-át a Kampányidőszak vagy a Hosszabbítási időszak végére

 • Élmény adománygyűjtés esetén automatikusan

 • Telefonos adománygyűjtés esetén automatikusan

Lejárt adománygyűjtés- csak Közösségi adománygyűjtés esetén értelmezhető a következő esetekben:

 • a Kampányidőszak végén az adománygyűjtés nem érte el a Célösszeg 50%-át sem, illetve

 • a Hosszabbítási időszak végén nem érte el a Célösszeg 90%-át

 • a Kampányidőszak végén elérte a Célösszeg 50%-át, de nem érte el a 90%-át, és a Szervezet nem kért hosszabbítást

 • bármely adománygyűjtés esetén az adománygyűjtés lezárható rendkívüli okokból, a Szervezet méltányolható kérésére vagy a Szolgáltató által, amennyiben a Szervezet megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit. Minden eset egyedi elbíráslás, jegyzőkönyv.

Adományok kezelése

Közösségi és Élmény adománygyűjtés

A Szolgáltató a Közösségi és Élmény adománygyűjtésekre érkezett adományokat saját pénzintézeti számlán tartja.

A sikeres közösségi és az élmény adománygyűjtések keretében összegyűjtött adományok összegének 1-5%-a a Szolgáltatót illeti a honlap technikai fenntartására, adminisztrációjára, illetve 2% a banki költségek fedezésére. Szolgáltató az adományok összegének 93-97%-át a Sikeres Közösségi vagy Élmény adománygyűjtés lejártát követő legfeljebb 21 napon belül a Szervezet bankszámlájára utalja a számlaszám visszaigazolását követően.

Az adományok összege csak akkor kerül elutalásra, ha a Szervezet a szolgáltatási díjat rendezte. Amennyiben valamely Közösségi vagy Élmény adománygyűjtés lezárását követően Szolgáltató nem látja biztosítottnak az Adományozók szándékának megfelelő felhasználást (a Szervezettel vagy a megvalósítandó projekttel kapcsolatban felmerült kétségek, különösen jogi problémák miatt), jogosult az összegyűlt Adományokat (egyszeri 17%-os, a technikai és banki költségek fedezésére szolgáló levonás után), az Adjukössze Alapba irányítani. Az Adjukössze Alapban összegyűlt Adományokat minden év szeptember 30-án, a honlapon aktuálisan futó Közösségi és Élmény adománygyűjtések között egyenlően elosztja a Szolgáltató.

Amennyiben a közösségi adománygyűjtés időtartama alatt az adományok teljes összege kevesebb, mint a Célösszeg 90%-a és az adománygyűjtés lejárt, a adománygyűjtés keretében összegyűjtött adományok összegének 10-15%-a illeti meg a Szolgáltatót a honlap technikai fenntartására, adminisztrációjára, illetve 2% banki költségek fedezésére. Szolgáltató az adományok összegének 83-88%-át a közösségi adománygyűjtés lejártát követő legfeljebb 21 napon belül a Szervezet bankszámlájára utalja a számlaszám visszaigazolását követően. Az adományok összege csak akkor kerül elutalásra, ha a Szervezet a szolgáltatási díjat rendezte, és megindokolta, hogyan tudja megvalósítani vállalását, vagy annak egy részét a rendelkezésre álló kisebb költségvetésből.

Bankkártyás adománygyűjtés

A bankkártyás adományok közvetlenül a Szervezethez érkeznek az OTP Mobil Zrt-től (SimplePay).

Telefonos adománygyűjtés

A telefonos adománygyűjtésre érkezett hívások és sms-ek esetében a Szolgáltató a következőképpen utalja az adományokat: A telefon Szolgáltatók minden forgalmi hónap utolsó napját követően, de még a telefonszámlák befizetési határideje előtt, 95%-os térülést feltételezve, a felajánlott összeget átutalják a Szolgáltatónak, valamint a hívásvégződtetési díjakról számlát nyújtanak be, amit a Szolgáltató azonnal megfizet az adományok 95%-ával összevezetve.

A Szolgáltató a telefon Szolgáltatóktól beérkezett összeget tovább utalja a Szervezeteknek az egyedi azonosító mellékekre érkező hívásszámok (hívás+SMS) alapján. Egy-egy havi forgalom után az adományok kb. 40 nap alatt érkeznek meg a Szervezetekhez. A telefonos Szolgáltatók késéért felelősséget nem vállalunk.

A Szolgáltatókkal közösen a Szolgáltató félévente korrekciót végez, és a feltételezett 95%-nyi térülésen felül beérkezett adományokat továbbutalja a Szervezeteknek az egyedi mellékekre érkező hívásszámok (hívás+SMS) arányában.

A folyamat részletei a Szervezetekkel kötött szerződésben kerülnek rögzítésre.

Egyéb információk

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlapon és egyéb kommunikációs csatornákon a Adománygyűjtéseket népszerűsítse, továbbá, hogy a honlapon hirdetéseket, bemutatókat, illetve Adományozói üzeneteket elhelyezzen.

Az adománygyűjtések a Kampányidőszak lejárta után a honlapon nyilvánosan hozzáférhetőek maradnak.

Amennyiben az adománygyűjtést követően a projekt megvalósítására (vagy egy tartalmában hasonló projektre) előre nem látható, és a Szervezetnek fel nem róható okból nincs lehetőség, úgy arról a Szervezet haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót és egyeztet vele a továbbiakról (pl. az Adományozók értesítéséről). Ezt követően a projekt megvalósítására kapott adományokat a Szervezet a lehető legrövidebb időn belül, saját költségén visszautalja az Adományozóknak, az Anonim adományokat pedig a nyilvánosság megfelelő (pl. Facebook oldalán keresztül való) értesítése mellett az adott adománygyűjtésben szereplő projekthez tartalmában hasonló célra fordítja.

Adatkezelés

A Szolgáltató kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak, illetve a jelen ÁSZF és az adjukossze.hu oldalon szintén közétett Adatkezelési Szabályzat keretei között rögzíti és használja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat.

A Szervezet tudomásul veszi, hogy az adománygyűjtéssel kapcsolatban feltöltött információ nyilvános, illetve az az átláthatóság követelménye miatt nyilvánosságra hozható.

VI. Felhasználó egyéb jogai és kötelezettségei

Panaszkezelés

A Szervezetek, Látogatók és Adományozók panaszaikat, észrevételeiket e-mailben a tanácsadó@niok.hu címre küldhetik. A panaszokat a NIOK Alapítvány 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a megadott e-mail címen értesíti a bejelentőt.

Elállás

A Szervezet Adománygyűjtésének nyilvánosságra hozatala, azaz az Adománygyűjtési időszak elindulása után adatait, feltöltött anyagait nem töröltetheti a honlapról, azok nyilvánosak maradnak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseivel ellenkező, jogszabályba ütköző, illetve egyoldalú megítélése szerint a Szervezetet, a honlap Látogatóit vagy a Szolgáltatót hátrányosan érintő Adománygyűjtéseket a honlapról eltávolítsa. Az eltávolításról a Szervezetet köteles értesíteni, egyéb módon és jogcímen sem a Szervezet, sem más személy vele szemben emiatt követelést nem érvényesíthet.

VII. Kapcsolattartás

Kapcsolattartás a Szolgáltató részéről:

Ügyfélszolgálat: [email protected]
Adománygyűjtési tanácsadás: [email protected]

A Szolgáltató a Szervezetekkel a Kampány Adatlapon kapcsolattartóként megadott e-mail címen tartja a kapcsolatot.

A Szolgáltató a Látogatókkal és az Adományozókkal a honlapon keresztül kommunikál.

VIII. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

Adomány vagy adományozás: Az Adományozó által a Szervezet számára az Adománygyűjtés segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatás a jelen ÁSZF elfogadásával, amely a honlapon keresztül bankkártyás fizetés, illetve telefonhívás vagy SMS formájában történhet.

Élmény adománygyűjtés esetén az Adományozó által a Szervezet számára az Adománygyűjtés segítésére pénzeszközben nyújtott, azzal az adott kampányhoz kapcsolódó, csak ezen adományozási mód által elérhető különleges élmény megnyerésére arányosan esélyt biztosító adományozás. Figyelem! A sorsolásban csak az 1 000 Ft-ot elérő adományok vesznek részt!

Adományozó: A Szervezet számára az Adománygyűjtés segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott Adományozást nyújtó személy vagy Szervezet, amely elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

Élmény adománygyűjtés esetén emellett az Adományozó által a Szervezet számára az adománygyűjtés segítésére pénzeszközben nyújtott, azzal az adott kampányhoz kapcsolódó, csak ezen adományozási mód által elérhető különleges élmény sorsolásának résztvevője is, amennyiben legalább 1 000 Ft-tal támogatta az Élmény adománygyűjtést.

Adományozói regisztráció: Az Adományozó számára fennálló lehetőség, hogy adatai rögzítésével egyszerűsítve a jövőbeli adományozást saját adminisztratív felületén követni tudja az Adományait, és az általa támogatott Adománygyűjtések alakulását, illetve a projektmegvalósítás folyamatát.

Regisztrált Adományozó és regisztrált Szervezet nem lehet az oldalon ugyanazzal az e-mail címmel! Adományozóként más e-mail címet kell használni, mint a Szervezeti regisztráció során.

Anonimitás: Az Adományozó a honlapon kétféle anonimitással élhet az adományozási folyamat során. Dönthet arról, hogy a nyilvánosság számára, azaz az oldalon megjelenjen-e a neve. Ha a megjelenés mellett dönt, neve a Szervezet előtt is ismert lesz. A másik esetben arról dönthet, hogy a támogatott Szervezettel megosztja-e a honlapon megadott adatait.

Amennyiben az Adományozó nem osztja meg az adatait a Szervezettel, vállalja, hogy az esetleges ajándék nem jut el hozzá.

Élmény adománygyűjtés esetén a Szolgáltató vállalja, hogy a Szervezet számára nem elérhető Adományozót is értesíti az elnyert élményről, azonban, amennyiben az Adományozó nem jelentkezik 1 héten belül, az elnyert élmény az Élmény adománygyűjtésre vonatkozó szabályok szerint átszáll egy másik Adományozóra.

Bankkártyás adományozás: A közösségi, a bankkártyás és az élmény adománygyűjtések során használt fizetési mód, amely a SimplePay, közösségi adománygyűjtés esetén pedig - 2019. március 1-jétől kizárólag - a SimplePay felületén történik, és amelyért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, illetve amelynek tranzakciós adataihoz a Szolgáltató nem fér hozzá.

Bankkártyás adománygyűjtés: A Szolgáltató által jóváhagyott igénylés esetén, és a releváns szerződések (az OTP-vel és a Szolgáltatóval kötött háromoldalú szerződés) megkötését követően, bekötött szolgáltatással indítható adománygyűjtés. Az Adománygyűjtés a Szolgáltató jóváhagyásával futás alatt is módosítható. Az oldalon egy Szervezet egy időben csak egy bankkártyás adománygyűjtést futtathat.

Beszámoló: A sikeres Adománygyűjtést megvalósító Szervezet által a Kampány adatlapon rögzített időszakot követően a megvalósításról készített nyilvános dokumentáció. A Közösségi és Élmény adománygyűjtések esetében a gyűjtés tárgyának 6 hónapon belül kell megvalósulnia, illetve 30 nap áll a Szervezet rendelkezésére a megvalósítástól számítva a beszámoló feltöltésére. A Bankkártyás és Telefonos adománygyűjtések esetében az adott évi beszámoló feltöltésére következő év január 31-ig áll rendelkezésre idő.

Célösszeg: A Projekt megvalósításához szükséges összeg, amelyet a Szervezet az Adománygyűjtés feltöltése során határoz meg. A Szervezet dönthet úgy, hogy Adománygyűjtését a Célösszeg elérését követően is folytatja az adománygyűjtés időszak lejártáig, ebben az esetben azonban szövegesen indokolnia kell az Adománygyűjtési oldalon a Célösszegen felüli adomány, pénzösszeg felhasználását, amelyet a Szolgáltatónak jóvá kell hagynia. /lásd még: Túlfutás/

Élesítés/aktiválás: A Szervezeti Adatlap, illetve az Adománygyűjtési oldal nyilvánossá tétele, amelyre kizárólag a Szolgáltató jogosult.

Felhasználó: Szervezet, Látogató, Adományozó, Regisztrált Adományozó.

Hosszabbítási időszak: Közösségi és Élmény Adománygyűjtések esetében, amennyiben a Szervezet Adománygyűjtése a Kampányidőszak alatt nem érte el a Célösszeg 90%-át, de elérte annak 50%-át, a Szervezetnek lehetősége van kitolni az adománygyűjtési időszak végét az eredeti Kampányidőszak hosszával arányos mértékben.

Adománygyűjtési kampány: Olyan ötlet vagy projekt, amelyre vonatkozóan a Szervezet nyilvános kommunikációt folytat 1%- vagy adománygyűjtési céllal, megfelelt a Szolgáltató által támasztott feltételeknek, és a Szolgáltató lehetőséget biztosított számukra, hogy nyilvánosan megjelenjenek a honlapon.

Kampány Adatlap: A Kampány bemutatását, leírását, az Adományozások fogadását és megjelenítését szolgáló strukturált felület a honlapon (adminisztratív, regisztrációt követően elérhető, és nyilvános formában egyaránt).

Adománygyűjtés Kártya: A honlap főoldalán vagy a kereső oldalon lévő bemutatás, amelyben 1-1 Adománygyűjtés kampánytípustól függően a következő adatok jelennek meg: Adománygyűjtés címe, típusa, Kampányidőszak leteltéig hátralévő napok száma, a Célösszeghez képest elért adományok összege, az Adománygyűjtési kampány főképe és rövid leírása, illetve speciális tulajdonságai (pl. vállalati támogatás).

Kampányanyagok: A Kampány Adatlap részei, azaz kép, videó, leírások, támogatási szintek, ajándékok.

Kampányidőszak: A Kampány nyilvánosságra hozatala (aktiválása) és a lezárása között eltelt időszak.

Adománygyűjtés feltöltése: Az Adománygyűjtés közzétételéhez szükséges adatok megadása a IV. pontban meghatározott folyamat során és feltételek mellett.

Adománygyűjtés típusok: A honlapon 5 Adománygyűjtési típust különböztetünk meg: 1%-os, Bankkártyás, Közösségi, Élmény és Telefonos.

Kiemelt Adományozó: A Szolgáltató vagy a Szervezet által Szervezett vállalati Adományozó, amely adott Kampányhoz ad egyedi Adományozást vagy egy akcióhoz (pl. duplázó nap) járul hozzá anyagilag.

Közösségi adománygyűjtés: Olyan Szolgáltató által jóváhagyott Adománygyűjtés, amely meghatározott idő alatt egy kitűzött adományösszeg eléréséért folyik. A közösségi adománygyűjtés korlátozottan hosszabbítható (a futási idő harmadával), illetve a Szolgáltató által elfogadott indokolás feltöltése esetén túl is futhat a Célösszegen.

Látogató: A honlap tartalmát részben vagy egészben megismerő személy.

Lejárt adománygyűjtés: Az a Közösségi Adománygyűjtés, amely a Kampányidőszak végéig nem éri el a Célösszeg 50%-át és nem hosszabbított, vagy hosszabbítás esetén a Hosszabbítási időszak végéig nem éri el a 90%-ot.

Megosztás: Az Adománygyűjtés közösségi média csatornán vagy e-mailben való terjesztése, népszerűsítése.

Megosztó: Az a látogató, aki az Adománygyűjtés népszerűsíti saját közösségi média csatornáján vagy e-mailben.

NIOK ügyfél: Az a bejegyzett civil Szervezet vagy nonprofit gazdasági társaság, amely az Adománygyűjtés indítását megelőző 1 évben igénybe vette a NIOK Alapítvány valamely szolgáltatását díjfizetés ellenében.

Projekt: Az Adománygyűjtés tárgya, azaz a cél, amire az 1%- vagy az adománygyűjtés irányul. Ez lehet tárgy, rendezvény, szolgáltatás, stb.

Regisztrált Adományozó: Az az Adományozó, aki email címe és egy jelszó megadásával regisztrált a rendszerben, ezáltal saját adminisztratív felülettel rendelkezik, ahol követheti adományait és kedvenc Adománygyűjtéseit, illetve belépve, az adatai esetenkénti megadása nélkül egyszerűbben adományozhat.

Sikeres adománygyűjtés: A Kampányidőszak leteltével az 1%, a Bankkártyás, az Élmény és a Telefonos Adománygyűjtések automatikusan sikeresnek minősülnek. Az a Közösségi Adománygyűjtés, amely a Kampányidőszak vagy a Hosszabbítási időszak végéig elérte a Célösszeg 90%-át.

Élmény adományozás: Élmény adománygyűjtés keretében történő Adományozás, ahol az Adományozó legalább 1000 Ft adományozása esetén az Adomány mértékével arányosan részt vehet egy előre meghirdetett különleges élményre vonatkozó sorsolásban.

Szervezet: Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület (a párt kivételével), alapítvány (2011. évi CLXXV. törvény) és nonprofit gazdasági társaság, amely a honlapon regisztrált, továbbá olyan 1% gyűjtésére jogosult Szervezet, amely a NAV és az OBH által nyilvánosságra hozott adatokkal szerepel a honlap Szervezeti adatbázisában, azonban még nem regisztrált. A honlapon kizárólag regisztrált Szervezetek indíthatnak Adománygyűjtéseket.

Szervezeti adatbázis: A honlapon található Szervezetek összessége, amelyek között a Felhasználó a kereső segítségével kereshet.

Szervezeti Adatlap: A Szervezet adománygyűjtési szempontból releváns adatainak gyűjtőhelye, ahol az aktuálisan futó Adománygyűjtési is helyet kapnak.

Szervezeti regisztráció: A Szervezetek adatainak rögzítésére szolgáló folyamat a honlapon. A Szervezetek kizárólag Szervezeti Regisztrációt és az ÁSZF elfogadását követően használhatják a honlap szolgáltatásait.

Figyelem! Regisztrált Adományozó és Szervezet nem lehetsz az oldalon ugyanazzal az e-mail címmel! Ha adományozol, válassz más email címet, mint amivel a Szervezetedet regisztráltad.

Szolgáltató: Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány. www.niok.hu

Túlfutás: Közösségi Adománygyűjtések esetében a Szervezet az Adománygyűjtés indításakor dönthet úgy, hogy amennyiben a Kampányidőszak lejárta előtt eléri az Adománygyűjtés a Célösszeget, az nem fut ki, hanem tovább fogad Adományokat a Kampányidőszak végéig. Hosszabbításra ebben az esetben nincs lehetőség. A Túlfutást a Szolgáltató engedélyezi, amennyiben a Szervezet a leírásban indokolja a Célösszegen felüli adományösszeg elköltését.

IX. Záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et az új változat a honlapon való közzétételével módosítani.