Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

„Segíts, hogy rendelkezésre tudjunk állni a mozgássérült tagjaink és családtagjaik részére”

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének célja a fővárosban élő mozgásukban korlátozott emberek érdekeinek érvényesítése, érdekeinek képviselete és érdekeinek védelme. E célok elérése érdekében küzdünk a mindenki – ép és fogyatékosok – számára használható Budapest kialakításáért. Nagy súlyt fektetünk a közösségformálásra, ennek e cél elérése érdekében szervezünk egészségügyi, kulturális, és szórakoztató programokat is.

Adószám:
19000321-1-41

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése

  • Szervezet adatai
  • Futó adománygyűjtések
  • Korábbi adománygyűjtések

Szervezet hivatalos neve:
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

Szervezet rövid neve:
MBE

Szervezet adószáma:
19000321-1-41

Honlap:
http://www.mbeinfo.hu

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/mozgasserultekbudapestiegyesulete

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
11713005-20082202-00000000

Közhasznú jogállás:
igen

A szervezet telefonszáma:
+36-1-349-8172

A szervezet címe:
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 43.

Tevékenységi kör:
Többcélú humanitárius szervezetek

Tevékenység leírása:

Az egyesületünk 1977-ben alakult 19 alapító taggal. Az alapítók között voltak mozgássérült emberek, gyógytornászok és orvosok. Kezdetben rehabilitációs társaságként működtünk, de az elmúlt 45 év alatt jelentősen megváltozott az egyesület profilja. Azóta az irányítást a mozgássérült emberek vették át az egyesületben és érvényesül a „Semmit rólunk nélkülünk” elv.

Az egyesület elsősorban az érdekvédelmet, érdekérvényesítést helyezi előtérbe, de számos más területen segítjük a sorstársainkat. Egyesületünk a többi fogyatékos szervezettel együttműködik.

Az egyesület szervezeti felépítése úgynevezett kétszintű. Egyrészt a központi irodában, az alábbiakban segítjük a mozgásfogyatékos embereket:

Az ügyfélszolgálatunkon jelenlétünkkel biztosítjuk a személyre szabott információ nyújtást minden hozzánk forduló részére. Különböző segédeszközöket kölcsönzünk azok számára, akiknek csak átmenetileg van szükségük segédeszközre, (pl. kerekesszékre, stb.)

Egyesületünk a fogyatékos emberek társadalmi aktivitását elősegítő személyi segítségnyújtást, speciális szállító szolgáltatást és információnyújtást biztosító Támogató Szolgálatot működtet 2006. óta. A Támogatószolgálat speciális autóbusszal, felkészült gépkocsivezetőkkel, (lépcsőn-járóval) áll a rászorulók rendelkezésére. A személyi segítők készséggel látják el a fogyatékos embereket.

A mozgásfogyatékos emberek kórház kiváltó kezelését Egyesületünk 2005. óta Otthoni Szakápoló szolgálata révén biztosítja. Az Otthonápolás munkatársai jól képzett ápolók, gyógytornászok, akik szakszerűen látják el a jogszabályban meghatározott feltételek szerinti, szerződött sorstársakat.

Az egyetemes tervezés elve alapján, akadálymentesítő szakmérnökök segítségével tevékenykedünk a teljes akadály-mentesítés érdekében. Célunk, hogy az összes fogyatékossági kategóriába (pl. látás-, hallássérült, stb.) tartozó ember az egyenlő esélyek megteremtésével önállóan élhessen teljes életet.

Az Albertirsai üdülőházunkban kedvezményes áron lehet nyaralni és igénybe venni a kifejezetten mozgásszervi betegségekre jótékony hatású gyógyvizű strand szolgáltatásait.

Másrészt nagyon aktív, emberközeli a kerületi szervezetek munkája. A kerületi vezetők foglalkoznak közvetlenül az egyes kerületekben élő sérült emberek gondjaival, problémáival, küzdenek a  hátrányos megkülönböztetés, a kirekesztettség ellen, nagy súlyt helyeznek a közösségformálásra, (pl. programok, kirándulások szervezésével) a helyi érdekképviseletre, valamint segítik a helyi önkormányzati vezetés munkáját.

Mire gyűjt:

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének taglétszáma mintegy 6.000 fő. Tagjaink nagy része a magányos, idősebb korosztályból tevődik össze, akiknek a személyes kapcsolattartás, az odafigyelés, a gondjaik meghallgatása nagyon fontos. A Covid-járvány alatt – a kötelező bezárás és a bezárkózás miatt – akadozott, vagy legjobb esetben is lerövidült az egyesületünk nyitvatartási és ügyfélfogadási ideje. Az egyesület személyes ügyfélszolgálata idén augusztustól újra kibővített nyitva tartással várja a tagjainkat. A személyesen hozzánk forduló tagjaink nagyon örültek, örülnek annak, hogy újra elérnek minket személyesen is.

A rezsi költségek finanszírozására kérünk Önöktől támogatást, hogy az egyesület változatlan nyitva tartása mellett tudjuk teljesíteni a vállalt céljainkat.

Mit nyújtunk az ügyfélszolgálati idő alatt?

Személyesen meghallgatjuk a sorstársaink gondjait, problémáit, lelki támogatást nyújtva számukra. Akik hozzánk betérnek nyitott fülekre találnak, nyitott, megértő, személyre szabott, empatikus kommunikációval segítjük a hozzánk fordulókat.

  • Különböző, a fogyatékos embereket érintő információkkal szolgálunk, (pl. lakásátalakítási támogatással, használt és új gépkocsi vásárlással kapcsolatos felvilágosítás nyújtása, stb.)
  • a legkülönbözőbb, felmerülő problémákon, ha tudunk segítünk. (pl. mozgássérült parkolási engedély (kártya) intézése, rezsitámogatás igénybevétele, stb.)
  • Érdekes, színes programokat, rendezvényeket, kirándulásokat ajánlunk, amiket a mozgásfogyatékosságot és a speciális igények maximális figyelembe vétele mellett szervezünk.
  • A közösséghez való csatlakozás lehetőségét biztosítjuk a kerületi szervezeteink összejövetelein, (klubnapjain), programokon, rendezvényeken keresztül.
  • Sorstársi tanácsadó elérhetőségét ajánljuk azoknak, akik a közelmúltban szenvedtek balesetet, és még nagyon friss a trauma, hogy kerekesszékbe kényszerült, vagy bárkinek, akinek ez a támogatás szükséges.
  • Igény, és szükség esetén segédeszközt kölcsönzünk, igen kedvezményes díjazás mellett. (pl. kerekes-széket, rollátort, speciális betegágyat, stb.)
  • Ügyfélszolgálatunkat, váltott műszakban két hölgy látja el, akik szintén megváltozott munkaképességű  emberek, ezért kellő empátiával, megértéssel tudják fogadni a mozgásukban korlátozott, vagy halmozottan sérült tagjainkat

Az Egyesületünket is rendkívül negatívan érintette a rezsi költségek brutális megemelkedése. Egyre nehezebben tudjuk kigazdálkodni a felmerülő költségeket. A kibővített, (heti 40 órás) ügyfélszolgálati nyitva tartás plusz költséget ró ránk. Ahhoz, hogy az Egyesület nyitvatartását, valamint a szolgáltatásainkat zavartalanul biztosítani tudjuk, pénzügyi segítségre van szükségünk. Ellenkező esetben ismét rákényszerülünk az ügyfélszolgálati idő csökkentésére, mert ha nincs nyitva az egyesület kevesebbet kell fűteni, világítani, kevesebb órát működnek a számítógépek, kevesebb energiát használunk.

Adományával hozzájárul, hogy ügyfélszolgálatunk működése biztosított legyen! Köszönjük nagylelkű felajánlását!

Jogállás:
Közhasznú

Szociális
Egyszázalékos
adománygyűjtés

Tőled csak egy kis odafigyelést kérünk, a szakértelmet, a mu

MBE

Mivel foglalkozunk? Elsősorban az érdekvédelmet, érdekérvényesítést helyezzük az előtérbe, de számos más területen támogatjuk a sorstársainkat.


Határidő:
2024-05-20
Adószám:
19000321-1-41
Érdekel
Szociális
Egyszázalékos
adománygyűjtés

Segítünk az akadályok leküzdésében!

MBE

Célunk a fővárosban élő mozgásukban korlátozott emberek érdekeinek érvényesítése, érdekeinek képviselete és érdekeinek védelme, a mindenki számára használható Budapest kialakítása.


Lezárult:
2023-05-23.
Adószám:
19000321-1-41
Érdekel
Szociális
Közösségi
adománygyűjtés

Segíts, hogy rendelkezésre állhassunk!

MBE

A magas rezsiköltségek miatt kérünk, támogasd segítő tevékenységünk fenntartását, hogy mi is segíthessünk mozgáskorlátozott társaink problémáinak megoldásában!

53% 269.016 Ft összegyűlt
500.000 Ft-ból
Érdekel
Egyéb
Bankkártyás
adománygyűjtés

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

MBE

Feltöltés alatt!


Adománygyűjtés indult: 2017.11.17.
Összeg: 5.000 Ft
Támogatók száma: 1
Érdekel

Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.