Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület


Szocioterápia küldetésnyilatkozata A szocioterápia hozzájárul egy nyitott, elfogadó társadalom kialakulásához. A szocioterápiás/közösségépítő csoportok működése a minősítés nélküli életre felkészítést, a személyes kiteljesedést, valamint a társadalomban lévő egyéni és közösségi kultúrák sajátosságainak elfogadását célozza. A szocioterápia további célja a "tanult tehetetlenség", a és a minősített egyéni helyzetből, az azonosságtudattal és "kompetenciával" élt egyéni helyzetbe való eljuttatás. A szocioterápia/közösségépítés eszköze, az emberek természetes közegét jelentő intézményekben (iskola, munkahely, művelődési intézmények), valamint a civil társadalomban és a klinikumban működő csoportok, amelyek hozzájárulnak a nyitott, toleráns társadalmi működéshez. A szocioterápia további eszközei a komplex művészetterápiás módszer, az empowerment (képessé tétel/hatalommal való felruházás) technikák, valamint a közösségépítés és demokratikus működési gyakorlatot szolgáló közösségi cselekvés. A szocioterápián belül alkalmazott művészetterápiás csoportmódszer lehetőséget ad az önismeretre, a tudatosan választott értékrend szerinti (egyéni és közösségi szinten történő) életvitelre, valamint arra, hogy sajátélményben megélhető, megismerhető és elismert legyen mindenki egyedi lélektani működése, értékszemlélete, bármely - a többségi társadalomtól eltérő - életforma létjogosultsága. Így a megelőzésben szervezett csoportok hatása megakadályozhatja, hogy emberek - a többségitől - eltérő életformájuk miatt, minősített vagy beteg szerepbe kerüljenek. A csoport hozzájárul hogy mindenki önmaga értékrendjét, életformáját autonóm módon képviselje, ugyanakkor mások értékrendjét, életfelfogását tolerálja, megértse - ezzel egy multikulturális társadalom alapműködéséről tapasztalatot szerezzen. A csoport működésén keresztül megélhető a minősítés nélküli, toleráns közegben való létezés felszabadító hatása és öröme. A szocioterápiás csoportokban általunk alkalmazott empowerment technikák segítik az értékrendekben való tájékozottságot, az értékrendet közvetítő társadalmi technikák megismerését, az egyéni értékrend képviseletének lélektani és társadalmi cselekvésmódjainak megismerését. Kiemelt lélektani fókuszpont a "tanult tehetetlenségre való szocializáció" megismerése, és az egyéni képessé válás arra, hogy e tehetetlenségből aktív, környezetet, társadalmat alakító helyzetbe kerüljön az egyén. Az empowermenten keresztül cél az egyéni öntudatos cselekvő ember, és a közösségben másokkal együttműködő, partnerségre és elismert méltóságra épülő közös cselekvésben részt vevő emberi magatartás elérése. A szocioterapeuta - csoportvezetésre/közösségépítésre való - felkészítés azt célozza, hogy legyenek olyan csoportvezetők, akik ezt az értékközelítést minél több ember számára megélhetővé és elérhetővé teszik. Az MMSZKE Közgyűlés elfogadta 2004. szeptember 11-én

Adószám:
18701689-1-13

Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

Szervezet hivatalos neve:
Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület

Szervezet rövid neve:
MMSZKE

Szervezet adószáma:
18701689-1-13

Honlap:
http://www.mmszke.hu

Facebook oldal:
http://www.facebook.com/pages/Magyar-M%C5%B1v%C3%A9szet-%C3%A9s-Szocioter%C3%A1pi%C3%A1s-K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g%C3%A9p%C3%ADt%C

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
10400171-01702341-00000000

A szervezet telefonszáma:
+36-30-9410329

A szervezet címe:
2051 Biatorbágy, Nagy u. 10.sz. 10.

Tevékenységi kör:
Szakmai tovább- és átképzés, támogatás


Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.