Kornéliusz Háza Közhasznú Missziós Egyesület

Minden ember Rád szorult

A kárpát-medencei, és az európai szórványban élő protestáns magyar közösségek szociális tevékenységének támogatása adományok gyűjtése, munkatársak képzése és közösségi kapcsolódások erősítése révén.

Adószám:
18837885-1-42

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése
Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

  • Szervezet adatai
  • Korábbi adománygyűjtések

Szervezet hivatalos neve:
Kornéliusz Háza Közhasznú Missziós Egyesület

Szervezet rövid neve:
Kornéliusz Háza

Szervezet adószáma:
18837885-1-42

Honlap:
http://www.korneliusz.hu

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/robertfriedrichhecker

Youtube oldal:
https://youtu.be/_XaEynGMVqM

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
10404993-50485348-54561006

Közhasznú jogállás:
igen

A szervezet telefonszáma:
+36 209888133

A szervezet címe:
1171 Budapest Nápoly utca 96.

Tevékenységi kör:
Rászorult csoportok támogatása

Tevékenység leírása:
A szociális tevékenységek támogatását négy területen valósítjuk meg: • Az ukrajnai háború kitörése óta a kárpátaljai régióban háborús menekültek között szolgáló protestáns gyülekezetek anyagi támogatása révén; • a gyülekezeti szeretet-szolgálatban tevékenykedő munkatársak bátorítása és képzése által; • a szociálisan rászoruló embertársakat segítve és támogatva; • végül de nem utolsó sorban gyülekezetplántáló projektekben. Önzetlen, segítő szándékból fakadó szolgálatunkkal arra törekszünk, hogy Isten jósága és megújító ereje érzékelhetőbbé váljék. Valljuk: Isten akarata az, hogy az ember a szeretet éltető, ízt adó sójává váljon a gyűlölet és félelem által ízét vesztett világban. A teljesség igénye nélkül soroljuk föl eddigi eredményeinket: • Kárpátaljai testvéreink menekültek, árvák és hátrahagyott idősek között végzett, az árvák nevelésétől a házibeteggondozáson át a menekülteknek napi melegétel készítésig ívelő szolgálatának támogatására eddig 10.708.357 Ft-ot sikerült gyűjtenünk; • Diakónia munkatársak és érdeklődők számára Diakóniai Csendesnapot tartottunk az erdélyi Medgyes Református gyülekezetében és az anyaországi Szigetszentmiklós Kossuth utcai Református Gyülekezetben. A diakóniai szolgálat szakmai megalapozása, a jó gyakorlatok minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében Kornéliusz-Füzetek néven szaklapot adunk ki adunk ki. A tanulmány-füzet szerzői gárdája Kárpát-medencei kitekintésű. A szakmai anyag csoportos feldolgozásra készült, amit a tanulmányokba beleépített elgondolkodtató kérdések segítenek elő. Ezeken elgondolkodva a gyülekezet és a gyülekezeti diakónia szolgálója önmaga rejtett erőtartalékait ismeri meg úgy, hogy közben Jézus Krisztushoz, a Szolgálat Urához is közelebb kerül. • A szociálisan rászoruló embertársaink megsegítése számunkra nem csupán a karitatív tevékenységet jelenti, hanem az elmagányosodott, valamint szenvedélybeteg embertársaink támogatását is. A teljesség igénye nélkül soroljuk fel a Szigetszentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda és az abban a szülők számára működtetett kávé-, és teaházat; a kárpátaljai Bethesda Szenvedélybetegek Mentő Missziót Csongoron; az erdélyi Medgyesi Református Gyülekezetben a Diakóniai Bazárt és az egyedülállók karácsonyát. Karitatív támogatásainkkal gyermekek iskoláztatását és hittanoktatását segítjük elő. • Szolnokon és Abonyban közösségplántáló munkát végzünk, és az interneten minden érdeklődő számára hozzáférhető napi motiváló üzenet segíti egyéni épülésüket.

Mire gyűjt:
- A kárpátaljai háborús áldozatok között végzett segítő munka további finanszírozására; - A munkatársak képzésére; - A szociálisan rászorulók megsegítésére; - A munkatársak motiválását szolgáló szakmai táborok megrendezésére;

Jogállás:
Közhasznú

Szociális
Egyszázalékos
adománygyűjtés

Kárpát-medencei magyar protestáns szociális projektek

Kornéliusz Háza

• Kárpátalján háborús menekültek között szolgáló protestáns gyülekezetek anyagi támogatása; • A szeretet-szolgálat önkénteseinek képzése; • Segélyakciók, karitatív tevékenység.


Lezárult:
2023-05-23.
Adószám:
18837885-1-42
Érdekel

Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.