Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság

Summa Naturae

A Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság (MBKT) fő céljai közé tartozik Magyarország és a Kárpátmedence biológiai sokféleségének hathatóbb feltárása, szélesebb körben történő ismertetése és ezzel kapcsolatban a hazai természetvédelem erősítése. Kiemelt rendezvénye a rendszeresen megtartott Biodiverzitás Napok, ahol kiválasztott élőhelytársulások fajfelmérése történik szakértők által. A MBKT lehetőséget nyújt fiatal kutatóknak és diákoknak, valamint tanáraiknak a terepi kutató-felmérő munkákba való bekapcsolódásba, a Társaság oktató és ismeretterjesztő szakmai rendezvényeiben történő részvételre és saját természeti környezetük jobb megismerésére. A MBKT publikációi, tanulmányai és rendezvényei által erősíti a kutatói kapcsolatokat, a tapasztalatcserét és a nyitást a laikus közönség felé.

Adószám:
18203198-1-42

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése
Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

  • Szervezet adatai
  • Korábbi adománygyűjtések

Szervezet hivatalos neve:
Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság

Szervezet rövid neve:
MBKT

Szervezet adószáma:
18203198-1-42

Honlap:
http://www.biodiverzitasnap.hu

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/Magyar-Biodiverzit%C3%A1s-kutat%C3%B3-T%C3%A1rsas%C3%A1g-1667764593445407

Youtube oldal:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdAhv19mhfhqTZF_Pmb6Vlc34IzFgFauV

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
65100125-11355191-________

Közhasznú jogállás:
igen

A szervezet telefonszáma:
+36 203840990

A szervezet címe:
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/ a.

Tevékenységi kör:
Többcélú és egyéb tudomány, kutatás

Tevékenység leírása:
A Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság 2011. január 17-én alakult 14 alapító taggal, most már közel 60 tagok, valamint számos csatlakozó kutatót számol. Legfontosabb tevékenységünk a Magyar Biodiverzitás Napok szervezése. A társaság céljai közt szerepel faunisztikai, florisztikai, mikológiai célú kutatások elősegítése, a biodiverzitás fontosságának népszerűsítése, a fiatalok bevonása kutatói tevékenységbe. A Magyar Biodiverzitás Napok megrendezésének ötletét Edward O. Wilson és Peter Alden biológusok kezdeményezése adta, melynek célja az volt, hogy minél több zoológus és botanikus szakértő alacsony költségek mellett felmérést végezzen egy kijelölt terület biodiverzitásáról, vagyis az ott élő fajok számáról, és az eredményeket a laikus nagyközönség számára érthetővé tegye. A Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság a kezdeti módszert tovább fejlesztette és a hazai, illetve kárpátmedencei adottságokhoz idomította. Az első hazai biodiverzitás napok rendezvényre 2006 májusában Gyűrűfűn került sor, 2012-ben pedig már a X. kutatóhétvégét rendeztük a Hanságban. A felmérésekhez idővel oktatói programok is társultak, valamint a helyi érdeklődők, kiemelten a fiatalok bevonása. 2020-ban immár a XX. Biodiverzitás Napokra került sor a Nagy Hideg-hegyen a Börzsönyben. A Társaság, mely közhasznú Egyesületként működik tevékenysége keretében többszáz fiatalt, oktatót, többezer érdeklődőt ért el és tevékenységével erősíti a kapcsolódást a természetvédelemben tevékenykedők, a helyi érintettek és intézmények, valamint kutatók és laikusok közt.

Mire gyűjt:
Magyarország a mai napig komoly lemaradástól szenved a természeti értéktárak tekintetében. Számos településünkön a helyi lakosok kevés vagy semmilyen információval nem rendelkeznek környezetük biológiai sokszínűségéről, gyakran még a védett állat- vagy növényfajok is ismeretlenek számukra. Egy értékleltár elkészítése és a minket körülvevő természet értékeinek ilyen módon történő megismerése jelentős adalékként szolgál az egészséges lokálpatrióta kötődés kialakulásához és a természet iránti felelősségteljes viszonyhoz. Egyesületünk évente rendez nagyszabású értékleltár készítő programot, Biodiverzitás Napok néven. Eddig az ország 17 településén jelentünk meg, ahol 1500-2500 állat-, növény- és gombafajt vettünk listára alkalmanként. A felméréseket szakértők végzik önkéntes munkában, és mellettük diákok terepi oktatása is zajlik a "Legyél Te is kutató"-cím alatt. Az eredményeket ismertetjük a helyi érintettekkel és érdeklődőkkel, ezek bekerülnek a helyi intézmények információs tárába, tananyagába. Most ahhoz keresünk támogatást, hogy a résztvevők szállás, utazási, és étkezési költségeit fedezni tudjuk a soron következő Biodiverzitás Napok alatt. Diákok számára külön programot indítottunk a természetesség-becslés témakörében. Itt egy-egy előre kijelölt helyszínen laikusok által is használható adatlapok segítségével ismerik meg a jelentkezők környezetük élőhelytípusait és érték számot rendelnek az azonosított élőhelytípusok mellé. Igen hatékony módszer arra, hogy a gyakorlatlan szem is felismerje és tudatosítsa egy adott táji környezet védendő vagy éppen káros elemeit. Ez a módszer a helyi iskolákban is alkalmazásra kerül, ezt az integrációs folyamatot szakértőink, oktatóink segítik. Támogatást ez esetben is ezen felmérések megrendezéséhez, a diákok részvételéhez gyűjtünk. Korábbi évek során partnereinkkel együtt hathatós együttműködést építettünk ki középiskolákkal a kötelező közösségi szolgálatot teljesíteni akaró diákok fogadására. Jelenleg is szervezünk ilyen tevékenységet (például a Soroksári Botanikus Kertben). A diákok szakmai felkészítésének és ellátásának költségeit adományokból szeretnénk fedezni. Adománygyűjtésünket a fiatal kutatók által szervezett Online Biológia Konferencia is támogatja, amelynek keretében részletesebben is bemutatjuk szervezetünk működését.

Jogállás:
Közhasznú

Zöld
Közösségi
adománygyűjtés

Közösen a biológiai sokféleség kutatásáért, ismertetéséért!

MBKT

Támogasd Te is, hogy sok fiatal lehessen kutató! Társaságunk a biológiai sokféleségnek hathatóbb feltárására, szélesebb körben történő ismertetésére, ebben kiemelten a fiatalok szerves bevonására gyűjt.

21% 109.500 Ft összegyűlt
500.000 Ft-ból
Érdekel

Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.