KacsaKő Közösségépítő Egyesület

A találkozás élménye

Társadalmunkban óriási szakadékok húzódnak a hátrányos és nem hátrányos helyzetű csoportok között, amiket a szegregáció különböző formái tovább mélyítenek. Egyesületünk erre a problémára szeretné felhívni a figyelmet, és enyhíteni a fennálló egyenlőtlenségeket. Célunk, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a különböző társadalmi csoportok tagjait azért, hogy csökkenjenek az egymással szemben támasztott előítéletek, valamint hogy a programjaink hatására fejlődjenek a résztvevők egyéni és társas képességei, amik a békés együttélést segítik elő. A közösségépítés mellett növeljük a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeit, csökkentjük az iskolai lemorzsolódás rizikóját és tágítjuk a különböző buborékból érkező gyerekek látókörét. Mindezek mellett szeretnénk a többségi társadalmat érzékenyíteni a csoportok közötti egyenlőtlenségekkel kapcsolatban, valamint résztvevőinket és csapatunk fiatal szakembereit ösztönözni a társadalmi és környezeti felelősségvállalásra.

Adószám:
19304962-1-43

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése

  • Szervezet adatai
  • Futó adománygyűjtések

Szervezet hivatalos neve:
KacsaKő Közösségépítő Egyesület

Szervezet rövid neve:
KacsaKő Egyesület

Szervezet adószáma:
19304962-1-43

Honlap:
https://kacsakoegyesulet.hu/

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/kacsakoegyesulet

Youtube oldal:
https://www.youtube.com/@kacsakoegyesulet6385

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
16200223-10147290-00000000

Közhasznú jogállás:
nem

A szervezet telefonszáma:
+36 207791799

A szervezet címe:
1124 Budapest Meredek utca 21. 2. em. 9.

Tevékenységi kör:
Közhasznú sport és szabadidõs tevékenység (kht)

Tevékenység leírása:

A KacsaKő csapat magjával 2018-ban kezdtünk el csaknem egyedülálló módon közös, ingyenes nyári táborokat szervezni roma és nem roma, hátrányos helyzetű és középosztálybeli gyerekeknek. A célunk a kezdetek óta az, hogy hozzájáruljunk a különböző hátterű gyerekek között lévő előítéletek csökkentéséhez, támogassuk a komfortzónából való kilépést és új tapasztalatok szerzését és képességek fejlesztését. Azóta egyre több programot szervezünk a rendszeres, bizalmi kapcsolat építéséért és fenntartásáért:

  • a minden évben megtartott, egyhetes nyári Kacsakő Élménytábor mellett
  • havi rendszerességű élmény és sport tematikájú klubfoglalkozásokat is tartunk, ezzel segítve a gyerekek közötti barátságok elmélyítését.
  • Évszakonként képzéseket tartunk önkéntes csapatunknak szakmai fejlődés és szervezetépítés céljából.
  • Az időközben kamaszokká cseperedett résztvevőinknek pedig nemzetközi táborokat és évközbeni minitáborokat is szervezünk, nyelvet tanulnak és saját, társadalmilag hasznos programot bonyolítanak le.
  • Legújabb programunk 2024 júniusában indul: mentorprogramot indítunk azon résztvevőink számára, akik kifejezetten nagy rizikónak vannak kitéve a korai iskola lemorzsolódást illetően.

Programjainkon Fair Play csapatsportokkal, kézműves foglalkozásokkal, gondolatébresztő beszélgetésekkel segítjük a kreativitás, a problémamegoldó és konfliktuskezelő készségek és az önkifejező képesség fejlődését, valamint a pozitív önértékelés erősítését. Támogatjuk résztvevőinket abban, hogy talpraesett felnőttekké váljanak. Közösségünkben gyerekek közelebb kerülnek egymáshoz, felismerik a közöttük lévő hasonlóságokat és kíváncsisággal fordulnak a különbözőségeik felé, meglátják az eltérő nézőpontokból származó értékeket, miközben életre szóló élményeket szereznek közösen. Új barátságok születnek, és a gyerekek és önkénteseink között is bizalmi kapcsolat épül, amire a programok között is támaszkodhatnak, ha segítségre van szükségük. Táborainkat és egyéb programjainkat az esélyegyenlőség jegyében minden résztvevőnk számára teljes körűen ingyenesen biztosítjuk.

És hogy miért KacsaKő?

Mert tevékenységünk is olyan, mint egy állóvízbe dobott kő: szelíd hullámokat vet, felkavarja a vizet és hatással van a környezetére – ezek a folyamatok zajlanak le a gyerekekben, környezetükben és bennünk, önkéntesekben is. Programjaink gondolatokat és érzéseket mozdítanak meg és izgalmas találkozások élményét adják.

Mire gyűjt:

Az adományokat hatodik nyári sport- és élménytáborunk megvalósítására fordítjuk, amit 2024 júliusában tartunk 37 gyerek számára, akik különböző társadalmi buborékokból érkezve lépnek a KacsaKő közösségbe.

Sportos, kézműves, gondolatébresztő foglalkozásokkal, élménypedagógiai módszerekkel, közös játékokkal, bátorságpróbával és kviddicsbajnoksággal is készülünk. Hiszünk benne, hogy a közösen megoldott kihívások, a közösség élménye és annak megtapasztalása, hogy mindenki egyenlő, hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek szociálisan érzékeny és talpraesett felnőttekké váljanak, akik a későbbiekben képesek lesznek az egymás meg nem értéséből fakadó helyzeteket kezelni.

Szociális
Közösségi
adománygyűjtés

KacsaKő Élménytábor

KacsaKő Egyesület

Hátrányos helyzetű és középosztálybeli gyerekeknek szervezünk nyári élménytábort, hogy tanuljanak egymástól és egymásról, és csökkenjenek egymás felé támasztott előítéleteik.

101% 509.500 Ft összegyűlt
500.000 Ft-ból
még 16 nap
Érdekel Támogatom

Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.