“boulevardésbrezsnyev” Közép-Európai Kortárs Társadalomművészetet Támogató Közhasznú Alapítvány


A Boulevard és Brezsnyev Közép Európai Kortárs Társadalommûvészetet Támogató Közhasznú Alapítvány azért jött létre, hogy felkutassa, segítse a fiatal, pályakezdõ mûvészeket és folyamatos megjelenést biztosítson számukra kiállítások megszervezésével, internetes portál üzemeltetésével. Fontosnak tartjuk új mûvészeti ágak, társadalom-mûvészeti megnyilatkozások felkutatását és felkarolását, bemutatását. Dokumentáljuk és katalogizáljuk az alapítvánnyal kapcsolatba került mûvészek alkotásait, mindenki számára hozzáférhetõ archívumot és internetes adatbázist létrehozva mûveikbõl. Az Alapítvány feladata továbbá, hogy a kortárs mûvészetet közelebb vigye az emberekhez, hogy a széles nyilvánossághoz is eljusson az alkotók üzenete, így nagyobb eséllyel tudnak bekapcsolódni a hazai és nemzetközi mûkereskedelem vérkeringésébe.A Boulevard és Brezsnyev alapítója, segítõi, mûködtetõi, mûvészetpártoló emberek, akik társadalmi felelõsségérzetbõl, mûvészetszeretetbõl munkájukat és tõkéjüket befektetve az alábbiakban részletesen kifejtett misszió megvalósítását tûzték ki célul. Amennyiben egyetért törekvéseinkkel, kérjük, segítse Alapítványunkat, és ezzel a minõségi, magyar kortárs mûvészetet- mûvészeket.A mûvészet a társadalom tükreTársadalmunk egészséges fejlõdéséhez elengedhetetlennek tartjuk, hogy a mindenkori felnövekvõ nemzedék folyamatosan megkérdõjelezze a fennálló rend intézményeinek létjogosultságát, mutasson rá társadalmi intézményeink és társadalmi kapcsolataink hiányosságaira, valamint a megoldáshoz alternatívákat keressen. A mûvészeti alkotásokat sokkal értékesebbnek tartjuk, semhogy csak dekorálják az otthonainkat, irodáinkat, és birtoklásuk által kifejezzék társadalmi státuszunkat.A jelenleg mûködõ gyakorlatA látványosan közvetíthetõ sportágakhoz hasonlóan a mûvészet is jövedelemtermelõ iparággá vált, amit az eladhatóság és a kinyerhetõ profit mértékének megfelelõen kezel a társadalom. Ezzel a mûvészet kritikai szerepe lényegesen háttérbe szorult, hiszen a kellemetlen kérdések feltevése nem mindig találkozik a széles fogyasztói rétegek kikapcsolódási, esztétika-információs igényeivel. Azt tapasztaljuk, hogy ma a mûvészettel, mûalkotásokkal csupán egy szûk réteg kerül kapcsolatba. Az átlagember fásult, fáradt és képzetlen ahhoz, hogy bármilyen kérdésen el akarjon gondolkozni. A mûvészet-kedvelés külön szakmává, de legalábbis az elkötelezettek hobbijává vált, és az a közvélekedés alakult ki róla, hogy érthetetlen és haszontalan “úri huncutság”, felesleges, költséges passzió, amit egy átlagember nem engedhet meg magának, másrészt a mûvészeti alkotások megvásárlása a befektetési portfolió diverzifikációjának részévé vált, ahol várható hozamokat és megtérülési rátát kalkulálnak a befektetõk, mûgyûjtõk. Ezenközben a mûvész kiszolgáltatott helyzetbe kerül, mivel a befektetõk igényeinek és ízlésének megfelelõ trendeket kell követnie, ha meg akar élni. Amennyiben egy alkotótól/alkotástól csak azt várjuk el, hogy szórakoztasson, gyönyörködtessen és/vagy hasznot hozzon, akkor nagyon szûklátókörûen leegyszerûsítjük magunk körül a világot, és így fordulhat elõ, hogy Barcsay-, Derkovits- vagy Strabag díjas mûvészeink napi megélhetési gondokkal kénytelenek szembenézni. Ezek után nem meglepõ, hogy nincsen érdemi mûvészetkritika sem, mivel elsõsorban az anyagilag is érdekelt mûvészek és alkotásaik válnak eladhatóvá, illetve jó befektetéssé. Így nincs, aki alkalmasint szóvá tegye, “hogy a király történetesen meztelen”. Ez tipikusan a bennfentes kereskedelem esete, ami a mûalkotások értékesítésének egyik mûködõ módja ugyan, de meggyõzõdésünk, hogy a mûvészet sokkal több is tud lenni, mint csak egy alternatív befektetési forma.A Boulevard & BrezsnyevAz alapítvány azt tekinti feladatának, hogy a mûvészt és a mûvét ismertté tegye. Célunk megvalósításában stratégiai fontosságú elem — kihasználva a fejlett információ-technológia és az internet adta kommunikációs lehetõségeket, szervezõkészségünket és kapcsolatrendszerünket, hogy a mûvészeket és alkotásaikat széles körben megismertessük a nagyközönséggel.

Adószám:
18194715-1-42

Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

Szervezet hivatalos neve:
“boulevardésbrezsnyev” Közép-Európai Kortárs Társadalomművészetet Támogató Közhasznú Alapítvány

Szervezet rövid neve:
„boulevardésbrezsnyev” Alapítvány

Szervezet adószáma:
18194715-1-42

Honlap:
http://bbgaleria.hu/

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
17000019-11753719-00000000

Közhasznú jogállás:
igen

A szervezet telefonszáma:
+36309445788

A szervezet címe:
1061 Budapest Király utca 48. fszt. 3.

Tevékenységi kör:
Közhasznú kulturális tevékenység (kht)

Jogállás:
Közhasznú


Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.