IKON Stúdió Közhasznú Egyesület


Szellemi műhely létrehozása, amely a Duna-medencei kultúra fenntarthatóságát, megőrzését és terjesztését tekinti legfőbb feladatának. A szellemi-tárgyi kulturális hagyományok óvása, és új értékek, műalkotások létrehozása mellett hangsúlyt fektet az élet alapvető ökológiai egyensúlyára, amiben a kultúra nem önmagában megvalósuló forma, hanem saját részének tekinti a természet védelmét, és választ keres a környezetkultúra, a környezetvédelem és a környezeti nevelés időszerű kérdéseinek megoldására. Az élő, működő emberi közösségek hagyományainak és jelenkori együttműködési mintáinak bemutatásával kívánja formálni és erősíteni a környezettudatos életszemlélet és a felelős társadalmi magatartás elfogadtatását, a művészet eszközeivel. Célját elsősorban olyan mozgóképes művek (film, videó, multimédia) létrehozásával kívánja megvalósítani, melyek formailag megfelelnek a korszerű technikai lehetőségek adta fejlődésnek. A cél érdekében forgatókönyvírói műhelyt működtet, fiatal pályakezdőket oktat, támogat, rendezvényeket és információs kampányokat szervez a létrejött művek és a bennük megfogalmazott eszmék, tartalmak népszerűsítésére, kiadványokat jelentet meg, honlapot üzemeltet. Az egyesület a fő célok megvalósítása érdekében együtt kíván működni a hasonló szemléletű honi és közösségi szereplőkkel a mozgóképes alkotások megvalósítása, a filmes műhelymunka, a belföldi és külhoni szakmai rendezvényeken való részvétel, továbbá az élhető társadalmi és természeti környezet megőrzése, formálása terén. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését - nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül működő - közhasznú egyesület formájában végzi. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

Adószám:
18113327-1-42

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése
Támogatom

  • Szervezet adatai
  • Futó adománygyűjtések

Szervezet hivatalos neve:
IKON Stúdió Közhasznú Egyesület

Szervezet adószáma:
18113327-1-42

Honlap:
http://www.ikonstudio.hu

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/IKON-St%C3%BAdi%C3%B3-622256751215144

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
11705008-29901962-________

Közhasznú jogállás:
igen

A szervezet telefonszáma:
+36 704668700

A szervezet címe:
1145 Budapest, Gyarmat utca 47/ B. II.lh. II. 27.

Tevékenységi kör:
Természeti környezet védelme, támogatás

Tevékenység leírása:
Tagjainak, mint alkotóknak a közreműködésével ismeretterjesztő filmek, dokumentum- és fikciós filmek létrehozásával, rendezvények, projektek szervezésével, kivitelezésével védi, és folyamatosan újraalkotja a kulturális örökséget: ”A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházak, a társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint az állampolgárok számára.”

Mire gyűjt:
"Az utolsó rengeteg." Film, mely folytatja a nagysikerű "Amiről a fák suttognak" történetét. Egy erdő élete, melyben fajok milliói küzdenek a fennmaradásért, miközben megdöbbentő eszközökkel hatnak egymásra, segítve, vagy gátolva a másik túlélését. Természetfilm egy páratlan erdő, egy utolsó Mohikán ámulatba ejtő társadalmáról, szövetségről, összetartásról, háborúról, életről és halálról. Segíts, hogy megmutathassuk!

Jogállás:
Közhasznú

Kultúra
Bankkártyás
adománygyűjtés

Az utolsó Rengeteg

IKON Stúdió Közhasznú Egyesület

Természetfilm egy páratlan erdő ámulatba ejtő társadalmáról; születésről, alkalmazkodásról, összetartásról, háborúról, életről és halálról. Segíts, hogy megmutathassuk!


Érdekel Támogatom

Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.