ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Adjukossze.hu szolgáltatások

2024. július 1.-től

TARTALOMJEGYZÉK

I. Üzemeltetői adatok

II. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

III. Szolgáltatások és igénybevételük, díjazás

ADOMÁNYOZÓK

1. ADOMÁNYOZÁS MENETE

SZERVEZETEK

1. SZERVEZETI REGISZTRÁCIÓ

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS ADOMÁNYGYŰJTÉSEK INDÍTÁSÁNAK MEGRENDELÉSÉNEK ADMINISZTRATÍV FOLYAMATA

IV. ADOMÁNYGYŰJTÉSI LEHETŐSÉGEK

KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYGYŰJTÉS

1. Közösségi adománygyűjtés indítás feltétele:

2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

3. Közösségi adománygyűjtés időszak

4. Hosszabbítási lehetőség

5. Túlfutási lehetőség

6. Értékelés

7. Beszámoló

ÉLMÉNY ADOMÁNYGYŰJTÉS

1. Élmény adománygyűjtés indítás feltételei

2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

3. Élmény adománygyűjtés időszak - 30 nap

4. Hosszabbítási lehetőség

5. Beszámoló

MATCHFUNDING ADOMÁNYGYŰJTÉS

1. Matchfunding adománygyűjtés indítás feltételei

2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

3. Matchfunding adománygyűjtési időszak

4. Hosszabbítási lehetőség

5. Beszámoló

BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYGYŰJTÉS

1. A bankkártyás adománygyűjtés indítás feltételei

2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

3. Bankkártyás adománygyűjtés időszak

4. Hosszabbítási lehetőség:

5. Beszámoló

ADJUKÖSSZE VONAL

1. Az Adjukössze Vonal indításának feltételei

2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

3. Adománygyűjtési Kampányidőszak

4. Hosszabbítási lehetőség:

5. Beszámoló

6. A szerződés megszüntetése

7. A „Periodikus szolgáltatási csomag”

ADÓ 1%-OS GYŰJTÉS

1. Adó 1%-os gyűjtés indítás feltételei:

2. Jogosultság és 1%-os kampány igény elbírálása, szolgáltatási díjak

3. Kampányidőszak

4. Hosszabítási lehetőség

V. ADOMÁNYGYŰJTÉSSEKKEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TUDNIVALÓK

   Adománygyűjtési kampány adatlap kitöltése

   Az Adománygyűjtés lezárul

Sikeres adománygyűjtés

Lejárt adománygyűjtés

       Adományok kezelése

Közösségi és Élmény adománygyűjtés

Bankkártyás adománygyűjtés

Adjukössze Vonal

Egyéb információk

    Adatkezelés

VI. Felhasználó egyéb jogai és kötelezettségei

Panaszkezelés

Elállás

VII. Kapcsolattartás

VIII. Fogalmak

IX. Záró rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (a továbbiakban: Szolgáltató vagy NIOK Alapítvány) üzemeltetésében működő adjukossze.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználásának feltételeit. A honlap, illetve egyes tartalmi elemeinek megnyitása, s bármely szolgáltatás igénybevétele az adjukossze.hu honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételek és adatkezelési elvek elolvasását és elfogadását jelenti.

I. Üzemeltetői adatok

Név: Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
Székhely: 1122 Budapest, Maros u. 23. mfszt. 1.
Adószám: 18063710-2-43
Nyilvántartási szám: 01-01-0004758
Szerződés nyelve: magyar
Ügyfélszolgálat:
[email protected]
Tanácsadás: [email protected]

A szolgáltatási szoftver a NIOK Alapítvány tulajdona. A szolgáltatást a NIOK Alapítvány üzemelteti, a www.adjukossze.hu honlap működtetése során adatfeldolgozót veszünk igénybe, amely a honlap technikai működtetését végzi: Mészáros András EV 2092 Budakeszi Kuruclesi u 2.. Az adatok tárolása az Amazon szerverén történik (410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210). 

Az oldalon keresztül történő bankkártyás fizetés minden esetben az OTP Mobil Kft. (SimplePay) által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül történik, amelyhez a Szolgáltató nem fér hozzá. Az oldalon keresztül történő telefonos fizetés minden esetben a Magyar Telekom, a Yettel Magyarország és a Vodafone Magyarország által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül történik, amelyhez a Szolgáltató nem fér hozzá.

II. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

 • Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató és a honlapot használó személyek, Szervezetek közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.

 • A Felhasználók jelen ÁSZF rendelkezéseit a regisztrációjuk időtartama, illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevétele ideje alatt kötelesek teljesíteni.

 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért, és rajta keresztül az Adományozók a Szervezetek felé nem érvényesíthetnek jogokat.

 • Amennyiben a Szervezet érdekkörében felmerült szerződésszegés, vagy más jogellenes magatartás következtében a Szolgáltatót kár éri, vagy vele szemben ilyen igényt terjesztenek elő, úgy őt a Szervezet köteles a következmények alól mentesíteni, a folyamatban lévő eljárás esetében mentesítését elősegíteni, peres eljárás esetén beavatkozóként perbe lépni.

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét ne engedélyezze.

 • Felhasználók a NIOK Alapítvány etikai, védelmi és magatartási irányelveit a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során magukra nézve kötelezően elfogadják.

 • A Szolgáltató érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) a Szolgáltatót felelősség nem terheli, és kizár mindennemű kártérítési igényt. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 • A Szolgáltató vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.

III. Szolgáltatások és igénybevételük, díjazás

ADOMÁNYOZÓK

Az Adjukössze.hu Magyarországon az első és legnagyobb online adománygyűjtési felület.

Az adománygyűjtő portálon civil szervezetek kezdeményezéseit támogathatják a potenciális Adományozók. A Szervezetek tevékenységét, éppen aktuális projektjeit önálló oldalakon lehet megtekinteni, ahol részletesen bemutatják Szervezetüket és éppen aktuális kampányaikat, projektjeiket, valamint azt, hogy mekkora támogatás szükséges a megvalósításukhoz. Az Adjukössze.hu oldalon az alábbi kategóriákban lehet támogatni a Szervezeteket:

 • KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYGYŰJTÉS: Itt a Szervezetek egy-egy konkrét célra gyűjtenek adományt, és a közösség erejében bízva szeretnék elérni a meghatározott Célösszeget, ami szükséges a projekt megvalósításához.

 • BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYGYŰJTÉS: Itt egy-egy Szervezet állandó működését lehet segíteni egyszeri és/vagy rendeszeres adományozással.

 • ÉLMÉNY ADOMÁNYGYŰJTÉS: Ezzel az adománygyűjtéssel életre szóló élményekben lehet része az Adományozónak. Az adományozásoddal bekerülsz az Adományozói “kalapba” és az adománygyűjtés során felajánlott élményt, vagy értékes tárgyat nyerhetsz a kampány végeztével.

 • ADJUKÖSSZE VONAL: Itt egy-egy Szervezet állandó működését vagy épp aktuális projektjét lehet támogatni telefonon keresztül. Egy telefonhívással vagy SMS-sel 13600-as telefonszámon keresztül a Szervezet kódszámát megadva (kétjegyű azonosító) a Szervezet 500 forintot kap, ami a telefonszámládra terhelődik.

 • ADÓ 1%: Ha az 1%-os jelölés látható a kampányoldalon, akkor felajánlhatod a Szervezetnek az adód 1%-át.

A Közösségi, Élmény és Matchfunding adománygyűjtések keretében összegyűjtött adományok 1-15%-a (a végösszegtől és a sikeres/sikertelen adománygyűjtéstől függően) a Szolgáltatót illető adomány, melyet a Szolgáltató teljes egészében a honlap technikai fenntartására, adminisztrációjára, szervezetek szakmai támogatására költ, illetve további a banki költségek fedezésére szolgál. A Szolgáltató az adománygyűjtés összegének 83-97%-át a Közösségi, Élmény és Matchfunding adománygyűjtés lejártát követő legfeljebb 21 napon belül a Szervezet bankszámlájára utalja a számlaszám visszaigazolását követően. További részletek az V. pontban.

Az Adjukössze.hu oldalon valós és átláthatóan működő Szervezetek kezdeményezését támogathatja, az itt adományt gyűjtő szervezetek adatait az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti névjegyzékben, a Vallási közösségeket pedig a közhiteles nyilvántartásban ellenőrizzük. Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályzó Testülete (ASZÖT) által megfogalmazott etikai kódex előírásait vállaló és annak megfelelő szervezetek adatlapján feltüntetésre kerül az ASZÖT logója. 

Azok a Szervezetek melyekkel korábban, vagy jelenleg átláthatósági problémák merültek/merülnek fel nem indíthatnak Adománygyűjtést az oldalon. Az adománygyűjtést megelőzően a Szervezetek alapos, de nem teljeskörű átvilágításon esnek át. A Szolgáltató a Szervezetek működéséért, a Kampány megvalósulásáért felelősséget nem vállal. Részletesebben a IV. fejezetben tájékozódhat. Az Adományozó könnyen meggyőződhet a kezdeményezések megvalósulásáról is, hiszen a projekt befejezése után elolvashatja a Szervezet beszámolóját a beszámolási kötelezettség szerint, melyre a Szolgáltató szükség esetén rendszeresen felszólítja az adománygyűjtő Szervezetet, és mindent megtesz azért, hogy a beszámoló felkerüljön az oldalra, azonban a Szolgáltató a beszámoló meglétét nem garantálja a kezdeményezések adatlapjain.

 

Az oldalon adományt gyűjtő szervezeteken kívül minden magyarországi civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság és vallási közösség regisztrálhat az oldalra, és megjelenik a Szervezetek között. A szervezet saját regisztrált adatai mellett elérhetőek az aktuálisan 1%-ot fogadó civil szervezetek adatai a NAV adatbázisa alapján, illetve a civil szervezetek névjegyzékében szereplő szervezetek az OBH adatbázisának 2021. eleji adatai alapján. A szervezetek adatlapján ezeket az adatokat összevontan találják meg.

 

Minden adomány számít!

1. ADOMÁNYOZÁS MENETE

Az Adományozói regisztráció a bankkártyás rendszeres adományozás esetében kötelező, minden további adományozásnál viszont nem kötelező, azonban az Adományozónak lehetőséget biztosít adományainak és kedvenc civil ügyeinek, adománygyűjtéseinek a követésére, illetve a rendszeres bankkártyás adományozás lemondására, új kötésére, korábban lemondott vagy lejárt kártya esetén újrakötésére.

Adományozói regisztráció a következő adatok megadásával lehetséges:

Vezetéknév

Keresztnév

E-mail cím

Jelszó

vagy Facebook profillal.

Adományozási tevékenység a honlapon kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával, annak szabályai szerint történhet.

Adományozásra bármely magánszemély vagy Szervezet jogosult bankkártyával vagy telefonnal. Az Adományozó a következő bankkártyákat használhatja a honlapon: MasterCard (dombornyomott), VISA (dombornyomott), VISA Electron (nem dombornyomott), Maestro. továbbá a mindenkori fizetési szolgáltató feltételei szerint.

Adományozás bankkártyával

Az Adományozói oldalon és Adományozói kártyán egyaránt megtalálható Támogatom gombra való kattintás után az Adományozónak meg kell adnia a következő adatokat:

 • Azonosító név (bármilyen név megadható, akár becenév is)

 • E-mail cím

 • Szeretné-e, hogy neve megjelenjen az Adományozók között a honlapon

 • Adomány összeg

 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e a negyedévenkénti Adományozói hírlevélre

 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e a támogatott Szervezet hírlevelére.

 • Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elolvasása és elfogadása

Ezt követően az Adományozó továbblép az OTP Mobil Kft. (SimplePay) oldalára, ott adhatja meg bankkártyája adatait, amelyek a fizetéshez szükségesek. A bankkártya adatokhoz a kártya lejáratának dátumán kívül sem a Szolgáltató, sem a Szervezet nem fér hozzá. A rendszeres adományozás esetében a regisztráció kötelező.

Az adományozást követően, legfeljebb két órán belül az Adománygyűjtő kampány adomány összegének számlálója növekszik, de az Adományozásról és az Adományozóról megadott adatok csak akkor jelennek meg a honlapon, amennyiben erről az Adományozó így rendelkezett.

Adományozás Szervezetként a magánszemélyekkel azonos feltételekkel, vagy a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás keretében átutalással lehetséges (lásd Kiemelt Adományozás). Az Adományozást követően az Adományozó köszönőüzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatást küld az Adományozás adatairól és felhasználásának lehetőségeiről.

Az Adományozó által nyilvánosságra hozott Adományozói üzenetet a Szolgáltató felhasználhatja a honlap népszerűsítésére az Adományozó nevének megjelenítése nélkül. Amennyiben az adott Adomány összeghez köszönő Ajándékot biztosít a Szervezet, úgy gondoskodik annak rendelkezésre állásáról és az Adományozóhoz való eljuttatásáról. Amennyiben elfogy az adott Adományozói szinthez tartozó Ajándék, úgy a Szervezet hasonló vagy az eggyel alatta lévő szinthez tartozó Ajándékot biztosít a lehetőségei szerint. A Szolgáltató a Szervezet által biztosított Ajándékokat nem ellenőrzi, azok minőségéről a Szervezet felel és eljuttatásáról a Szervezet gondoskodik.

Adományozás Élmény adománygyűjtés esetében

A jelen ÁSZF Adományozásra vonatkozó szabályai az Élmény adománygyűjtésben megvalósuló Adományozásra is értelemszerűen vonatkoznak az alább meghatározott speciális előírások figyelembevételével.

Az ún. Élmény adománygyűjtő kampányban az Adományozó az adományért cserébe esélyt kap egy, az adott adománygyűjtéshez kapcsolódó, csak a jelen adományozási móddal elérhető különleges élmény megnyerésére. A nyerési esély az Adományozási összeggel arányosan nő, amelyet a rendszer automatikusan generál és rendel hozzá az adott Adomány összegéhez.

Az adománygyűjtés adatlapján előre meghatározásra kerül az adott Adomány összegekhez rendelt garantált ajándékok száma. Utóbbiak rendelkezésre állásáról és az Adományozóhoz való eljuttatásáról a Szervezet gondoskodik. Amennyiben elfogy az adott Adományszinthez rendelt garantált ajándék, úgy a Szervezet hasonló vagy az eggyel alatta lévő szinthez tartozó ajándékot biztosít a lehetőségei szerint.

Az adománygyűjtés időszaka alatt Adományozó lehet minden, magyarországi állandó lakó- vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, a fentiekben meghatározott bankkártyák valamelyikével rendelkező, s az alábbi pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy, aki megfelel a jelen ÁSZF vonatkozó feltételeinek.

Nem vehetnek részt Adományozóként a Szolgáltató és a Szervezet kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai, munkatársai, a nyereményként meghatározott különleges élményt nyújtó híresség munkatársai, illetve mindezen személyeknek a Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint az adott Élmény adománygyűjtés előkészítésében és lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

Egy Adományozó egyszerre több Élmény adománygyűjtésben is részt vehet.

Amennyiben az adott Élmény adománygyűjtés Adatlapján más nem kerül meghatározásra, a megnyerhető különleges élmény két személyre szól: az Adományozóra és egy általa választott természetes személyre, aki a nyertes értesítése után kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelés rá irányuló, értelemszerű alkalmazására. Utóbbi korlátozott cselekvőképessége vagy cselekvőképtelensége esetén csak törvényes képviselője –amennyiben az nem az Adományozó, úgy előzetes írásbeli - hozzájárulásával vehet részt.

Az Élmény adománygyűjtés adatlapján vagy kártyáján található Támogatom gombra való klikkelés után az Adományozónak meg kell adnia az alábbi adatokat:

 • Családi és utónév

 • E-mail cím

 • Telefonszám

 • Lakóhelyéül szolgáló település neve

 • Szeretné-e, hogy neve megjelenjen a honlapon a Támogatók között

 • Adomány összeg

 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy a Szolgáltató a fent megadott adatokat továbbíthatja-e a Szervezetnek

 • Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elolvasása és elfogadása

 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e az Adományozói hírlevélre

 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e a támogatott Szervezet hírlevelére.

A nyertesek véletlenszerű sorrendben kerülnek kisorsolásra az adománygyűjtés lezártát követően 10 munkanapon belül a Szolgáltató székhelyén (cím: 1122 Budapest, Maros u. 23. mfszt. 1.). A véletlenszám-generátor gépi programmal történő sorsolás pontos időpontja és helyszíne az adott adománygyűjtés adatlapján kerül feltüntetésre a gyűjtés élesítésekor.

A sorsoláskor három tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik a sorsolás sorrendjében válhatnak nyertessé, amennyiben az eredeti nyertes az ÁSZF értelmében mégsem válhat jogosulttá a nyereményre. Ezen esetekben kártérítési igénnyel sem élhet a Szolgáltató felé.

A nyertes az adjukossze.hu oldalon megadott adatai alapján kerül azonosításra. Az Adományozó téves, hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A nyertes a sorsolást követő 10 munkanapon belül e-mailben kap értesítést az adjukossze.hu oldalon megadott e-mail címen. Amennyiben a nyertes nem jelez vissza 3 további munkanapon belül, az adjukossze.hu honlapon megadott telefonszámon történik meg az újabb értesítés a sorsolást követő 5 munkanapon belül. Ez idő alatt a telefonos értesítés kétszeri sikertelensége esetén a Szolgáltató nem köteles a nyertest ismételten megkeresni. Helyébe a sorrendben következő tartaléknyertes lép.

Akkor is a sorrendben következő tartaléknyertes lép az eredeti nyertes helyébe, ha utóbbi a nyereményétől a sikeres értesítéstől számított egy héten belül visszalép. Erről haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, és szükség esetén megtéríti a Szolgáltatónak ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő, máshonnan meg nem téríthető kárát, kivéve, ha a visszalépésre olyan előre nem látható okból került sor, amelyért az eredeti nyertes nem felelős.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Adományozó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve az Élmény adománygyűjtések szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az Adományozót azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból.

A Szolgáltató a nyeremény élmény megvalósulásáig kizárhatja azt az Adományozót, akivel azt azért nem lehet megvalósítani, mert a megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy nem tanúsítja az adott helyzetben elvárható együttműködő magatartást, illetve az Adományozó egyéb okból nem felel meg a jelen ÁSZF személyi, illetve alaki feltételeknek.

A nyeremény élmény megvalósításának feltétele, hogy a nyertes együttműködjön a Szolgáltatóval és a Szervezettel. Az azzal szorosan összefüggő (pl. helyszíni) költségek viseléséről a Szervezet és a Szolgáltató az adott adománygyűjtéshez kapcsolódó egyedi megállapodásukban rendelkeznek. Az élmény megvalósulásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. az élmény helyszínére történő utazási költség, stb.) a nyertest terhelik.

A nyeremény élmény a sikeres értesítéstől számított 90 napon belül kerül megvalósításra. Ettől indokolt esetben, a nyertes megfelelő tájékoztatása mellett, a Szolgáltató és a Szervezet közös megegyezéssel eltérhet.

A nyeremény élmény – a Szolgáltató önhibáján kívül eső okból való – elmaradásáért vagy késedelmes megvalósulásáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Kiemelt Adományozás

A Szolgáltatónak joga van egyedi feltételekkel is szerződni kiemelt Adományozókkal. A kiemelt Adományozók (jellemzően vállalati Adományozók és egyéb Szervezetek) a honlap adománygyűjtéseit egyedi feltételekkel támogatják. A Szolgáltató köteles a Szervezetet tájékoztatni a kampányával kapcsolatos kiemelt adományozási megállapodásokról.

A kiemelt Adományozók tevékenységét jelen ÁSZF nem szabályozza, ezek szabályozására egyedi szerződést köt a Szolgáltató, és amennyiben szükséges, a Szervezet. A kiemelt Adományozók adományai megjelenhetnek a honlapon, továbbá az Adománygyűjtés Adatlapján.

Ki nem utalt Adományok felhasználása

Amennyiben valamely Közösségi vagy Élmény adománygyűjtés lezárását követően Szolgáltató nem látja biztosítottnak az Adományozók szándékának megfelelő felhasználást (a Szervezettel vagy a megvalósítandó projekttel kapcsolatban felmerült kétségek, különösen jogi problémák miatt), jogosult az összegyűlt Adományokat (egyszeri 17%-os, a technikai és banki költségek fedezésére szolgáló levonás után), az Adjukössze Alapba irányítani. Az Adjukössze Alapban összegyűlt Adományokat minden év szeptember 30-án a honlapon aktuálisan futó Közösségi és Élmény adománygyűjtések között egyenlően elosztja a Szolgáltató.

Bankkártyás, Adjukössze Vonalas adományok közvetlenül a Szervezet számlájára érkeznek, így a Szolgáltató nem rendelkezik ezen Adományok felett.


SZERVEZETEK

A NIOK Alapítvány szolgáltatásaként működő Adjukössze.hu hazánk legrégebbi közösségi finanszírozási szolgáltatást nyújtó platformja. Az Adjukössze.hu az első olyan közösségi adománygyűjtésen alapuló eszköz, amely kifejezetten civil szervezetek, közösségi kezdeményezések és Vallási közösségek számára nyújt online adománygyűjtő felületet. Célja, hogy segítséget nyújtson a hazai civil Szervezetek számára kis költségvetésű projektjeik megvalósításában, Adományozóik körének bővítésében és a vállalati támogatók megszólításában.

A Szervezetek és csoportok kezdeményezései egy online regisztrációt és egyes adománygyűjtési típusokban konzultációt követően kerülnek fel az adjukossze.hu honlapra. A kezdeményezések online vagy telefonon pénzbeli támogatási formában részesülhetnek. A projektek követői pedig közösségi média csatornákon is megoszthatják a színes adatlapokat, hogy ezzel is népszerűsítsék az ötleteket barátaik körében.

A civil szervezetek és a vallási közösségek saját adatlapokon, videókkal, képekkel és rövid szövegekkel mutathatják be kezdeményezéseiket, melyek megvalósításához pénzbeli adományt és önkénteseket egyaránt gyűjthetnek. A kezdeményezéseket saját kommunikációs felületeiken, közösségi média csatornákon is népszerűsíthetik.

Az adománygyűjtések feltöltése az Adjukössze honlapra ezen ÁSZF alapján történik.

A honlapra magyar nyelvű adatok, illetve az adománygyűjtéshez kapcsolódó anyagok tölthetők fel, azonban szükség esetén a tartalmi részek más nyelven is felkerülhetnek, azonban a rendszerfunkciók és rendszerbe beépített gombok csak magyar nyelven elérhetőek.

Kizárólag társadalmilag hasznos, közösségi célú adománygyűjtések tölthetőek fel a honlapra. Az adománygyűjtő kampányok nem irányulhatnak elsődlegesen gazdasági haszonszerzésre, nem ütközhet jogszabályba vagy más, a Szolgáltató által tiltottnak minősített tevékenységbe. Tiltottnak minősülnek azok a tevékenységek, amelyek részben vagy egészében társadalmi, etnikai csoport ellen irányulnak, diszkriminatívak, uszító vagy pornográf tartalomúak, alkohol, dohány vagy tiltott szerek fogyasztására motiválnak, közerkölcsbe ütköznek, személyiségi jogokat sértő üzeneteket tartalmaznak.

Az oldalra bármely kategóriában feltöltött és lezárult adománygyűjtések utólag nem módosíthatóak és nem törölhetőek. A futó, éles adománygyűjtések tartalma a NIOK jóváhagyásával módosítható.

A jogosultság mérlegelése a Szolgáltató kizárólagos jogköre. A Szolgáltatónak joga van az adománygyűjtő kampányok visszautasítására és letiltására, amennyiben egyoldalúan úgy ítéli meg, hogy az adománygyűjtés jogszabályba ütközik vagy tiltottnak minősülő tevékenységre irányul, illetve a Szervezet vagy az Adománygyűjtés alapötlete alkalmatlan a választott formában történő 1%- vagy adománygyűjtésre. A Szervezet ezzel kapcsolatban semmilyen kárigénnyel nem élhet a Szolgáltató felé.

A Szervezet jogosult más Szervezet ügyeit is felkarolni, számára adománygyűjtést szervezni, amennyiben az megfelel az indítási feltételeknek és az együttműködő Szervezet hozzájárul. Ez esetben minden kötelezettség és felelősség az adománygyűjtést indító Szervezetet terheli.

1. SZERVEZETI REGISZTRÁCIÓ

A Szervezeti Adatbázisba minden Magyarországon bejegyzett civil szervezet, illetve minden nonprofit gazdasági társaság, vallási közösség regisztrálhat. A regisztrált Szervezetek megjelennek az Adjukössze.hu oldal adatbázisában.

A Szervezeti regisztráció (civil szervezetek esetében az adószám alapján történő azonosítást követően) a Szervezeti Adatlapon történik. Azon Szervezetek, amelyek már a korábbiakból rendelkeznek Adjukössze Adatlappal, beléphetnek a már meglévő felhasználónevükkel (szervezeti e-mail cím) és jelszavukkal.

A regisztráció során a Szervezetről a következő adatok az OBH civil szervezeti nyilvántartásának 2021. év eleji verziójából kerülnek megjelenítésre az adószám megadása után, mely adatok a Szervezet által módosíthatóak:

 • Neve

 • közhasznú jogállása

 • képviselője

 • székhelye

 • célkitűzése

Regisztrációt követően az e-mail cím a Szervezet által nem módosítható, de külön kérésre jogosultság vizsgálatát követően a Szolgáltató módosíthatja.

A regisztráció során a Szervezetről a következő adatok megadása kötelező:

 • Szervezeti logó és kép

 • bankszámla

 • telefonszám

 • e-mail cím

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS ADOMÁNYGYŰJTÉSEK INDÍTÁSÁNAK MEGRENDELÉSÉNEK ADMINISZTRATÍV FOLYAMATA

Adománygyűjtések feltöltésére kizárólag a rendszerben regisztrált Szervezet jogosult. Az 1%-os kampány kivételével minden adománygyűjtéshez jogosultság és szerződéskötés szükséges, amelyet a honlap adminisztratív felületén belépve kérelmezhet és köthet meg a Szervezet. Adjukössze Vonalat indítani az évente két alkalommal meghirdetett pályázat nyertesei tudnak.

Közösségi, matchfunding, élmény és bankkártyás adománygyűjtés indításához külön-külön jogosultság ellenőrzése és szerződéskötés szükséges. A szerződés keretszerződés, amely az adott adománygyűjtési formában történő adománygyűjtési jogot biztosítja. Az egyes konkrét adománygyűjtések indításakor a Szervezet küld be, amit a rendszer az adománygyűjtés adatai alapján generál. A Szervezet elfogadásával és a megrendelt szolgáltatás online bankkártyás kifizetését követően indítható az adománygyűjtés. A megrendelésről e-számlát állítunk ki.

Szervezet a profiljában a Profil fülön belül a Jogosultságok pontban tudja az egyes szolgáltatásokhoz szükséges jogosultságát ellenőrizni egy kvíz kitöltésével, majd szerződést kötni. A szerződést arra jogosult személy írhatja alá kattintással, az aláíró nevének megadásával. A Szervezet a legenerált szerződést profiljában elmentheti, és később elfogadhatja. Az elmentett és elfogadott szerződések a Profil/Jogosultság menüpontban megtalálhatóak és letölthetőek. Szervezet a szerződést fel tudja mondani, annak NIOK általi elfogadás után adománygyűjtést csak új szerződés megkötésével tud indítani.

Szolgáltató a Szervezet jogosultságát, a jogosultsági kvízben megadott állítások valóságtartalmát az első adománygyűjtő kampány beküldését követően ellenőrzi. Szolgáltató és Szervezet között létrejött szerződés azt követően lép hatályba, miután Szolgáltató a szerződés alapján beküldött első adománygyűjtő kampányt elfogadta.

Amennyiben a NIOK bármilyen okból visszautasítja az Adománygyűjtés megjelenését az oldalon, a befizetett szolgáltatási összeg visszafizetésre és a kiállított számla stornózásra kerül.

A szervezet adataiban történő változás esetén a szerződés érvénytelenné válik, annak újbóli megkötésére van szükség újabb adománygyűjtés indításához.
 

IV. ADOMÁNYGYŰJTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adjukössze.hu oldalon az alábbi kategóriákban lehet adománygyűjtést indítani, amennyiben a Szervezet megfelel az indítási feltételeknek.

 • KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYGYŰJTÉS

 • ÉLMÉNY ADOMÁNYGYŰJTÉS

 • MATCHFIUNDING ADOMÁNYGYŰJTÉS

 • BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYGYŰJTÉS

 • ADJUKÖSSZE VONAL

 • ADÓ 1%

KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYGYŰJTÉS

 1. Közösségi adománygyűjtés indítás feltételei:

 • előző évi beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál,

 • teljesen kitöltött, friss Szervezeti adatlappal rendelkezik az Adjukössze.hu Szervezeti Adatbázisában - Szervezeti regisztráció,

 • társadalmilag hasznos, közösségi célt szolgál,

 • elkészíti kommunikációs tervét a gyűjtés időtartamára,

 • rendelkezik működő honlappal,

 • rendelkezik Facebook vagy más közösségi média oldallal, amelynek legalább 1000 követője van, és/vagy rendszeres hírlevéllel,

 • kész együttműködési megállapodást kötni a Szolgáltatóval,

 • van/tud készíteni/letölteni jogtisztán legalább 2 db olyan sajtó minőségű képet (mérete: 1000*600, illetve 1200*630), amelyet kampányfotóként tud használni.

 

 2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

Közösségi Adománygyűjtésre jogosultságot igényelhet minden civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, Vallási közösség.

 

A Közössági Adománygyűjtések szolgáltatási csomag:

KAMPÁNY INDÍTÁSI DÍJ – 25 000 Ft+ÁFA

Az adománygyűjtés élesítése előtt ellenőrzést és egyeztetést, tanácsadást tartalmaz. A szervezet első gyűjtése nem haladhatja meg az 500.000 Ft nagyságrendet.

A szolgáltatási díj tartalmazza:

 • A Szervezet ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek történő megfelelés ellenőrzését.

 • Az adománygyűjtési oldal egyszeri átnézését és erre vonatkozó visszajelzést telefonon vagy írásban egy óra szakmai tanácsadás keretében

 • Az aktuális kommunikációs és technikai útmutató, illetve egy kommunikációs terv minta rendelkezésre bocsájtását az admin felület segédanyagok menüpontjában - amely az adománygyűjtési kampányanyagok elkészítéséhez, a kampányterv összeállításához és az utánkövetéshez is tartalmaz tanácsokat.

 • A technikai asszisztenciát és rendelkezésre állást munkaidőben az Adjukössze.hu oldallal összefüggő kérdések tekintetében

Szolgáltató a feltöltött Közösségi Adománygyűjtések elbírálása során a következő 3 utat határozza meg:

a. Nem aktiválható

 • Nem felel meg a Közösségi adománygyűjtés indítás feltételeinek, illetve az útmutató feltételeinek (pl. nem megfelelő online jelenlét).

 • A Szolgáltató működési alapelveivel ellenkezik az Adománygyűjtés vagy a Szervezet célja, stb.

 • Az aktuálisan nem aktiválható Közösségi Adománygyűjtés később válhat tanácsadást követően aktiválható Adománygyűjtéssé is.

A Közösségi Adománygyűjtés során a gyűjtött adomány 2 szervezet célját - a Kampányt indító Szervezetet, és a kampányt támogató, annak az Adjukössze.hu működtetésével hátteret biztosító  NIOK Alapítványt támogatja az alábbiakban jelölt díjak szerinti meghatározott arányban. E céladományt a NIOK Alapítvány az magyarországi adománygyűjtés fejlesztésére, a honlap technikai fenntartására, működtetésére, adminisztrációjára, illetve a banki díjak és adminisztráció fedezésére fordítja. Az összegyűjtött adomány a gyűjtés sikeressége és az összegyűjtött összeg nagysága szerint kerül elosztásra a Szervezet és a NIOK Alapítvány között az alábbiak szerint.

b. Ha a Közösségi adománygyűjtő kampány SIKERES, azaz a Kampányidőszak lejártával eléri az eredeti Célösszeg 90%-át, az alábbi összegek kerülnek levonásra az összegyűlt adomány összegéből.

 • 1 000 000 Ft-ig 7%

 • 1 000 001 - 2 500 000 Ft-ig 5% az 1 000 000 Ft feletti összeg után

 • 2 500 001 Ft-tól 3% a 2 500 000 Ft feletti összeg után

c. Ha a Közösségi adománygyűjtő kampány SIKERTELEN, azaz a Kampányidőszak lejártával nem éri el a 90%-ot, az alábbi összegek kerülnek levonásra az összegyűlt adomány összegéből.

 • 50%-ig 17%

 • 51-89% között 12%

 3. Közösségi adománygyűjtés időszak

Az Adománygyűjtés aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött Adománygyűjtő Adatlap és megkezdődik a Kampányidőszak. Az adománygyűjtés időtartama alatt jogosult a Szervezet Adományokat gyűjteni. Az Adományok aktuális száma folyamatosan (az Adományozást követően 2 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon. A Szervezet az Adományokról nem nyilvános, letölthető formában is tájékozódhat a honlapon, az Adományozó értesítést kap a honlapról az Adományozás megtörténtéről, illetve saját adminisztratív felületén követheti Adományait és a támogatott Adománygyűjtéseket.

A Szervezet választása szerint a közösségi adománygyűjtés időtartama a következők szerint alakulhat: Minimum 4 - maximum 90 nap

Közösségi adománygyűjtés zárul:

 • Az adománygyűjtési időszak lejárta esetén automatikusan, amennyiben a Szervezet nem kért vagy nem volt lehetősége hosszabbítani (pl. Túlfutás esetén, vagy ha nem érte el a Célösszeg 50%-át).

 • A Hosszabbítási időszak végén.

 • A Célösszeg elérése esetén, ha a Szervezet nem élt a Túlfutás lehetőségével. Az utoljára regisztrált anyagi adományozás, amellyel átlépte az összegyűlt adományok összege a Célösszeget, teljes egészében az összegyűjtött adományok része.

 4. Hosszabbítási lehetőség

Amennyiben az adománygyűjtési időszak alatt nem éri el a Célösszeg 90%-át, de meghaladja a Célösszeg 50%-át, a Szolgáltató a Szervezet kérésére az adománygyűjtési időszakot annak legfeljebb harmadával, egy alkalommal meghosszabbíthatja. Ebben az időszakban a Szervezet további adományokat gyűjthet.

 5. Túlfutási lehetőség

Amennyiben az adománygyűjtés az adománygyűjtési időszak letelte előtt eléri a Célösszeget, a Szervezet választhatja az adománygyűjtés indításakor, hogy az gyűjtés tovább fusson az kampány végéig. Ebben az esetben a Célösszeg feletti adományösszeg felhasználását az adatlapon szövegesen indokolnia kell a Szervezetnek, és ezt a Szolgáltatónak jóvá kell hagynia.

6. Értékelés

Szervezet vállalja, hogy az adománygyűjtés lezárását követően a Szolgáltató munkatársával értékeli az adománygyűjtés folyamatát, ahhoz adatokat és információkat szolgáltat.

 7. Beszámoló

A Szervezet vállalja, hogy előzetesen a tervei szerint, illetve utólag a beszámoló segítségével tájékoztatja a honlapon Adományozóit az adományok felhasználásáról.

A beszámolót a projekt megvalósítását követően a Szervezet tölti ki a Kampány Adatlap Hírek/Beszámolók menüpontban található megfelelő rovatban. A beszámoló aktiválást követően megjelenik a honlapon az adománygyűjtés nyilvános Adatlapján.

A Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy Közösségi adománygyűjtés esetén az általa vállalt időben (legfeljebb 6 hónapon belül) megvalósítja projektjét, és a megvalósításról a honlapon beszámol a megvalósítást követő 1 hónapon belül. Amennyiben a Szervezet elmulasztja nyilvánosságra hozni a Beszámolót, nem jogosult újabb Közösségi adománygyűjtést feltölteni a honlapra.

ÉLMÉNY ADOMÁNYGYŰJTÉS

A Közösségi Adománygyűjtés egy speciális típusa, melynél az adománygyűjtés egy híresség/influencer együttműködésével valósul meg egy sorsolásos játékon keresztül. Az adományokért cserébe esélyt kapnak a támogatók egy hírességgel közös, különleges élmény elnyerésére. Az adománygyűjtésben Célösszeg nem kerül meghatározásra, csak egy időkeret, és az Adományozó legalább 1000 Ft adományozása esetén az Adományozás mértékével arányosan részt vehet egy előre kihirdetett élményre vonatkozó sorsolásban.

Élmény Adománygyűjtésre jogosultságot igényelhet minden civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, Vallási közösség.

 1. Élmény adománygyűjtés indítás feltételei:

 • előző évi beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál,

 • teljesen kitöltött, friss Szervezeti adatlappal rendelkezik az Adjukössze.hu Szervezeti Adatbázisában - Szervezeti regiszráció,

 • társadalmilag hasznos, közösségi célt szolgál,

 • Van olyan együttműködésre hajlandó influencer, híres ember, aki az ügye mellé áll és legalább 5000 követője van Facebook vagy más közösségi média oldalon,

 • rendelkezik Facebook vagy más közösségi média oldallal, amelynek legalább 1500 követője van,

 • elkészíti gyűjtés kommunikációs tervét,

 • rendelkezik működő honlappal,

 • kész együttműködési megállapodást kötni a Szolgáltatóval

 • van/tud készíteni/letölteni jogtisztán legalább 2 db olyan sajtó minőségű képet (mérete: 1000*600, illetve 1200*630), amelyet kampányfotóként tud használni

A pontokban foglalt feltételek mellett személyesen egyeztet a Szolgáltatóval az Adománygyűjtő kampánnyal kapcsolatban.

2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

Szolgáltató a feltöltött ÉLMÉNY Adománygyűjtések elbírálása során a következő 2 utat határozza meg:

a. Aktiválható:

 • Diagnózist, személyes interjút és tanácsadást követően véglegesíthető és aktiválható, amennyiben az Adománygyűjtő kampány és a Szervezet megfelel az 1. pontban meghatározott feltételeknek.

 • A szolgáltatási díj, adománygyűjtésenként 50 000 Ft + áfa, amely tartalmazza a 3 órás tanácsadás díját, kiegyenlítésre kerül.

Az Élmény Adománygyűjtés során a gyűjtött adomány 2 szervezet célját - a Kampányt indító Szervezetet, és a kampányt támogató, annak az Adjukössze.hu működtetésével hátteret biztosító  NIOK Alapítványt támogatja az alábbiakban jelölt díjak szerinti meghatározott arányban. E céladományt a NIOK Alapítvány az magyarországi adománygyűjtés fejlesztésére, a honlap technikai fenntartására, működtetésére, adminisztrációjára, illetve a banki díjak és adminisztáció fedezésére fordítja. Az összegyűjtött adomány az összegyűjtött összeg nagysága szerint kerül elosztásra a Szervezet és a NIOK Alapítvány között az alábbiak szerint.

Az Élmény adománygyűjtő kampány esetében az alábbi összegek kerülnek levonásra az összegyűlt adomány összegéből:

1 000 000 Ft-ig 7%

1 000 001 - 2 500 000 Ft-ig 5% az 1 000 000 Ft feletti összeg után

2 500 001 Ft-tól 3% a 2 500 000 Ft feletti összeg után

 

b. Nem aktiválható

 • Az Adománygyűjtő kampány és a Szervezet nem felel meg az 1. pontban meghatározott feltételeknek.

3. Élmény adománygyűjtés időszak - 30 nap

Az Adománygyűjtés aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött Kampány Adatlap és megkezdődik a Kampányidőszak. Az adománygyűjtés időtartama alatt jogosult a Szervezet Adományokat gyűjteni. Az Adományok aktuális száma folyamatosan (az Adományozást követően 2 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon. A Szervezet az Adományokról nem nyilvános, letölthető formában is tájékozódhat a honlapon, az Adományozó értesítést kap a honlapról az Adományozás megtörténtéről, illetve saját adminisztratív felületén követheti Adományait és a támogatott Adománygyűjtéseket.

4. Hosszabbítási lehetőség

Megegyezés szerint hosszabbítható legfeljebb 10 nappal.

5. Beszámoló
A Szervezet vállalja, hogy előzetesen a tervei szerint, illetve utólag a beszámoló segítségével tájékoztatja a honlapon Adományozóit az adományok felhasználásáról.

A beszámolót a projekt megvalósítását követően a Szervezet tölti ki a Kampány Adatlap Hírek/Beszámolók menüpontban található megfelelő rovatban. A beszámoló aktiválást követően megjelenik a honlapon az adománygyűjtés nyilvános Adatlapján.

A Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy Élmény adománygyűjtés esetén az általa vállalt időben (legfeljebb 6 hónapon belül) megvalósítja projektjét, és a megvalósításról a honlapon beszámol a megvalósítást követő 1 hónapon belül. Amennyiben a Szervezet elmulasztja nyilvánosságra hozni a Beszámolót, nem jogosult újabb Élmény adománygyűjtést feltölteni a honlapra.

MATCHFUNDING ADOMÁNYGYŰJTÉS

A Matchfunding adománygyűjtés a közösségi gyűjtés speciális esete, ahol egy vállalattal partnerségben hozza létre a szervezet a gyűjtést. A civil szervezet indítja a közösségi adománygyűjtést az őt segítő vállalat pedig megduplázza az összegyűjtött adományok összegét, vagy adott összegig kiegészíti azt. A vállalat így megsokszorozza az adományozók felajánlásait, illetve a vállalat munkatársait is bevonhatja adományozóként az adománygyűjtésbe.

Ezt az együttműködési formát azoknak az együttműködésre kész cégeknek ajánljuk, akik szívesen adományoznának és fel tudnak ajánlani egy konkrét összeget az adománygyűjtés duplázására vagy kiegészítésére.

Matchfunding Adománygyűjtésre jogosultságot igényelhet minden civil szervezet,  nonprofit gazdasági társaság, Vallási közösség.

1. Matchfunding adománygyűjtés indítás feltételei:

 • a szervezet az előző évi beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál,

 • teljesen kitöltött, friss Szervezeti adatlappal rendelkezik az Adjukössze.hu Szervezeti Adatbázisában - Szervezeti regisztráció,

 • társadalmilag hasznos, közösségi célt szolgál,

 • van olyan együttműködésre kész vállalati partnere, aki kész az adományozás megduplázására, kiegészítésére,

 • rendelkezik Facebook vagy más közösségi média oldallal, amelynek legalább 1500 követője van,

 • elkészíti a gyűjtés kommunikációs tervét,

 • rendelkezik működő honlappal,

 • kész együttműködési megállapodást kötni a Szolgáltatóval

 • van/tud készíteni/letölteni jogtisztán legalább 2 db olyan sajtó minőségű képet (mérete: 1000*600, illetve 1200*630), amelyet kampányfotóként tud használni

A pontokban foglalt feltételek mellett személyesen egyeztet a Szolgáltatóval az Adománygyűjtő kampánnyal kapcsolatban.

Vállalat számára nyújtott előnyök:

 • Egy adománygyűjtő kampány indítása az adjukossze.hu portálon a választott kategoriában.

 • A vállalat megjelenítése támogatóként a közösségi adománygyűjtő kampány oldalán.

 • A vállalat logójának megjelenítése a kampány képein.

 • A vállalat oldalára mutató link egyszeri beágyazása.

 • Kommunikációs toolkit a céges kommunikáció támogatásához és a munkatársak bevonásához.

 • Egyeztetés a támogatott civil szervezettel, kampányfelelőssel, az adománygyűjtés mentorálása (max. 2 óra)*.

 • További megjelenési lehetőségek a Hirdetési ajánlatban találhatóak.

2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

Szolgáltató a feltöltött MATCHINGFUND Adománygyűjtések elbírálása során a következő 2 utat határozza meg:

a. Aktiválható:

 • Diagnózist, személyes interjút és tanácsadást követően véglegesíthető és aktiválható, amennyiben az Adománygyűjtő kampány és a Szervezet megfelel az 1. pontban meghatározott feltételeknek.

 • A szolgáltatási díj, adománygyűjtésenként 75 000 Ft + áfa, amely tartalmazza a 3 órás tanácsadás díját, kiegyenlítésre került.

A Matchfunding Adománygyűjtés során a gyűjtött adomány 2 szervezet célját - a Kampányt indító Szervezetet, és a kampányt támogató, annak az Adjukössze.hu működtetésével hátteret biztosító  NIOK Alapítványt támogatja az alábbiakban jelölt díjak szerinti meghatározott arányban. E céladományt a NIOK Alapítvány az magyarországi adománygyűjtés fejlesztésére, a honlap technikai fenntartására, működtetésére, adminisztrációjára, illetve a banki díjak és adminisztáció fedezésére fordítja. Az összegyűjtött adomány a gyűjtés sikeressége és az összegyűjtött összeg nagysága szerint kerül elosztásra a Szervezet és a NIOK Alapítvány között az alábbiak szerint.

Ha a Matchfunding adománygyűjtő kampány SIKERES, azaz a Kampányidőszak lejártával eléri az eredeti Célösszeg 90%-át, az alábbi összegek kerülnek levonásra az összegyűlt adomány összegéből:

 • 1 000 000 Ft-ig 7%

 • 1 000 001 - 2 500 000 Ft-ig 5% az 1 000 000 Ft feletti összeg után

 • 2 500 001 Ft-tól 3% a 2 500 000 Ft feletti összeg után

Ha a Matchfunding adománygyűjtő kampány SIKERTELEN, azaz a Kampányidőszak lejártával nem éri el a 90%-ot, az alábbi összegek kerülnek levonásra az összegyűlt adomány összegéből.

 • 50%-ig 17%

 • 51-89% között 12%

b. Nem aktiválható

 • Az Adománygyűjtő kampány és a Szervezet nem felel meg az 1. pontban meghatározott feltételeknek.

3. Matchfunding adománygyűjtés időszak

Az Adománygyűjtés aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött Kampány Adatlap és megkezdődik a Kampányidőszak. Az adománygyűjtés választott időtartama alatt jogosult a Szervezet Adományokat gyűjteni. Az Adományok aktuális száma folyamatosan (az Adományozást követően 2 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon. A Szervezet az Adományokról nem nyilvános, letölthető formában is tájékozódhat a honlapon, az Adományozó értesítést kap a honlapról az Adományozás megtörténtéről, illetve saját adminisztratív felületén követheti Adományait és a támogatott Adománygyűjtéseket.

4. Hosszabbítási lehetőség

Amennyiben az adománygyűjtési időszak alatt nem éri el a Célösszeg 90%-át, de meghaladja a Célösszeg 50%-át, a Szolgáltató a Szervezet kérésére az adománygyűjtési időszakot annak legfeljebb harmadával, egy alkalommal meghosszabbíthatja. Ebben az időszakban a Szervezet további adományokat gyűjthet.

5. Beszámoló
A Szervezet vállalja, hogy előzetesen a tervei szerint, illetve utólag a beszámoló segítségével tájékoztatja a honlapon Adományozóit az adományok felhasználásáról.

A beszámolót a projekt megvalósítását követően a Szervezet tölti ki a Kampány Adatlap Hírek/Beszámolók menüpontban található megfelelő rovatban. A beszámoló aktiválást követően megjelenik a honlapon az adománygyűjtés nyilvános Adatlapján.

A Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy Matchfunding adománygyűjtés esetén az általa vállalt időben (legfeljebb 6 hónapon belül) megvalósítja projektjét, és a megvalósításról a honlapon beszámol a megvalósítást követő 1 hónapon belül. Amennyiben a Szervezet elmulasztja nyilvánosságra hozni a Beszámolót, nem jogosult újabb Matchfunding adománygyűjtést feltölteni a honlapra.
 

BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYGYŰJTÉS

Bankkártyás adománygyűjtő szolgáltatás egyszeri, valamint havi rendszeres adományozást tesz lehetővé kifejezetten Szervezetek igényeire fejlesztve.

Bankkártyás Adománygyűjtésre jogosultságot igényelhet minden civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, Vallási közösség.

Rendszeres bankkártyás adományozás: A bankkártyás adományozás havi rendszerességű változata, ahol az Adományozó által beállított adományösszeg a regisztráció alkalmával levonásra kerül, majd a következő hónaptól minden hónap 11. és 13. között kerül levonásra, további 23 alkalommal. Az Adományozó az adjukossze.hu rendszerébe regisztrál, ezáltal a rendszeres adomány a honlapon is lemondható, és az adományozni kívánt összeg módosítható.

Az Adjukössze.hu egy önálló adománygyűjtési felületet kínál, leírással, képekkel, videó feltöltési és fizetési lehetőséggel, és lehetővé teszi a TÁMOGATOM gomb beillesztését a saját weboldalra komolyabb fejlesztési munka nélkül. Az egyszerű, kóddal beilleszthető felülettel az Adományozó a Szervezet honlapjáról az adományozást közvetlenül indíthatja el.

A bankkártyás szolgáltatás a folyamatos, főként általános támogatási célt szolgálja. Az oldalon a biztonságos fizetőfelületet a SimplePay (OTP Mobil Kft.) biztosítja.

 1. A bankkártyás adománygyűjtés indítás feltételei:

 • előző évi beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál,

 • teljesen kitöltött, friss Szervezeti adatlappal rendelkezik az Adjukössze.hu Szervezeti Adatbázisában - Szervezeti regisztráció,

 • társadalmilag hasznos, közösségi célt szolgál,

 • elkészíti kommunikációs tervét az adománygyűjtés teljes időtartamára,

 • rendelkezik működő honlappal,

 • rendelkezik Facebook vagy más közösségi média oldallal, amelynek legalább 1000 követője van, és/vagy rendszeres hírlevéllel,

 • kész együttműködési megállapodást kötni a Szolgáltatóval, illetve az OTP Mobil Kft-vel (SimplePay).

 2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

 1. Bankkártyás adománygyűjtést tölthet fel az a szervezet, amely:

 • megfelel az 1-es pontban meghatározott feltételeknek

 • rendelkezik a Szolgáltatóval és az OTP Mobil Kft-vel (SimplePay) kötött szerződéssel a bankkártyás adományozásra vonatkozóan

 • a szolgáltatási díjat megfizette, és a SimplePay által biztosított azonosító adatokat a rendszerbe feltöltötte

A Szervezet egyidőben több Bankkártyás adománygyűjtés Adatlapot használhat, melyet bármikor módosíthat. Az Adatlapon évente egy alkalommal nullázhatja a számlálót, illetve a számláló megjelenítését törölheti az adatlapjáról A változtatás élesítéséhez minden esetben a Szolgáltató jóváhagyására van szükség.

A szolgáltatás igénybevétele során a következő díjakkal kell számolni:

 • bekötési díj: 15.000 Ft+Áfa;

 • SimplePay csatlakozási díj: 19.000 Ft + Áfa;

 • éves szolgáltatási díj: 15.000 Ft + Áfa, amely az online átutalási felület használatának díja, bekötéskor havi bontásban arányosítva kerül kiszámlázásra;

 • éves szolgáltatási díj a bekötést követő naptári évtől kezdődően: 30.000 Ft + Áfa/év, mely fedezi a folyamatos technikai segítségnyújtást, rendszer üzemeltetést, rendelkezésre állást, egyéni segítség nyújtást, kampányok módosításainak admin feladatait;

 • minden adomány után a tranzakciós díjon felül 1,8% + Áfa adományszervezési díjat kell megfizetni számla ellenében 8 millió forintig, az egy évben összegyűjtött adomány ezt meghaladó összege után 1% + Áfa;

 • a Szervezeteknek utalt adományokból az OTP Mobil Zrt. (SimplePay) kedvezményes, IC++0,89% Kereskedői díjat von le (információ az IC++ díjazásról)

 3. Bankkártyás adománygyűjtés időszak

A bankkártyás adománygyűjtés nincs időhöz kötve, a szerződés fennállásáig folyamatos.

Az Adománygyűjtés aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött Adatlap és megkezdődik az Adománygyűjtési időszak.

Az Adományok aktuális száma folyamatosan (az Adományozást követően 2-3 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon, amennyiben a Szervezet nem tiltotta le annak megjelenítését az oldalon A Szervezet az Adományokról nem nyilvános, letölthető formában is tájékozódhat a honlapon.

Az Adományozó értesítést kap a honlapról az Adományozás megtörténtéről, illetve saját adminisztratív felületén követheti Adományait és a támogatott Adománygyűjtéseket.

 4. Hosszabbítási lehetőség: folyamatosan hosszabbítható

 5. Beszámoló

A Szervezet vállalja, hogy előzetesen a tervei szerint, illetve utólag a beszámoló segítségével tájékoztatja a honlapon Adományozóit az adományok felhasználásáról. A Bankkártyás adománygyűjtések esetében az adott évi beszámoló feltöltésére következő év január 31-ig áll rendelkezésre idő.

A beszámolót a Szervezet tölti ki a Kampány Adatlap Hírek/Beszámolók menüpontban található megfelelő rovatban. A beszámoló aktiválást követően megjelenik a honlapon az adománygyűjtés nyilvános Adatlapján.

ADJUKÖSSZE VONAL

Az Adományozó által a Szervezet számára az Adománygyűjtés segítésére telefonhívással vagy SMS küldéssel nyújtott hívásonként vagy SMS-enként 500 Ft támogatás, amely előfizetéses szerződés esetén csak akkor kerül a Szervezethez, ha az Adományozó kiegyenlítette a vonatkozó havi számláját.

Telefonhívással a 13600-as számot tárcsázva, majd a hangjelzés után a kiválasztott Szervezet kétjegyű mellékét beütve tud az Adományozó bruttó 500 Ft-ot adományozni.

SMS küldéssel a kiválasztott Szervezet kétjegyű mellékét SMS-ben a 13600-as számra elküldve tud az Adományozó bruttó 500 Ft-ot adományozni.

Az Adjukössze Vonal programot a Szolgáltató koordinálja, működtetését három nagy hazai telekommunikációs Szolgáltató, a Magyar Telekom, a Yettel Magyarország és a Vodafone Magyarország összefogása teszi lehetővé, a jogi környezetet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szabályozása teremtette meg.

A NIOK Alapítvány közvetíti a szolgáltatást a szolgáltatók és Szervezet között. Az adományozó részéről az adományozás minden esetben közvetlenül a Szervezet részére történik, függetlenül a pénzügyi elszámolás módjától és idejétől. A NIOK Alapítvány szavatol azért, hogy a szerződés tartama alatt az adománygyűjtő telefonszámmelléket biztosítja a Szervezet részére. Az adománygyűjtési szolgáltatás a szolgáltatók előfizetői részére kizárólag Magyarország területén érhető el, azaz csak a magyarországi szolgáltatói előfizetéssel rendelkezők vehetik igénybe az adományozás jelen megállapodásban foglalt módját. Szervezet köteles honlapján és Adjukössze Vonallal kapcsolatos hirdetéseiben feltüntetni, hogy mely szolgáltatók előfizetői vehetik igénybe az Adjukössze Vonal útján történő adományozás lehetőségét. A szolgáltatók változásáról, annak idejéről és pontos feltételeiről a NIOK Alapítvány e-mailben értesítést küld.

Adjukössze Vonal: Az Adjukössze Vonal indítása pályázathoz kötött. Saját mellékre a 13600-as szám alatt a Szolgáltatón keresztül pályázhatnak a közhasznú jogállással rendelkező szervezetek (alapítványok, egyesületek vagy nonprofit gazdasági társaságok) a meghirdetett időszakban, rendszerint áprilisban és októberben. Adjukössze Vonal indítására kizárólag a saját melléket elnyert Szervezetek jogosultak.

 1. Az Adjukössze Vonal indítás feltételei:

 • közhasznú jogállással rendelkező Szervezet,

 • kitölti a pályázati űrlapot, és az őszi vagy a tavaszi jelentkezési időszak folyamán azt a Szolgáltató részére beküldi,

 • a Szolgáltató a Vodafone, a Telekom és a Yettel képviselőivel közösen úgy ítéli meg, hogy a Szervezet alkalmas Adjukössze Vonalra, és kap egy kétjegyű melléket a 13600-as szám alatt,

 • előző évi beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál,

 • teljesen kitöltött, friss Szervezeti adatlappal rendelkezik az Adjukössze.hu Szervezeti Adatbázisában - Szervezeti regisztráció,

 • társadalmilag hasznos, közösségi célt szolgál,

 • elkészíti kommunikációs tervét,

 • rendelkezik működő honlappal,

 • rendelkezik Facebook vagy más közösségi média oldallal, amelynek legalább 1000 követője van,

 • kész együttműködési megállapodást kötni a Szolgáltatóval,

 • van/tud készíteni/letölteni jogtisztán legalább 2 db olyan sajtó minőségű képet (mérete: 1000*600, illetve 1200*630), amelyet kampányfotóként tud használni.

Szervezet tudomásul veszi, hogy csak közhasznú jogállású szervezetként veheti igénybe a szolgáltatást, és ennek megváltozásáról haladéktalanul értesíteni köteles az NIOK Alapítványt. Szervezet kijelenti, hogy törekszik a potenciális adományozók minél pontosabb tájékoztatására és az adománygyűjtés céljának és felhasználásának minél egyértelműbb kommunikálására.

Szervezet vállalja, hogy a NIOK Alapítvány által fenntartott adománygyűjtés átláthatóságát szolgáló portálon található szervezeti adatlapját legalább évente egy alkalommal frissíti.

A Szervezet köteles a szolgáltatás díját utólag fizető, előfizetéssel rendelkező és arra jogosult ügyfelek részére – azok külön kérésére – adóalap-csökkentésre jogosító igazolást kiállítani.

 2. Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak

Szolgáltató a feltöltött Adjukössze Vonal elbírálása során a következő 2 utat határozza meg:

Az eszköz a pályázati elbírálás során nyertes Szervezet esetében aktiválható. A pályázati elbírálás során nem nyertes Szervezet esetében nem aktiválható. A Szervezet a következő pályázati időszakban újra pályázhat, amennyiben a felkészültsége/körülményei megváltoztak, és várhatóan alkalmassá vált az Adjukössze Vonal adománygyűjtésének folytatására. A Szolgáltató fenntartja a jogot egyes Adománygyűjtések a fenti szabályoktól eltérő elbírálására is.

Az Adjukössze Vonal szolgáltatás díjazása 2024. január 1.-től:

ÖSSZEG                                         HÍVÁS DARABSZÁM                      HAVI DÍJ

0 - 200.000 Ft-ig                                   0-400 hívás                                    6 500 Ft + áfa

200 500 - 350 000 Ft-ig                     401-700 hívás                                   10 000 Ft + áfa

350 500 - 500 000 Ft-ig                     701-1000 hívás                                 20 000 Ft + áfa

500 500 - 750 000 Ft-ig                    1001-1500 hívás                                26 500 Ft + áfa

750 500 - 1 000 000 Ft-ig                 1501-2000 hívás                                37 500 Ft + áfa

1 000 500 - 1 500 000 Ft-ig              2001-3000 hívás                                53 000 Ft + áfa

1 500 500 - 2 000 000 Ft-ig              3001-4000 hívás                                66 000 Ft + áfa

2 000 500 - 2 500 000 Ft-ig              4001-5000 hívás                                99 000 Ft + áfa

2 500 500 - 3 000 000 Ft-ig              5001-6000 hívás                              132 000 Ft + áfa

3 000 500 - 3 500 000 Ft-ig              6001-7000 hívás                              158 000 Ft + áfa

3 500 500 - 4 000 000 Ft-ig              7001-8000 hívás                              185 000 Ft + áfa

4 000 500 - 4 500 000 Ft-ig              8001-9000 hívás                              198 000 Ft + áfa

4 500 500 - 5 000 000 Ft-ig               9001-10000 hívás                           211 000 Ft + áfa

5 000 500 - 7 500 000 Ft-ig              10001-15000 hívás                          225 000 Ft + áfa

7 500 500 - 10 000 000 Ft-ig            15001-20000 hívás                          245 000 Ft + áfa

10 000 500 - 12 500 000 Ft-ig          20001-25000 hívás                          264 000 Ft + áfa

12 500 500 - 15 000 000 Ft-ig          25001-30000 hívás                          330 000 Ft + áfa

15 000 500 - 17 500 000 Ft-ig          30001-35000 hívás                          396 000 Ft + áfa

17 500 500 - 20 000 000 Ft-ig          35001-40000 hívás                          462 000 Ft + áfa

20 000 500 - 22 500 000 Ft-ig          40001-45000 hívás                          528 000 Ft + áfa

22 500 500 - 25 000 000 Ft-ig          45001-50000 hívás                          594 000 Ft + áfa

25 000 500 Ft-tól                              50001 hívástól                                 660 000 Ft + áfa


 

Szolgáltató neve

Feltöltőkártyás

Előfizetéses

Magyar Telekom Nyrt.

500 Ft

500 Ft

Yettel Magyarország Zrt.

500 Ft

500 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.

500 Ft

500 Ft


A szolgáltatóktól kapott adomány hívásonként és előfizetési típusonként:

Amennyiben újabb szolgáltatóval köt szerződést a NIOK Alapítvány, úgy az újabb partner által átutalt adomány nagyságáról és hívásvégződtetési díjairól e-mailben értesítést küld a megadott kapcsolattartói e-mail címre.

Hívásvégződtetési díjak szolgáltatónként és hívásonként:

Szolgáltató neve

Hívásvégződtetési díj

Magyar Telekom Nyrt.

10 Ft + áfa

Yettel Magyarország Zrt.

15 Ft + áfa

Vodafone Magyarország Zrt.

maximum 15 Ft + áfa

Havonta kifizetett adomány összege = [ Magyar Telekom feltöltőkártyás hívások * 500 Ft + Magyar Telekom előfizetéses hívások * 500 Ft + Yettel feltöltőkártyás hívások * 500 Ft + Yettel előfizetéses hívások * 500 Ft + Vodafone feltöltőkártyás hívások * 500 Ft + Vodafone előfizetéses hívások * 500 Ft + nem mellékre és nem aktivált mellékekre érkezett adományok arányosított összege] * 0,95

Hívások végződtetési díja = [(Magyar Telekom feltöltőkártyás hívások + Magyar Telekom előfizetéses hívások) * (10 Ft + áfa)] + [(Yettel feltöltőkártyás hívások + Yettel előfizetéses hívások) * (15 Ft + áfa)] + [(Vodafone feltöltőkártyás hívások + Vodafone előfizetéses hívások) * (maximum 15 Ft + áfa)]

A NIOK Alapítványnak kifizetendő havi díj = Továbbszámlázott hívásvégződtetési díj + adományközvetítési díj

Az első két hónapra a 0–400 hívásszámnál fizetendő összegről (6 500 Ft + Áfa) kap számlát a Szervezet. A valós hívásszámnak megfelelő összeg a tárgyhót követő 2. hónapra vonatkozó számlában kerül korrigálásra. A számla kiállítása a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napig történik, a fizetési határidő a számla kiállításától számított 10 nap.

Évente két alkalommal kifizetett térülés összege = (Szolgáltatóktól kapott térülési összegek) * (az elszámolási időszakban a Szervezet mellékére érkezett hívások számának összege / az elszámolási időszakban az aktivált mellékekre érkezett hívások számának összege).

A NIOK Alapítvány végzi az adományok közvetítését a szolgáltatóktól a Szervezet felé, ügyfélszolgálatot és az adománygyűjtés átláthatóságát szolgáló honlapot működtet az átláthatóság és a szolgáltatás zavartalansága érdekében.

A NIOK Alapítvány jogosult az adományt visszatartani, amennyiben Szervezet a NIOK adományközvetítői díj vagy a továbbszámlázott hívásvégződtetési díj számla megfizetésével 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

Szolgáltató a fizetési késedelem esetére a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köti ki. A NIOK Alapítvány kizárja a felelősségét az abból eredő késedelemért, amely a telekommunikációs szolgáltatók érdekkörében fennálló okból következik be. A NIOK Alapítvány ebben az esetben köteles ennek tényét a Szervezet felé kétséget kizáróan igazolni.

 3. Adománygyűjtési Kampányidőszak

Az Adománygyűjtés aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött Kampány Adatlap és megkezdődik az adománygyűjtési Kampányidőszak. Az adománygyűjtés időtartama alatt jogosult a Szervezet Adományokat gyűjteni. Az Adományok aktuális száma folyamatosan (az Adományozást követően 24 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon. A Szervezet az Adományokról nem nyilvános, letölthető formában is tájékozódhat a honlapon, az Adományozó értesítést kap a honlapról az Adományozás megtörténtéről, illetve saját adminisztratív felületén követheti Adományait és a támogatott Adománygyűjtéseket.

Az adományok összegével történő elszámolás havonként (továbbiakban tárgyhó) történik. NIOK Alapítvány tárgyhó utolsó napját követő 80 napon belül átutalással juttatja el a tárgyhóban juttatott adományokat Szervezetnek, amennyiben a szolgáltatók az adományok átutalását NIOK Alapítvánnyal kötött szerződésüknek megfelelően teljesítik.

NIOK Alapítvány mindent megtesz az adományok időben történő továbbításáért, de nem vállal felelősséget a szolgáltatók hibájából bekövetkező késedelmes teljesítés miatti késedelmes elszámolásért és utalásért.

Szervezet tudomásul veszi, hogy a tárgyhavi adományok összegének képzése jelen ÁSZF Adjukössze Vonal 2. pontja (Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak) alatt található számítás szerint történik.

A NIOK Alapítvány tájékoztatja a Szervezetet, hogy a tárgyhavi adomány összegéből a szolgáltatók 95%-ot utalnak át a NIOK Alapítványon keresztül a Szervezetnek a havi elszámolás alkalmával. A fennmaradó 5%-ot a megtérülés arányában, tekintettel arra, hogy az adományok pénzügyi teljesítése az előfizetői telefonszámla kiegyenlítésével történik meg, amely időben – az egyes előfizetési konstrukciók függvényében – lényegesen később kerül a szolgáltatók számláján jóváírásra.

Felek megállapodnak, hogy az 5%-os összeg elszámolása 6 havi egységekben történik, olyan módon, hogy a januártól júniusig tartó időszakot októberben, a júliustól decemberig tartó időszakot pedig áprilisban számolják el a 13600-as szám mellékeire érkező hívások arányában.

Szervezet tudomásul veszi, hogy a szolgáltatók jogosultak a 6 havi elszámolásban érvényesíteni azokat a követeléseiket, amelyek abból erednek, hogy az adományozó (előfizető) nem fizette meg az adomány összegét a szolgáltató felé, de a szolgáltató a meg nem fizetett adomány összegét átutalta a NIOK Alapítvány részére, aki azt továbbította a Szervezet felé.

A Szervezet tudomásul veszi, hogy a továbbutalt adományokhoz kapcsolódó hívások hívásvégződtetési díjait a NIOK Alapítvány továbbszámlázza a Szervezet felé. A végződtetési díjakat a NIOK Alapítvány jelenleg szerződött partnereivel az ÁSZF 2. pontja tartalmazza. A számla kiállítása a tárgyidőszakot követő 80. napig történik, a fizetési határidő a számla kiállításától számított 10 nap.

A Szervezet tudomásul veszi, hogy a szolgáltatóknál bekövetkező számlázási változások (áfa-levonás, hívásvégződtetési díj és annak mértéke, adótartalom növekedése) jelen szerződéstől függetlenül változhatnak a szolgáltatók döntései, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szabályozó rendeletei vagy a jogi környezet változása következtében. Erre tekintettel Szervezet tudomásul veszi, hogy az adomány összege a mindenkor hatályos szolgáltatói díjszabás függvényében változhat, és a változás időpontjától kezdve a jelen szerződésben foglalt költségek helyébe a szolgáltatók ÁSZF-jében (hirdetményében) foglalt mértékű költség kerül elszámolásra.

A NIOK Alapítvány az adomány Szervezet részére történő átutalásával lehetőleg egyidőben, elektronikus formában eljuttatja a Szervezet részére a szolgáltatóktól kapott kimutatást, amely tartalmazza a hívások számát, az ehhez kapcsolódó hívásvégződtetési díj költségét és a Szervezet részére átutalandó adomány összegét. Az adjukössze.hu felületén található számláló értéke csak tájékoztató jellegű. A kapcsolattartáshoz az adatokat a szerződés Melléklete tartalmazza. Szervezet tudomásul veszi, hogy NIOK Alapítvány a kimutatást, az adományok utalását, a számla kiállítását, a térülés elszámolását és utalását csak akkor tudja határidőre teljesíteni, ha a Szolgáltatóktól határidőre megkapja hozzá az információkat és az utalásokat. Ez a szabály irányadó a „Periodikus szolgáltatási csomag” választása esetén is.

Szervezet tudomásul veszi, hogy az adományozáshoz kapcsolódó reklámtevékenység és a hívások generálása a Szervezet feladata.

Szervezet tudomásul veszi, hogy köteles adománygyűjtési beszámolót elhelyezni az Adjukössze.hu honlapján és saját honlapján, ebben az Adjukössze Vonalon keresztül gyűjtött adományok felhasználásáról is beszámolni.

Szervezet tudomásul veszi, hogy köteles honlapjának főoldalán, ennek hiányában egy, a főoldalon elhelyezett menüpontban megjeleníteni az adománygyűjtés teljes időtartama alatt az adománygyűjtés célját, időtartamát és NIOK Alapítvány szolgáltatás oldalának elérhetőségét a NIOK Alapítvány által működtetett adománygyűjtés átláthatóságát biztosító oldalon, valamint a NIOK Alapítvány által rendelkezésre bocsátott adománygyűjtő telefonszámot és egyedi mellék számát is tartalmazó logót.

Szervezet köteles a honlapján elhelyezett fenti tájékoztató kihelyezésekor linket küldeni a NIOK Alapítványnak. A NIOK Alapítvány egyszeri alkalommal szólítja fel e-mail útján a Szervezetet e tájékoztató pótlására, melynek legfeljebb 7 napon belül eleget kell tenni.

A Szervezet köteles e beszámoló internetes elérhetőségét (linkjét) elküldeni a NIOK Alapítvány részére annak kihelyezésekor, de legkésőbb minden év augusztus 31-ig.

A telefonszolgáltató a rendszerében tervezett karbantartások, illetve a szolgáltatás jelentős részének kiesését eredményező munkálatok időpontjáról annak esedékességét megelőzően legalább 2 (kettő) munkanappal e-mailben értesíti NIOK Alapítványon keresztül a Szervezetet.

A szolgáltatás karbantartási célú szüneteltetése a jogviszony folytonosságát nem érinti.

Szervezet tudomásul veszi, hogy a NIOK Alapítvány nem felelős a szolgáltató érdekkörében felmerülő műszaki hibákért és szünetekért.

 4. Hosszabbítási lehetőség: folyamatosan hosszabbítható.

 5. Beszámoló

A Szervezet vállalja, hogy előzetesen a tervei szerint, illetve utólag a beszámoló segítségével tájékoztatja a honlapon Adományozóit az adományok felhasználásáról. Az Adjukössze Vonalas adománygyűjtések esetében az adott évi beszámoló feltöltésére következő év május 31-ig áll rendelkezésre idő.

A beszámolót a Szervezet tölti ki a Kampány Adatlap Hírek/Beszámolók menüpontban található megfelelő rovatban. A beszámoló aktiválást követően megjelenik a honlapon az adománygyűjtés nyilvános Adatlapján.
 

6. A szerződés megszüntethető az alábbi esetekben:

 • közös megegyezéssel;

 • rendes felmondással, 30 napos felmondási idő közbeiktatásával, indoklás nélkül;

 • megszűnik a szerződés, ha Szervezet elveszti közhasznú jogállását, a közhasznú jogállás megszűnésének napján;

 • a szerződés megszűnik, ha valamennyi szolgáltató jogszerűen megszünteti az NIOK Alapítvánnyal kötött szerződését;

 • rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal:

 • amennyiben a Szervezet az adományozókat megtéveszti, vagy a program céljával össze nem egyeztethető tevékenységet végez.

 • amennyiben Szervezet két egymást követő hónapban nem fizeti meg az adományközvetítési és hívásvégződtetési díjat. A díjhátralékról a NIOK Alapítvány a megadott kapcsolattartói e-mail címre értesítést, majd fizetési felszólítást küld;

 • amennyiben Szervezet nem tesz eleget a 3.) pontban írt kötelezettségeinek;

 • amennyiben Szervezet hat egymást követő hónapban nem generál annyi telefonhívást, amennyi a NIOK Alapítvány jelen szerződésben foglalt átlagos havidíja;

7. A „Periodikus szolgáltatási csomag”

1.) Szervezet a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek teljesülése esetén a Periodikus szolgáltatási csomagot” választhatja, így eltérve az ÁSZF Adjukössze Vonal 2. pontja (Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak) szerinti NIOK Alapítvány adományközvetítési havi díjtól valamint a 3. pont (Adománygyűjtési Kampányidőszak) szerinti havi elszámolástól.

2.) A „Periodikus szolgáltatási csomagot” Szervezet akkor választhatja, ha január 1-jei váltás esetén a megelőző évet megelőző év december 1-jétől a megelőző év november 30-ig terjedő időszakban, július 1-jei váltás esetén a megelőző év június 1. és a tárgyév május 31. közti időszakban a hívások száma összesen az 1000 darabot, illetve az egy évnél rövidebb szerződések esetén az 1000 db-ot arányosan számolva nem éri el.

3.) Csomagváltásra minden év január 1-jével vagy július 1-jével van lehetőség azzal, hogy Szervezet legalább december 15-ig, illetve június 15-ig írásban köteles jelezni ezt a szándékát az NIOK Alapítvány felé, valamint minden számláját kiegyenlítette. Ezek elmulasztása esetén csomagváltásra nincs lehetősége ebben az időpontban.

4.) „Periodikus szolgáltatási csomag” alkalmazása esetén az NIOK Alapítvány nem havonta, hanem évente két alkalommal, minden év márciusában és októberében számol el az új rendszerben részt vevő szervezetekkel. NIOK Alapítvány a tárgyfélévet követő 80 napon belül utalja a tárgyfélévben összegyűlt adományok 95%-át. A fennmaradó 5% összeg utalása a 3. pont (Adománygyűjtési Kampányidőszak) szerint történik, azonban abban az esetben, ha a „Periodikus szolgáltatási csomag”-ra tér át a Szervezet, a váltás előtti utolsó két hónap (november és december, illetve május és június) hívásvégződtetési díjait NIOK Alapítvány a váltás hónapjában (január, illetve július) számlázza ki, így Szervezet a váltás előtti utolsó hónapban nem kap számlát.

5.) „Periodikus szolgáltatási csomag” alkalmazása esetén Szervezet nem havonta, hanem félévente előre fizeti az adományközvetítési díjat NIOK Alapítvány részére, ennek mértéke félévente 19.500 Ft + Áfa. A hívásvégződtetési díjak elszámolása „Periodikus szolgáltatási csomag” választása esetén is az általános szabályok szerint történik.

6.) Amennyiben a „Periodikus szolgáltatási csomag” alkalmazása esetén valamelyik hónapban 1000 db-nál több hívás érkezik, az adott hónapra Szervezet az ÁSZF Adjukössze Vonal 2. pontja (Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak) szerinti adományközvetítési díjat köteles megfizetni.

7.) Amennyiben a „Periodikus szolgáltatási csomag” szerinti elszámolást választotta a Szervezet, és a jelen ÁSZF „Periodikus szolgáltatási csomag” rész szerinti feltételeknek nem felel meg, a következő naptári félév első napjától a „Periodikus szolgáltatási csomag” szerinti elszámolás megszűnik, és az eredeti 3. pont (Adománygyűjtési Kampányidőszak) szerinti havi elszámolás és a 2. pont (Jogosultság és adománygyűjtés igény elbírálása, szolgáltatási díjak) szerinti díjazás áll vissza azzal, hogy a jelen ÁSZF szerinti feltételek megvalósulása esetén választhatja Szervezet ismét a „Periodikus szolgáltatási csomag” szerinti elszámolást.

8.) „Periodikus szolgáltatási csomag” alkalmazása esetén a Szervezet 30 napos fizetési késedelmét követően NIOK Alapítvánnyal fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
 

ADÓ 1%-OS GYŰJTÉS

1. Adó 1%-os gyűjtés indítás feltételei:

 • 1% gyűjtésére jogosult a Szervezet,

  • Technikai 1%-ra jogosult szervezetek jelenleg nem tudnak gyűjtést indítani a felületen

 • előző évi beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál,

 • teljesen kitöltött, friss Szervezeti adatlappal rendelkezik az Adjukössze.hu Szervezeti Adatbázisában - Szervezeti regisztráció,

 • társadalmilag hasznos, közösségi célt szolgál.

Szolgáltató az 1%-os Kampányok elbírálása során a következő utat határozza meg: Amennyiben a Szervezet jogosult 1% gyűjtésére és megfelel az pontban meghatározott feltételeknek, 1%-os Kampányt tölthet fel.

 2. Jogosultság és 1%-os kampány igény elbírálása, szolgáltatási díjak

Az 1%-os Kampány indítása díjmentes.

 3. Kampányidőszak

A Kampány aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött Kampány Adatlap és megkezdődik a Kampányidőszak. A kampány időtartama alatt jogosult a Szervezet Adományokat gyűjteni. Az Adományok aktuális száma folyamatosan (az Adományozást követően 2 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon. A Szervezet az Adományokról nem nyilvános, letölthető formában is tájékozódhat a honlapon, az Adományozó értesítést kap a honlapról az Adományozás megtörténtéről, illetve saját adminisztratív felületén követheti Adományait és a támogatott Kampányokat. 1% -os Kampány csak 1% időszakban aktiválható, az SZJA bevallás határidejével kifut.

 4. Hosszabbítási lehetőség

1%-os kampány - az SZJA bevallás határideje után már nem hosszabbítható.

V. ADOMÁNYGYŰJTÉSSEKKEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Adománygyűjtési kampány adatlap kitöltése

Az adománygyűjtő Kampány Adatlapot a regisztrációt, illetve az online szerződéskötést követően a Szervezet online tölti ki, a Szolgáltató hagyja jóvá, hozza nyilvánosságra (aktiválja).

Közösségi és Élmény adománygyűjtő kampány esetén a kampány indításának díja az elbírálást követően kerül meghatározásra a III. pont szerint.

Bankkártyás adománygyűjtés és Adjukössze Vonal indítása, illetve módosítása díjmentes, azonban mindkét eszköz éves, illetve havidíj ellenében vehető csak igénybe a III. pont szerint.

A Kampányok Adatlapja a Kampányok időtartama alatt és azt követően a honlapon megtekinthető a Felhasználók számára.

Az Adománygyűjtés lezárul

Az Adománygyűjtés lezárását követően az adománygyűjtésnek két állapota lehet:

Sikeres adománygyűjtés

 • 1%-os adománygyűjtés esetében automatikusan

 • Bankkártyás adománygyűjtés esetében automatikusan

 • Közösségi adománygyűjtés esetében, amennyiben az összegyűlt Adományok elérik a Célösszeg 90%-át a Kampányidőszak vagy a Hosszabbítási időszak végére

 • Élmény adománygyűjtés esetén automatikusan

 • Adjukössze Vonal esetén automatikusan

Lejárt adománygyűjtés csak Közösségi adománygyűjtés esetén értelmezhető a következő esetekben:

 • a Kampányidőszak végén az adománygyűjtés nem érte el a Célösszeg 50%-át sem, illetve

 • a Hosszabbítási időszak végén nem érte el a Célösszeg 90%-át

 • a Kampányidőszak végén elérte a Célösszeg 50%-át, de nem érte el a 90%-át, és a Szervezet nem kért hosszabbítást

 • bármely adománygyűjtés esetén az adománygyűjtés lezárható rendkívüli okokból, a Szervezet méltányolható kérésére vagy a Szolgáltató által, amennyiben a Szervezet a megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit. Minden eset egyedi elbírálás alá esik, erről a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel.

Adományok kezelése

Közösségi és Élmény adománygyűjtés

A Szolgáltató a Közösségi és Élmény adománygyűjtésekre érkezett adományokat saját pénzintézeti számlán tartja.

A sikeres Közösségi és az Élmény adománygyűjtések keretében összegyűjtött adományok összegének 3-7%-a a Szolgáltatót illeti a honlap technikai fenntartására, adminisztrációjára, illetve a banki költségek fedezésére. Szolgáltató az adományok összegének 93-97%-át a Sikeres Közösségi vagy Élmény adománygyűjtés lejártát követő legfeljebb 21 napon belül a Szervezet bankszámlájára utalja a számlaszám visszaigazolását követően.

Az adományok összege csak akkor kerül elutalásra, ha a Szervezet a szolgáltatási díjat rendezte. Amennyiben valamely Közösségi vagy Élmény adománygyűjtés lezárását követően Szolgáltató nem látja biztosítottnak az Adományozók szándékának megfelelő felhasználást (a Szervezettel vagy a megvalósítandó projekttel kapcsolatban felmerült kétségek, különösen jogi problémák miatt), jogosult az összegyűlt Adományokat (egyszeri 17%-os, a technikai és banki költségek fedezésére szolgáló levonás után), az Adjukössze Alapba irányítani. Az Adjukössze Alapban összegyűlt Adományokat minden év szeptember 30-án, a honlapon aktuálisan futó Közösségi és Élmény adománygyűjtések között egyenlően elosztja a Szolgáltató.

Amennyiben a Közösségi adománygyűjtés időtartama alatt az adományok teljes összege kevesebb, mint a Célösszeg 90%-a és az adománygyűjtés lejárt, az adománygyűjtés keretében összegyűjtött adományok összegének 12-17%-a illeti meg a Szolgáltatót a honlap technikai fenntartására, adminisztrációjára, illetve a banki költségek fedezésére. Szolgáltató az adományok összegének 83-88%-át a Közösségi adománygyűjtés lejártát követő legfeljebb 21 napon belül a Szervezet bankszámlájára utalja a számlaszám visszaigazolását követően. Az adományok összege csak akkor kerül elutalásra, ha a Szervezet a szolgáltatási díjat rendezte, és megindokolta, hogyan tudja megvalósítani vállalását, vagy annak egy részét a rendelkezésre álló kisebb költségvetésből.

Bankkártyás adománygyűjtés

A bankkártyás adományok közvetlenül a Szervezethez érkeznek az OTP Mobil Szolgáltató Kft.-től (SimplePay).

Adjukössze Vonal

Az Adjukössze Vonalra érkezett hívások és SMS-ek esetében a Szolgáltató a következőképpen utalja az adományokat: A telefon Szolgáltatók minden forgalmi hónap utolsó napját követően, de még a telefonszámlák befizetési határideje előtt, 95%-os térülést feltételezve, a felajánlott összeget átutalják a Szolgáltatónak, valamint a hívásvégződtetési díjakról számlát nyújtanak be, amit a Szolgáltató azonnal megfizet az adományok 95%-ával összevezetve.

A Szolgáltató a telefon Szolgáltatóktól beérkezett összeget tovább utalja a szervezeteknek az egyedi azonosító mellékekre érkező hívásszámok (hívás + SMS) alapján. Egy-egy havi forgalom után az adományok kb. 80 nap alatt érkeznek meg a szervezetekhez. A telefon Szolgáltatók késéséért felelősséget nem vállalunk.

A telefon Szolgáltatókkal közösen a Szolgáltató félévente korrekciót végez, és a feltételezett 95%-nyi térülésen felül beérkezett adományokat továbbutalja a szervezeteknek az egyedi mellékekre érkező hívásszámok (hívás + SMS) arányában.

Egyéb információk

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlapon és egyéb kommunikációs csatornákon az Adománygyűjtéseket népszerűsítse, továbbá, hogy a honlapon hirdetéseket, bemutatókat, illetve Adományozói üzeneteket elhelyezzen.

Az adománygyűjtések a Kampányidőszak lejárta után a honlapon nyilvánosan hozzáférhetőek maradnak.

Amennyiben az online támogatható adománygyűjtést követően a projekt megvalósítására (vagy egy tartalmában hasonló projektre) előre nem látható, és a Szervezetnek fel nem róható okból nincs lehetőség, úgy arról a Szervezet haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót és egyeztet vele a továbbiakról (pl. az Adományozók értesítéséről). Ezt követően a projekt megvalósítására kapott adományokat a Szervezet a lehető legrövidebb időn belül, saját költségén visszautalja az Adományozóknak, az Anonim adományokat pedig a nyilvánosság megfelelő (pl. Facebook oldalán keresztül való) értesítése mellett az adott adománygyűjtésben szereplő projekthez tartalmában hasonló célra fordítja.

Adatkezelés

A Szolgáltató kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak, illetve a jelen ÁSZF és az adjukossze.hu oldalon szintén közétett Adatkezelési Szabályzat keretei között rögzíti és használja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat.

A Szervezet tudomásul veszi, hogy az adománygyűjtéssel kapcsolatban feltöltött információ nyilvános, illetve az az átláthatóság követelménye miatt nyilvánosságra hozható.

VI. Felhasználó egyéb jogai és kötelezettségei

Panaszkezelés

A Szervezetek, Látogatók és Adományozók panaszaikat, észrevételeiket e-mailben a [email protected] címre küldhetik. A panaszokat a NIOK Alapítvány 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a megadott e-mail címen értesíti a bejelentőt.

Elállás

A Szervezet Adománygyűjtésének nyilvánosságra hozatala, azaz az Adománygyűjtési időszak elindulása után adatait, feltöltött anyagait nem töröltetheti a honlapról, azok nyilvánosak maradnak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseivel ellenkező, jogszabályba ütköző, illetve egyoldalú megítélése szerint a Szervezetet, a honlap Látogatóit vagy a Szolgáltatót hátrányosan érintő Adománygyűjtéseket a honlapról eltávolítsa. Az eltávolításról a Szervezetet köteles értesíteni; egyéb módon és jogcímen sem a Szervezet, sem más személy vele szemben emiatt követelést nem érvényesíthet.

VII. Kapcsolattartás

Kapcsolattartás a Szolgáltató részéről:

Ügyfélszolgálat: [email protected]
Adománygyűjtési tanácsadás: [email protected]

A Szolgáltató a Szervezetekkel a Kampány Adatlapon kapcsolattartóként megadott e-mail címen, Adjukössze Vonal esetében a szerződésben rögzített e-mail címen tartja a kapcsolatot.

A Szolgáltató a Látogatókkal és az Adományozókkal a honlapon keresztül kommunikál.

VIII. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

Adomány vagy adományozás: Az Adományozó által a Szervezet számára az Adománygyűjtés segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatás a jelen ÁSZF elfogadásával, amely a honlapon keresztül bankkártyás fizetés, illetve telefonhívás vagy SMS formájában történhet.

Élmény adománygyűjtés esetén az Adományozó által a Szervezet számára az Adománygyűjtés segítésére pénzeszközben nyújtott, azzal az adott kampányhoz kapcsolódó, csak ezen adományozási mód által elérhető különleges élmény megnyerésére arányosan esélyt biztosító adományozás. Figyelem! A sorsolásban csak az 1 000 Ft-ot elérő adományok vesznek részt!

Adományozó: A Szervezet számára az Adománygyűjtés segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott Adományozást nyújtó személy vagy Szervezet, amely elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

Élmény adománygyűjtés esetén emellett az Adományozó által a Szervezet számára az adománygyűjtés segítésére pénzeszközben nyújtott, azzal az adott kampányhoz kapcsolódó, csak ezen adományozási mód által elérhető különleges élmény sorsolásának résztvevője is, amennyiben legalább 1 000 Ft-tal támogatta az Élmény adománygyűjtést.

Adományozói regisztráció: Az Adományozó számára fennálló lehetőség, hogy adatai rögzítésével egyszerűsítve a jövőbeli adományozást saját adminisztratív felületén követni tudja az Adományait, és az általa támogatott Adománygyűjtések alakulását, illetve a projektmegvalósítás folyamatát.

Regisztrált Adományozó és regisztrált Szervezet nem lehet az oldalon ugyanazzal az e-mail címmel! Adományozóként más e-mail címet kell használni, mint a Szervezeti regisztráció során.

Anonimitás: Az Adományozó a honlapon kétféle anonimitással élhet az adományozási folyamat során. Dönthet arról, hogy a nyilvánosság számára, azaz az oldalon megjelenjen-e a neve. Ha a megjelenés mellett dönt, neve a Szervezet előtt is ismert lesz. A másik esetben arról dönthet, hogy a támogatott Szervezettel megosztja-e a honlapon megadott adatait.

Amennyiben az Adományozó nem osztja meg az adatait a Szervezettel, vállalja, hogy az esetleges ajándék nem jut el hozzá.

Élmény adománygyűjtés esetén a Szolgáltató vállalja, hogy a Szervezet számára nem elérhető Adományozót is értesíti az elnyert élményről, azonban, amennyiben az Adományozó nem jelentkezik 1 héten belül, az elnyert élmény az Élmény adománygyűjtésre vonatkozó szabályok szerint átszáll egy másik Adományozóra.

Bankkártyás adományozás: A Közösségi, a Bankkártyás és az Élmény adománygyűjtések során használt fizetési mód, amely a SimplePay, Közösségi adománygyűjtés esetén pedig - 2019. március 1-jétől kizárólag - a SimplePay felületén történik, és amelyért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, illetve amelynek tranzakciós adataihoz a Szolgáltató nem fér hozzá.

Bankkártyás adománygyűjtés: A Szolgáltató által jóváhagyott igénylés esetén, és a releváns szerződések (az OTP-vel és a Szolgáltatóval kötött háromoldalú szerződés) megkötését követően, bekötött szolgáltatással indítható adománygyűjtés. Az Adománygyűjtés a Szolgáltató jóváhagyásával futás alatt is módosítható. Az oldalon egy Szervezet egy időben csak egy bankkártyás adománygyűjtést futtathat.

Beszámoló: A sikeres Adománygyűjtést megvalósító Szervezet által a Kampány adatlapon rögzített időszakot követően a megvalósításról készített nyilvános dokumentáció. A Közösségi és Élmény adománygyűjtések esetében a gyűjtés tárgyának 6 hónapon belül kell megvalósulnia, illetve 30 nap áll a Szervezet rendelkezésére a megvalósítástól számítva a beszámoló feltöltésére. A Bankkártyás és Adjukössze Vonal adománygyűjtések esetében az adott évi beszámoló feltöltésére következő év január 31-ig áll rendelkezésre idő.

Célösszeg: A Projekt megvalósításához szükséges összeg, amelyet a Szervezet az Adománygyűjtés feltöltése során határoz meg. A Szervezet dönthet úgy, hogy Adománygyűjtését a Célösszeg elérését követően is folytatja az adománygyűjtés időszak lejártáig, ebben az esetben azonban szövegesen indokolnia kell az Adománygyűjtési oldalon a Célösszegen felüli adomány, pénzösszeg felhasználását, amelyet a Szolgáltatónak jóvá kell hagynia. /lásd még: Túlfutás/

Élesítés/Aktiválás: A Szervezeti Adatlap, illetve az Adománygyűjtési oldal nyilvánossá tétele, amelyre kizárólag a Szolgáltató jogosult.

Felhasználó: Szervezet, Látogató, Adományozó, Regisztrált Adományozó.

Hosszabbítási időszak: Közösségi és Élmény adománygyűjtések esetében, amennyiben a Szervezet Adománygyűjtése a Kampányidőszak alatt nem érte el a Célösszeg 90%-át, de elérte annak 50%-át, a Szervezetnek lehetősége van kitolni az adománygyűjtési időszak végét az eredeti Kampányidőszak hosszával arányos mértékben.

Adománygyűjtési kampány: Olyan ötlet vagy projekt, amelyre vonatkozóan a Szervezet nyilvános kommunikációt folytat 1%- vagy adománygyűjtési céllal, megfelelt a Szolgáltató által támasztott feltételeknek, és a Szolgáltató lehetőséget biztosított számukra, hogy nyilvánosan megjelenjenek a honlapon.

Kampány Adatlap: A Kampány bemutatását, leírását, az Adományozások fogadását és megjelenítését szolgáló strukturált felület a honlapon (adminisztratív, regisztrációt követően elérhető, és nyilvános formában egyaránt).

Adománygyűjtés Kártya: A honlap főoldalán vagy a kereső oldalon lévő bemutatás, amelyben 1-1 Adománygyűjtés kampánytípustól függően a következő adatok jelennek meg: Adománygyűjtés címe, típusa, Kampányidőszak leteltéig hátralévő napok száma, a Célösszeghez képest elért adományok összege, az Adománygyűjtési kampány főképe és rövid leírása, illetve speciális tulajdonságai (pl. vállalati támogatás).

Kampányanyagok: A Kampány Adatlap részei, azaz kép, videó, leírások, támogatási szintek, ajándékok.

Kampányidőszak: A Kampány nyilvánosságra hozatala (aktiválása) és a lezárása között eltelt időszak.

Adománygyűjtés feltöltése: Az Adománygyűjtés közzétételéhez szükséges adatok megadása a IV. pontban meghatározott folyamat során és feltételek mellett.

Adománygyűjtés típusok: A honlapon 5 Adománygyűjtési típust különböztetünk meg: 1%-os, Bankkártyás, Közösségi, Élmény és Adjukössze Vonal.

Kiemelt Adományozó: A Szolgáltató vagy a Szervezet által szervezett vállalati Adományozó, amely adott Kampányhoz ad egyedi Adományozást vagy egy akcióhoz (pl. duplázó nap) járul hozzá anyagilag.

Közösségi adománygyűjtés: Olyan Szolgáltató által jóváhagyott Adománygyűjtés, amely meghatározott idő alatt egy kitűzött adományösszeg eléréséért folyik. A közösségi adománygyűjtés korlátozottan hosszabbítható (a futási idő harmadával), illetve a Szolgáltató által elfogadott indokolás feltöltése esetén túl is futhat a Célösszegen.

Látogató: A honlap tartalmát részben vagy egészben megismerő személy.

Lejárt adománygyűjtés: Az a Közösségi adománygyűjtés, amely a Kampányidőszak végéig nem éri el a Célösszeg 50%-át és nem hosszabbított, vagy hosszabbítás esetén a Hosszabbítási időszak végéig nem éri el a 90%-ot.

Megosztás: Az Adománygyűjtés közösségi média csatornán vagy e-mailben való terjesztése, népszerűsítése.

Megosztó: Az a látogató, aki az Adománygyűjtést népszerűsíti saját közösségi média csatornáján vagy e-mailben.

NIOK ügyfél: Az a bejegyzett civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, Vallási közösség, amely az Adománygyűjtés indítását megelőző 1 évben igénybe vette a NIOK Alapítvány valamely szolgáltatását díjfizetés ellenében.

Projekt: Az Adománygyűjtés tárgya, azaz a cél, amire az 1%- vagy az Adománygyűjtés irányul. Ez lehet tárgy, rendezvény, szolgáltatás, stb.

Regisztrált Adományozó: Az az Adományozó, aki e-mail címe és egy jelszó megadásával regisztrált a rendszerben, ezáltal saját adminisztratív felülettel rendelkezik, ahol követheti adományait és kedvenc Adománygyűjtéseit, illetve belépve, az adatai esetenkénti megadása nélkül egyszerűbben adományozhat.

Sikeres adománygyűjtés: A Kampányidőszak leteltével az 1%, a Bankkártyás, az Élmény és a Adjukössze Vonal adománygyűjtések automatikusan sikeresnek minősülnek. Az a Közösségi adománygyűjtés, amely a Kampányidőszak vagy a Hosszabbítási időszak végéig elérte a Célösszeg 90%-át.

Élmény adományozás: Élmény adománygyűjtés keretében történő Adományozás, ahol az Adományozó legalább 1000 Ft adományozása esetén az Adomány mértékével arányosan részt vehet egy előre meghirdetett különleges élményre vonatkozó sorsolásban.

Szervezet: Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület (a párt kivételével), alapítvány (2011. évi CLXXV. törvény), nonprofit gazdasági társaság, Vallási közösség, amely a honlapon regisztrált, továbbá olyan 1% gyűjtésére jogosult Szervezet, amely a NAV és az OBH által nyilvánosságra hozott adatokkal szerepel a honlap Szervezeti adatbázisában, azonban még nem regisztrált. A honlapon kizárólag regisztrált Szervezetek indíthatnak Adománygyűjtéseket.

Szervezeti adatbázis: A honlapon található Szervezetek összessége, amelyek között a Felhasználó a kereső segítségével kereshet.

Szervezeti Adatlap: A Szervezet adománygyűjtési szempontból releváns adatainak gyűjtőhelye, ahol az aktuálisan futó Adománygyűjtései is helyet kapnak.

Szervezeti regisztráció: A Szervezetek adatainak rögzítésére szolgáló folyamat a honlapon. A Szervezetek kizárólag Szervezeti regisztrációt és az ÁSZF elfogadását követően használhatják a honlap szolgáltatásait.

Figyelem! Regisztrált Adományozó és Szervezet nem lehet az oldalon ugyanazzal az e-mail címmel! Ha egy email címmel már egy Szervezet regisztrálásra került, adományozás során más email címet kell választani.

Szolgáltató: Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány. www.niok.hu

Túlfutás: Közösségi adománygyűjtések esetében a Szervezet az Adománygyűjtés indításakor dönthet úgy, hogy amennyiben a Kampányidőszak lejárta előtt eléri az Adománygyűjtés a Célösszeget, az nem fut ki, hanem tovább fogad Adományokat a Kampányidőszak végéig. Hosszabbításra ebben az esetben nincs lehetőség. A Túlfutást a Szolgáltató engedélyezi, amennyiben a Szervezet a leírásban indokolja a Célösszegen felüli adományösszeg elköltését.

Vallási közösség: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló  2011. évi CCVI. törvény 7.§ (2) bekezdése szerinti, nyilvántartásba vett vallási közösség és a 3/C. alcím szerinti egyházi jogi személy.

IX. Záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et az új változat a honlapon való közzétételével módosítani.