KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY

Hitvallásunk szerint a teremtett világban mindennek értelme és minden életnek célja van.

Alapítványunknak fő célja, hogy a ránk bízottak továbbra is családjukban élve részesülhessenek a képességeiknek legmegfelelőbb oktatásban és fejlesztésben, nyitottak legyenek a világra, hogy felnőve minél teljesebb értékű tagjai lehessenek a társadalomnak.

Adószám:
19031628-1-02

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése
Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

  • Szervezet adatai
  • Korábbi adománygyűjtések

Szervezet hivatalos neve:
KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY

Szervezet rövid neve:
KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY

Szervezet adószáma:
19031628-1-02

Honlap:
http://kerekvilagalapitvany.hu/

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/KerekVilagAlapitvany/

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
71800264-16026168-________

Közhasznú jogállás:
igen

A szervezet telefonszáma:
72510-817

A szervezet címe:
7627 Pécs, Gesztenyés utca 2.

Tevékenységi kör:
Többszintû és egyéb gyermekoktatás, támogatás

Tevékenység leírása:

A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos embereket az életminőségük javításában, és a társadalomba való beilleszkedésükben. 
A megalakulás óta eltelt időben az Alapítvány működési köre, létrehívott intézményei, és azok profilja szerves összhangban formálódott a fogyatékkal élők és családjaik igényeihez igazodva. A Kerek Világ Alapítvány Fogyatékosok Nappali Intézménye 1993-ban alakult. Jelenleg két telephelyen folytatja tevékenységét. Gesztenyés utcai székhelyén az ellátást 32 fő részére biztosítja. Halmozottan sérült, óvodás korú gyerekek, valamint mozgáskorlátozott fiatalok gyógypedagógiai fejlesztése történik, kiegészítve a számukra megfelelő terápiákkal. Krisztina téri telephelyén 32 fő részére nyújt nappali ellátást, valamint fejlesztő foglalkoztatást. A négy csoport tagjai felnőtt, elsősorban mozgáskorlátozott emberek, akiknek programjaik tervezésében, kivitelezésében, önálló életvitelük kialakításában működünk közre, valamint lehetőség van gyógytorna, készségfejlesztő foglalkozás, zeneterápia igénybevételére. Támogató Szolgálat Önálló Életvitel Központunkból 2002-ben alakult, szállító szolgálatot működtet, és személyi segítést végez közel 70 fő részére. Gyógypedagógiai általános iskolát 1999- ben hoztuk létre, mely az Európai Unió Phare projektje támogatásával, szülői kezdeményezésre kezdhette meg tevékenységét. A Kerek Világ Általános Iskola működése immár 20 éve folyamatos. Célcsoportukba tartoznak a kezdetektől a Dél-Dunántúli régióban élő ép értelmű, tanulásban- vagy értelmileg akadályozott mozgáskorlátozott, illetve a tanulásban- vagy értelmileg akadályozott tanköteles gyermekek. Feladatuk tanulóink oktatása, nevelése, képességfejlesztése, habilitációja, rehabilitációja, általános műveltségük megalapozása az életkoruknak és egyéni lehetőségeiknek megfelelően. Az iskola az általános iskola 8 évfolyamának elvégzésére ad lehetőséget, szükség esetén egy vagy két felzárkóztató év közbeiktatásával. 2007 tavaszán az Alapítvány kuratóriuma jóváhagyta a fejlesztő iskolai oktatást (jelenlegi elnevezése: fejlesztő nevelés-oktatás) beindítására tett javaslatot. A szakmai megalapozottságot ehhez az adta, hogy a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók ellátásával az alapítvány szociális intézményi keretein belül közel egy évtizede foglakoztak már. A 2007/2008. tanévtől e gyermekek számára sikerült megteremteni a feltételeket, hogy iskolai keretek között, heti 20 órában teljesíthessék tankötelezettségüket. Az azóta eltelt időben, tanévenként egy-egy csoporttal bővült a fejlesztő iskolai osztályok száma. 2014 őszétől fogadja az iskola azokat a súlyos pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulókat, akiknek oktatása-nevelése - átmenetileg, vagy tartósan – gyógypedagógiai eszközökkel, kizárólag gyógypedagógus irányításával biztosítható.

Mire gyűjt:

Az Alapítvány gyógypedagógia iskolája 1999-ben kezdte meg működését. Az alacsony gyermek és foglalkoztatotti létszám miatt a meglévő infrastruktúra elegendőnek bizonyult a közösségi programok megvalósítására. Az évek folyamán az intézmény profilja a szülői igényekhez igazodva egyre bővült, amely együtt járt mind a gyermek mind a munkatársi létszám növekedésével. Jelenleg 59 fő tanuló oktatását-nevelését látja el az intézmény, akik különböző tantervű osztályokba járnak: ép értelmű a pszichés fejlődés súlyos zavarával küzdő, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, fejlesztő nevelés-oktatás keretén belül tanuló gyermekek. Sajnos, a gyermeklétszám növekedését nem követhette az intézménybővítés kellő mértékben, mivel a 2000-es évek eleje óta alapítványi iskolaként nem volt erre pályázati lehetőség, így ez a pályázat hatalmas lehetőség az intézmény számára.

A felajánlásokkal EFOP-4.1.6.16-2017-00009 azonosító számú pályázati projektünket kiegészítve (építőipar jelentős áremelkedései miatt) szeretnénk megfinanszírozni az iskola bővítését. A bővítéssel létrejönne az iskolának egy új, 2 szintes szárnya a kellő előírások és akadálymentesítési szabályok betartásával. A két szinten helyet kap 3 csoportszoba (fejlesztő), 1 terápiás (Snoezelen) szoba, egy tárgyaló helység, egy tároló, illetve egy közösségi hely, mindegyik a szükséges szociális kiszolgáló helységekkel. Ezekkel a konkrét célok:

Három csoportszoba/tanterem

A csoportban végzett fejlesztés fontos a tanulók számára, mert a közös tevékenységek során megélhetik a közösséghez tartozás élményét, megtapasztalják a társakkal való együttműködést. Ezért a csoportos fejlesztés a szociális és érzelmi nevelés fontos színtere.

Egyéni fejlesztőszoba – Snoezelen terápiás szoba

A csoportos foglalkoztatás mellett, minden tanuló számára szükségesek az egyéni fejlesztések. A gyermekek nagyon különböző képességstruktúrával rendelkeznek, ezért a tanórai munkát szervesen egészítik ki az egyéni terápiás alkalmak. Bár minden terápia komplex hatásokat fejt ki, a fizikai sérültségből adódó hátrányokat elsősorban, a gyógytorna,

Többfunkciós közösségi tér

Ennek a közösségi térnek a mindennapokban is a maximális lesz a kihasználhatósága. Ezért mozgatható falaival, a tér leválasztásával kiválóan alkalmas lesz a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek hatékony és az eddiginél több lehetőséget biztosító egyéni és csoportos mozgásfejlesztésére.

Jogállás:
Közhasznú

Oktatás
Telefonos
adománygyűjtés

HÍVÁSODDAL LEGYEN KEREKEBB A VILÁG

KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY

Kérjük, hogy adományoddal támogasd a pécsi KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolabővítését, ahol különleges bánásmódot igénylő gyermekek oktatását-nevelését, és fejlesztését végezzük.


238 hívás, 14 sms
Érdekel

Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.