Magyar Evangélikus Testvérközösség

Tégy meg minden jót, ami tőled telik

Célunk, hogy minden tanulónknak lehetőséget biztosítsunk képességeik maximális kibontakoztatására, ezáltal boldog, aktív és alkotó felnőtté váljanak. A minőségi oktatást a kooperatív tanulás-tanítási módszerekkel, multikulturális tartalmakkal, projektmódszerrel színesítjük. Élményekben dús mindennapokat és érzelmekben gazdag légkört igyekszünk teremteni, ahol a tanulás alkotó, felfedező jellege megvalósul. A magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek számára iskolánk biztosítja az egészséges lelki fejlődéshez szükséges feltételeket: a pozitív érzelmi és intellektuális élményeket, kapcsolatokat.

Adószám:
11708001-2-05

Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

Szervezet hivatalos neve:
Magyar Evangélikus Testvérközösség

Szervezet rövid neve:
MET

Szervezet adószáma:
11708001-2-05

Honlap:
https://mavtelep.wesley.hu/

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/groups/671900593313627/

Youtube oldal:
https://youtube.com/@metegyhaz5890?si=QHX8Jmz_uGTingG0

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
11708001-20520380-________

A szervezet telefonszáma:
+36 12651214

A szervezet címe:
1101 Budapest, MÁV telep 38

Tevékenységi kör:
Többszintû és egyéb gyermekoktatás, támogatás

Tevékenység leírása:
Az egyéni képességekhez igazodó, differenciált készségfejlesztést – a korrekciós és terápiás eszközök és eljárások alkalmazását – az oktatás egész folyamatában érvényesítjük. A minőségi oktatást a kooperatív tanulás-tanítás módszereivel színesítjük. Kiemelt szerepet szánunk a tehetséggondozásnak, ennek érdekében szakköröket működtetünk. A testi és lelki egészségre, egészséges életmódra nevelésre, valamint az erkölcsi nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk. Egyházunk fontos nevelési feladatnak tartja a családi életre való nevelés területét. A tanulás tanítása pedagógiai programunk egyik fő eleme. A tananyag tartalmától függően páros, kiscsoportos, vagy egyéni munkaformákat alkalmazunk.A multikulturális tartalmak feldolgozása és beépítése a tanítási órák anyagába szintén nevelő – oktató munkánk szerves részét képezi. Kiemelt szerepet szánunk az eredményes tanulásnak, valami a tanuló személyiségének, képességeinek, szociokulturális hátterének megismerésére. Egyénre készült fejlesztéseket alkalmazunk. Intézményünkben jelentős a hátrányos helyzetű, szociális hátrányokkal küzdő tanulók száma. Pedagógiai programunk része a hátrányos helyzetű-, sajátos nevelési igényű-, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók egyénre szabott, differenciált oktatása, valamint a tehetséggondozás. Iskolánk célja, hogy a hátrányos helyzetű- és lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek behozhassák lemaradásaikat, ugyanakkor a gyorsabban haladók egyéni ütemüknek megfelelően haladhassanak.

Mire gyűjt:
Ahhoz, hogy az oktatási intézményt továbbra is működtetni tudjuk, minőségi oktatást és biztonságos légkört, stabilitást tudjunk nyújtani gyerekeinknek és családjaiknak, ahhoz szükségünk van arra, hogy tanáraink, dolgozóink bérezését fedezni tudjuk.


Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.