Waldorf Gyógyító Pedagógiáért és Nevelésért Egyesület

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és oktatása Waldorf-szellemiségben Budapesten.

A RÓZSAHÁZ (Waldorf Gyógyító Pedagógiáért Egyesület által fenntartott iskola) Magyarország első gyógypedagógiai Waldorf-iskolája, mely elkötelezett szülők és gyógypedagógus tanárok több éves alapítói munkája révén jött létre. Iskolánk 2019-ben indította első évfolyamát olyan gyermekek számára, akik értelmi fogyatékossággal, Down-szindrómával, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb fejlődési zavarral élnek. Célunk a sajátos nevelési igényű gyermekek Waldorf-szemléletű gyógyító pedagógiai nevelése, kísérése, támogatása az intézménybe lépés korától a felnőttkorig, a gyermek, illetve fiatal egyéni szükségletei és állapota szerint. Fontosnak tartjuk hogy iskolánk egyéb iskolákkal és Waldorf-pedagógiai intézményekkel együttműködve az inklúzió ügyét is erősítse, a magyarországi befogadó kultúrát támogassa, és ezzel a magyar gyógypedagógiai oktatás- és nevelésügy megújulásához hozzájáruljon.

Adószám:
19101123-1-43

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése
Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

  • Szervezet adatai
  • Korábbi adománygyűjtések

Szervezet hivatalos neve:
Waldorf Gyógyító Pedagógiáért és Nevelésért Egyesület

Szervezet rövid neve:
Rózsaház Gyógypedagógiai Waldorf Iskola

Szervezet adószáma:
19101123-1-43

Honlap:
http://rozsahaz.hu

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/GyogypedWaldorf

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
16200106-11634557-00000000

A szervezet telefonszáma:
+36 706758316

A szervezet címe:
1222 Budapest, Mező utca 49.

Tevékenységi kör:
Alapfokú oktatás, támogatás

Tevékenység leírása:

Hazánk első gyógypedagógia Waldorf iskolája 2019-ben indította első évfolyamát két kislétszámú osztállyal, az egyiket ép értelmi képességek mellett autizmus spektrumzavarral, tanulási-, figyelmi-, vagy magatartásszabályozási zavarral érintett gyermekeknek, a másikat intellektuális képességzavarral érintett gyermekek számára. A sajátos nevelési igényű gyermekeknek sajátos pedagógiai támogatás is szükséges, ezért itt egy 7 fős osztályra három pedagógus jut.
A Waldorf-pedagógia a tanításban és nevelésben az egyes ember és a közösségek, végsőképpen a társadalom haladásáért végzett alkotó együttműködést látja. A nevelés feladata a szociális tudat, a környezettel szembeni felelősségérzet és az egyén képességeihez mérten a lehető legvilágosabb ítélőképesség kialakítása. Segíti a gyermekek közötti gazdag szociális kapcsolatrendszer kialakulását, tudatosan építi a közösséget, a kooperatív tanulás, a csoport- és projektmunkák által.
A pedagógiát a személyiség olyan fejlesztésének tekintjük, amely a világ megértéséhez, alkotó módon való alakításához és a morális felelősség vállaláshoz szükséges összes képesség kibontakoztatásán fáradozik. Ennek érdekében minden életkorban a gyermekek testi-lelki-szellemi képességeinek kiegyenlített fejlődésére-fejlesztésére törekszünk.  
Gyógyító pedagógiai célunk kettős: A Waldorf-pedagógia kiegyenlítő, készség-képességfejlesztésen nyugvó nevelési-tanítási rendszerének a gyógypedagógiai prevenciós, terápiás és rehabilitációs tevékenységekkel harmóniában való együttes alkalmazása. A fogyatékkal élő gyermek
képességeinek minél teljesebb kibontakoztatása segíti környezete, családja tehermentesítését is.
Az iskola tanrendjébe ágyazottan alapfokú művészetoktatást biztosít zene, dráma és képzőművészet területeken, melynek képességfejlesztő hatásaira a mindennapokban épít a tanulók kognitív fejlesztésében, terápiás hatásaira pedig a lelki egészség megalapozása és fenntartása érdekében. Az elmúlt tanévben legnagyobb projektünk a második félévben tartott dráma előadás volt. A két első osztály közös, több hónapos munkája során nagyon eltérő képesség struktúrával, szocializációs és értelmi fejlettségi/érettségi állapottal, több különböző sérüléstípussal (autizmus, ADHD, értelmi- és mozgási akadályozottság) érintett gyermekek együttműködését valósítottuk meg sikeresen komplex művészeti foglalkozások keretében.

 

Mire gyűjt:

Iskolánk célja, hogy minden hozzánk járó kisgyermek megkaphassa azt a sajátos támogatást és fejlesztést, ami az ő egyedi útja az előrehaladáshoz. Az idegerendszer, az érzékszervek, a mozgás- és egyensúlyérzék fejlesztéséhez különleges labdák, és hálók, bóják, mászó- és egyensúlyozó padok, egyedi gumikötelek és függesztékek szükségesek.
Kampányunk célja, hogy támogatásotok segítségével 2020 karácsonyára kialakítsunk és felszereljünk egy olyan fejlesztőszobát, mely megfelel korunk gyógypedagógiai elveinek és a hozzánk járó gyerekek fejlesztési igényeinek. 

Iskolánk szülői támogatásokból, állami normatívából és adományokból tud működni, és mint minden hasonló fenntartású intézmény az első éveiben,  kritikus időszakát éli hiszen a kis létszámú osztályokra nagy költségek hárulnak. Ezért minden tevékenységünk megvalósításához adományok szerzéséről kell gondoskodnunk.

Oktatás
Közösségi
adománygyűjtés

RENDEZZÜK BE KARÁCSONYRA A RÓZSAHÁZ FEJLESZTŐSZOBÁJÁT!

Rózsaház Gyógypedagógiai Waldorf Iskola

Iskolánkba tanulásban- és értelmileg akadályozott gyermekek járnak. Segíts te is adományoddal! Tegyünk fejlesztő eszközöket a karácsonyfájuk alá, hogy megkönnyítsük mindennapi életüket és tanulásukat!

171% 1.368.500 Ft összegyűlt
800.000 Ft-ból
Érdekel

Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.