Murál Morál Egyesület

A fiatalok és a közösségi lét a jövő.

A Murál Morál Egyesületet 2010-ben alapítottuk formalizálva ezzel az akkor már 3 éve működő Murál Morál Csoportot. Egyesületünk küldetése, hogy megerősítse és fejlessze a meglévő közösségeket, támogassa az alulról jövő szerveződéseket, hozzájáruljon az egyének személyes és közösségi szintű emelkedéséhez, aktív, felelős egyénekből álló, megújulni képes, önálló, nyitott, összetartó, demokratikus közösségek, illetve társadalom létrejöttéhez. Céljainkat elsősorban közösségi művészeti, közösségfejlesztő és közösségszervező módszerek alkalmazásával személyes és csoportélmények nyújtásával kívánjuk elérni, melyek által az emberek felismerhetik képességeiket, és megerősödhetnek azokban. Létezésünk óta leginkább hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok közösségeivel foglalkoztunk teret és lehetőségeket biztosítva nekik az ötleteik megvalósítására, képességeik kibontakoztatására, látókörük szélesítésére nem-formális nevelési módszerek és közösségi művészetek alkalmazásával.

Adószám:
18038914-1-02

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése
Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

  • Szervezet adatai
  • Korábbi adománygyűjtések

Szervezet hivatalos neve:
Murál Morál Egyesület

Szervezet rövid neve:
Murál Morál

Szervezet adószáma:
18038914-1-02

Honlap:
http://www.muralmoral.hu

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/MuralMoral

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
50800111-15529558-00000000

Közhasznú jogállás:
igen

A szervezet telefonszáma:
+36 205235599

A szervezet címe:
7624 Pécs Szent István tér 17.

Tevékenységi kör:
Közhasznú oktatási tevékenység (kht)

Tevékenység leírása:

A Murál Morál Egyesület 15 éve alkalmaz közösségi művészeti eszközöket közösségfejlesztő folyamatokban különböző korosztályú, hátterű és összetételű csoportokkal. A börtönökben, gyermekotthonokban, iskolákban, kistelepüléseken megvalósított projektek közül kiemelkedik a Pécsbányán végzett 8 éves közösségfejlesztő-esélyteremtő tevékenységünk, ahol az ifjúsági közösségfejlesztés kibővítéseként hoztuk létre a Nők Összefogása Pécsbányáért érdekvédelmi csoportot, mellyel teljesebbé vált a munkánk a különböző társadalmi csoportok elérését, és a közösségi problémákra adott válaszokat, azok megoldását illetően. Az utóbbi két évben hangsúlyossá vált a munkánkban a közösségszervezési irány, így a meglévő kapcsolatrendszerünk az érdekvédelmi munkánk és a közösségszervezők országos programjaiban való részvétel által kibővült.

A 15 év alatt nicaraguai tapasztalatokra építve, s további hazai és nemzetközi tapasztalatokkal kiegészítve formálódott saját közösségi falfestő módszerünk, a Murál Morál Módszer, amit 2015 óta igyekszünk átadni az ifjúsági, a szociális, a pszichológus, a pedagógus és a művész szakmák képviselőinek hazai és nemzetközi képzések és műhelyek keretében.

 

2021-ben indult Baranyai jövőképek c. programunk, melyben három ifjúsági közösség közt építünk kapcsolatot, erősítjük a közösségeiket, és tesszük őket képessé álmaik megfogalmazására, művészeti eszközökkel való kifejezésére, majd a közösségi problémák döntéshozókkal és a közösség bevonásával történő megoldására. Az egyik csoport a pécsi Bártfa Utcai Általános Iskolában működik, a másik Dunaszekcsőn, a harmadik Kölkeden.

A kölkedi MéhKAS-sal egy helyi Ifjúsági Klub létrehozásán dolgozunk éppen.

Mire gyűjt:

 

A Baranyai jövőképek c. projektünkben Kölkeden működő csoportunk 11-16 éves fiataljai 2022. november 16-án találkoztak először a helyi képviselő-testülettel, és az egyik fő kérésükre, hogy SZERETNÉNEK LÉTREHOZNI EGY IFIKLUBOT Kölkeden, a testület egy régóta nem használt épület két helyiségének felajánlásával válaszolt. Ebben a faluban több generáció óta nem volt saját helyük a fiataloknak, úgyhogy ez most hatalmas öröm nemcsak a csoportnak és a többi fiatalnak, hanem a szüleiknek, nagyszüleiknek is.

Szeretnénk mihamarabb használhatóvá, a helyi gyerekek fogadására alkalmassá tenni a két helyiséget.

A kialakításhoz szükséges dolgok költségeinek fedezésére gyűjtünk.

 

Mire fordítjuk a pénzadományt?

 

-vinyl padlóburkolatot veszünk az egyik helyiségbe (20 m2)

-falfestékre

-2 garnitúra sörasztalra és sörpadra

-egy projektort, egy laptopot, egy vetítővásznat és egy hangszórót veszünk,

hogy filmklubot tudjunk tartani, és előadókat meghívni

-2 nagy szőnyegre

-babzsákokra (3 db)

-egy villanyrezsóra

-egy nagy molinóra, amit kirakunk az utcafrontra

-sporteszközökre játékokra

-takarítóeszközökre

-rezsiköltségre: a két helyiség 3 havi fűtés-és villanyköltségére (kb.18 óra/hó)

Jogállás:
Közhasznú

Dokumentumok:

  Közhasznúsági melléklet (közhasznűsági jelentés 2021)

Egyéb
Közösségi
adománygyűjtés

IFJÚSÁGI KLUB SZÜLETIK KÖLKEDEN

Murál Morál

Kölkedi helyi 11-16 éves fiatalok kezdeményezésére létrejöhet az első Ifjúsági Klub Kölkeden. Az Ifiklub kialakításának, berendezésének és működtetésének költségeire gyűjtünk.

100% 400.000 Ft összegyűlt
400.000 Ft-ból
Érdekel

Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.