Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete

"Együtt mindannyiunkért!"

Az egyesület célja, hogy tagjai egyéni és közösségi érdekképviseleti tevékenységét ellássa, elősegítse tagjai érdekérvényesítését, ennek keretében elősegíti az Alaptörvényben foglalt alapvető jogok érvényesülését, képviseli és védelmezi a látássérültek érdekeit más szervek előtt, és szükség esetén segítséget nyújt a jogsérelmek orvoslásához, életviteli nehézségek leküzdéséhez. Ennek alapján információs és tanácsadó szolgáltatást működtet a tagok érdekérvényesítése érdekében, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek megfelelően elősegíti a látássérültek jogérvényesítését, a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvénynek megfelelően elősegíti a fenntartható fejlődés előmozdítását, az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése érdekében. Elősegíti a tagok egészségének megőrzését, ennek keretében a köznevelésről, a nemzeti felsőoktatásról, a szakképzésről és a felsőfokú szakképzésről szóló törvényekkel összhangban az oktatás keretében, a kultúra területén, a sport területén. A rehabilitáció keretében a szociális tevékenysége során a szociális ellátásokról és a szociális igazgatási eljárásról szóló 1993. évi III. törvény és kapcsolódó törvények és egyéb jogszabályok keretei között segíti elő a látássérültek érdekérvényesítését. Elősegíti a látássérültek szabadidős tevékenységét, kapcsolatot tart és együtt működik hasonló tevékenységet végző hazai és külföldi szervezetekkel, szakemberekkel, az érintetteket e szervezethet, hatóságokhoz, szakemberekhez irányítja. Minden lehetséges eszközzel elősegíti a látássérültek esélyegyenlőségének megvalósítását. Mindennek alapján hozzájárul az egyesület a Dél-dunántúli régióban élő vak és gyengén látó emberek életminőségének javulásához.

Adószám:
18326691-1-02

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése

  • Szervezet adatai
  • Futó adománygyűjtések

Szervezet hivatalos neve:
Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete

Szervezet rövid neve:
VGYBME

Szervezet adószáma:
18326691-1-02

Honlap:
http://www.pecsivakok.hu

Facebook oldal:
http://facebook.com/vgybme

Youtube oldal:
https://www.youtube.com/@vgybme

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
50800111-11153542-00000000

Közhasznú jogállás:
igen

A szervezet telefonszáma:
+36 72534556

A szervezet címe:
7623 Pécs, Móricz Zsigmond utca 8.

Tevékenységi kör:
Országos, regionális közszolgálati hírközlés

Tevékenység leírása:
Kollektív és egyéni érdekvédelem, érdekképviselet, mentálhigiénés tanácsadás, Tanácsadás, Információs segítségnyújtás, nyomtatvány kitöltése, Segédeszköz beszerzés, kölcsönzés, támogatás, Könyvkölcsönzés (Hangos-könyvek CD-én és kazettán, Braille könyvek, DVD filmek), Sporteszközök, hangszerek használatának biztosítása, Jogsegélyszolgálat, Tagjainknak programok szervezése, Oktatás (számítástechnikai alapismeretek elsajátítása; internethasználat elsajátítása; Braille írás-olvasás;), internet, számítógép és tablet használat biztosítása

Mire gyűjt:
Szervezetünk Baranya megyében élő látássérültek önálló életvitelének, lakhatásának kialakítására és támogatására gyűjt. Az adományokat az egyesület tulajdonában lévő komlói lakás felújítására használnánk fel. A lakást támogatott lakhatás formájában rászoruló látássérült személy és családja számára biztosítanánk.

Jogállás:
Közhasznú

Szociális
Közösségi
adománygyűjtés

Lakásfelújítás a látássérültek támogatott lakhatásáért!

VGYBME

Célunk az egyesületünk tulajdonában lévő Komlói lakás lakhatóvá tétele, és általa látássérült személyek támogatott lakhatásának biztosítása.

6% 36.500 Ft összegyűlt
550.000 Ft-ból
még 20 nap
Érdekel Támogatom

Az alábbi adatok jelennek meg Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából: név, cím, adószám, célkitűzés, közhasznú jogállás. A szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.