NAPFELKELTE Alapítvány

Az emberi értékek védelméért, a fenntartható környezetfejlesztésért, a civil szervezetekért.

Aranyosapáti és Nyíregyháza-Orosi Görögkatólikus Egyházközség támogatása és egyéb az alapító okirat szerint. Kulturális tevékenység, szociális tevékenység, oktatási tevékenység

Adószám:
18796795-1-15

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése
Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

Szervezet hivatalos neve:
NAPFELKELTE Alapítvány

Szervezet adószáma:
18796795-1-15

Honlap:
http://www,napfelkelte.hu

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/napfelkelte.alapitvany

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
10104459-53850300-01000007

Közhasznú jogállás:
igen

A szervezet telefonszáma:
+36-42-506338

A szervezet címe:
4551 Nyíregyháza- Oros Szállási út 18.

Tevékenységi kör:
Nonprofit ernyõszervezetek, szövetségek

Tevékenység leírása:
Az alábbi közhasznú tevékenységeket végezzük: • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, • kulturális tevékenység, • kulturális örökség megóvása, • műemlékvédelem, • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások A „Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben” című program keretében a Munkácsi Városi Tanács 17. számú Óvodájával és a nyíregyházi Százszorszép Óvodával együttműködve bonyolítottunk le egy projektet. A „Határon átnyúló pedagógiai tapasztalatcsere és fejlesztés” címmel megvalósított projektben határon túli partnereink a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum és a Viski 2. számú Középiskola voltak. Az „Egyházi iskolák jelene és jövője a Görögkatolikus centenárium jegyében” című négy napos szakmai programunk keretében felvidéki, kárpátaljai és erdélyi magyar fiatalok találkoztak anyaországi társaikkal a Máriapócsi Görögkatolikus Lelkigyakorlatos és Zarándokházbant, ahol kézműves és kulturális foglalkozásokon vehettek részt. 2014. márciusában Élő Értékeink Művészeti Tehetséggondozó Tábor címmel valósítottunk meg egy négy napos, nagy sikerű szakmai programot Nyíregyházán. Erre Felvidékről (Csicser), Kárpátaljáról (Aknaszlatina), Partiumból (Szatmárnémeti) és Erdélyből (Szilágynagyfaluból) érkeztek magyar ajkú, fiatal tehetségek, akikhez

Mire gyűjt:

A Kárpátaljai magyar ajkú diákok művészeti képzésére. A Kárpát-medencében élő magyarság közül jelenleg talán ez a népcsoport szorul rá leginkább az anyagi és erkölcsi támogatásra ahhoz, hogy megőrizhesse a nemzeti identitását. Ehhez az ott élő tehetséges fiatalok felkarolása nagyban hozzájárulhat, hiszen a magyar kultúra megőrzése, értékeinek jövőbeni folyamatos ápolása az új generáció feladata. A különböző népművészeti ágakban (néptánc, népzene, népdal, stb.) jeleskedő gyermekek számára mind az anyaországban, mind a határon túlon szervezünk tehetséggondozó táborokat, amelyben színvonalas képzést kapnak. A szükséges technikai eszközök (pl. hangszerek, kották, fellépő ruhák, cipők, stb.) vásárlására, valamint a diákok, az oktatók szállás-költségeinek és utazási költségtérítéseinek fedezésére kívánjuk fordítani a befolyó összeget.

Jogállás:
Közhasznú


Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.