Sárospataki Wass Albert Kör

„Töretlen hittel ember és magyar.”

A) Gróf Czegei Wass Albert (1908-1998), a XX. századi magyar irodalom kiemelkedő alakjának, a méltatlanul feledésben tartott, életében a román és a magyar hatalom által koncepciós per alapján megtagadott Baumgarten-díjas erdélyi írófejedelem emlékének ápolása, életének és műveinek hiteles bemutatása. B) Az író szellemi hagyatékának méltó továbbvitele, a keresztény szellemiség és a magyar hagyományok ápolása, a nemzeti értékek közvetítése. C) Kapcsolattartás a Wass Albert emlékét ápoló személyiségekkel és szervezetekkel. D) Wass Albert munkássága, valamint a hasonló erkölcsi és szellemi példaképek bemutatása és megismertetése a fiatalokkal és – tágabb körben – valamennyi korosztállyal. E) A határon túli magyarsággal, annak szervezeteivel, intézményeivel való kapcsolattartás, a nemzeti összetartozás érzésének erősítése, a nemzeti elkötelezettség megerősítése. F) Sárospatak szellemi, kulturális életében és közéletében való részvétel, a város szellemi és kulturális értékeinek megőrzése, gondozása és továbbörökítése.

Adószám:
18655928-1-05

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése
Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

Szervezet hivatalos neve:
Sárospataki Wass Albert Kör

Szervezet adószáma:
18655928-1-05

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/SarospatakiWassAlbertKor

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
11734169-20014184-00000000

A szervezet telefonszáma:
+36 209834523

A szervezet címe:
3950 Sárospatak, Október 23. tér 1. 2 2

Tevékenységi kör:
Történelmi és kegyeleti emlékápolás

Tevékenység leírása:
A) Rendszeres összejövetelek; felolvasó- és előadóestek, továbbá filmvetítések tartása Wass Albert műveiből, életéről, témáiról. B) Fórumok, konferenciák szervezése meghívott előadókkal. C) Jeles évfordulók, nemzeti és városi ünnepek alkalmából tartandó rendezvényeken, megemlékezéseken való részvétel, illetve azok kezdeményezése, szervezése. D) A határon túli magyarság melletti kiállást erősítő gyűlések, rendezvények megtartása. E) Összejövetelek, megemlékezések tartása hasonló célokat megfogalmazó szervezetekkel. F) Jótékony célú rendezvények szervezése, adományok gyűjtése rászoruló határon túli magyar családok, intézmények és szervezetek megsegítésére. G) Együttműködési megállapodás kötése más szervezetekkel a közös célok megvalósítására. H) Lehetőség szerint kiadványok megjelentetése, támogatása; megjelenés a helyi médiában. I) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A tevékenységét közhasznú tevékenységként végzi. A közhasznú tevékenységet az alábbi jogszabályban meghatározott közfeladathoz kapcsolódóan végzi: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján kulturális szolgáltatás. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

Mire gyűjt:
A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) idén is gyűjt karácsonyi pénzadományt rászoruló kárpátaljai (beregdédai) gyermekes magyar családok megsegítésére. A híradásokból bizonyára mindenki tudja, hogy a több, mint másfél éve tartó orosz-ukrán háború miatt az eddiginél is drámaibb körülmények között élnek a szülőföldjükön maradt kárpátaljai nemzettársaink. Egyesületünk évek óta gyűjt év végén pénzadományt kárpátaljai, azon belül beregdédai rászoruló gyermekes magyar családok megsegítésére. Az ott élő magyar kisebbség ebben a helyzetben a túlélésért küzd és mi, anyaországi magyarok nem lehetünk közömbösek, nem hagyhatjuk magukra szenvedő társainkat. Egyesületünk ebben a rendkívül nehéz, valóban drámai, háborús helyzetben különösen szeretne segítséget nyújtani nélkülöző kárpátaljai testvéreinknek, hogy ne érezzék azt, hogy gondjaik közepette egyedül vannak. Közösségünk tevékenységei közül ez nyúlik vissza a legrégebbre és ezt a szép, nemes hagyományt idén is folytatjuk. Gyűjtésünk december 24-ig tart. Idén is elsősorban az egyesület számlájára várjuk a felajánlásokat. A közlemény rovatba kérjük ezt írják be: adomány Kárpátaljára. Számlaszám: 11734169-20014184 Számla elnevezése: Sárospataki Wass Albert Kör


Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.