Kiút Szociális és Mentalhigiénés Egyesület


Az egyesület 1995-ben megfogalmazott célja a szociális helyzetük, valamint vallási és etnikai hovatartozásuk, betegségük miatt hátrányos helyzetű, valamint a társadalom perifériájára szorult emberek és családok segítése, -, erkölcsi és anyagi támogatása -azaz egészségmegőrző, - betegségmegelőző, -egészségügyi rehabilitációs, -szociális , - családsegítő tevékenység végzése, -valamint ezen a területen tudományos kutató és oktató tevékenység kifejtése -a hátrányos helyzetűek, gyermekek és fiatalok szocializálása, -kulturális értékeik megőrzése, támogatása multidiszciplináris munkamódszerekkel, komplexen kezelve az egyént és felmerülő problémáit a szegénységgel párosuló devianciák-, szenvedélybetegség-, életvezetési problémák stb . - készségfejlesztő, habilitáló és reszocializációs programok tartása halmozottan hátrányos helyzetben élő (roma,szegény, viselkedési és beilleszkedési zavarokkal küzdő, problémás lakhatási helyzetű) gyermekek és fiatalok részére, -szociális információs és tanácsadó irodánk szolgáltatásaink széles körével áll a rászorulók rendelkezésére, -speciális munkaerő-piaci reintegrációs programot biztosítunk a munkaerő-piacról hosszabb ideje kiszoruló emberek számára, -lakhatási programot biztosítunk hajléktalan emberek számára -tárgyi adományokat gyűjtünk és osztunk szét rászoruló emberek és családok számára.

Adószám:
18069668-1-42

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése

  • Szervezet adatai
  • Futó adománygyűjtések
  • Korábbi adománygyűjtések

Szervezet hivatalos neve:
Kiút Szociális és Mentalhigiénés Egyesület

Szervezet rövid neve:
Kiút Egyesület

Szervezet adószáma:
18069668-1-42

Honlap:
https://kiutegyesulet.webnode.hu/

Facebook oldal:
http://facebook.com/kiutegyesulet

Youtube oldal:
https://www.youtube.com/channel/UCAJryoZbi4im2pHsDep-GxQ/about

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
11702036-20617433-00000000

Közhasznú jogállás:
igen

A szervezet telefonszáma:
+36 307543890

A szervezet címe:
1072 Budapest, RÁKÓCZI ÚT 34.

Tevékenységi kör:
Általános és egyéb szociális ellátás, szolgáltatás

Tevékenység leírása:

Egyesületünk huszonöt éve végez szociális munkát, tart tanácsadást, rendszeresen szervez családi és közösségfejlesztő programokat. Célunk a rossz szociális helyzetük, valamint etnikai hovatartozásuk, betegségük miatt hátrányos helyzetű, a társadalom perifériájára került emberek segítése- Erkölcsi és anyagi támogatása, családi kapcsolatokat erősítő programok szervezése komplex integrációs célú programok biztosítása. 
Az egyesületünk 2010-től normatív támogatás nélkül az V. és a VII. kerületben lát el utcai gondozó szolgálati feladatot, szakképzett munkatárs irányításával – közép-és felsőoktatásban tanuló önkéntesekkel. 60-70 személy gondozása, szociális ügyeik intézése folyamatos.

Halmozottan hátrányos helyzetű, viselkedés és/vagy tanulási zavaros, problémás családban élő- gyermekek és fiatalok számára készség- és képességfejlesztő, habilitáló csoportfoglalkozásokat tartunk. 
A gyerekek számára 2020-ben 26. alkalommal szervezzünk szocializáló és habilitáló tábort. Ezeken a programjainkon túl a gyermekek bármikor megkereshetik az Irodánk munkatársait. Ezt a tevékenységünket pszichiáter, szociális munkás, szociálpedagógus koordinálja és hat-tíz fő önkéntes segítő végzi. 
Folyamatosan fogadunk Iskolai közösségi szolgálatos diákokat. Hat budapesti középiskolával van együttműködési megállapodásunk az IKSZ keretében. Az önkéntesek bevonását a munkánkba azért tartjuk fontosnak, mert egyrészt új ismereteket szereznek az itt töltött idő alatt a munka világáról, másrészt a gyermekeknek is hasznos, jó példát mutatnak. Valós egyéni-és társadalmi felelősséggel találkoznak, a nálunk tapasztaltakat a későbbiekben hasznosítani tudják. Több diákot később önkénteseink között köszönthettünk.

Hajléktalan emberek számára speciális komplex programot szervezünk. Melynek célja, hogy az összehangolt multidiszciplináris segítő munkával és az egyén önerejének mozgósításával képessé váljon hátrányos helyzetének felismerésére. Majd segítő támogatással képessé váljon a tartós lakhatási, a nyílt munkaerő piaci helyzetének rendezésére. Speciális programunk sikerének tudjuk be, hogy a programba vontak több mint 60 %-a támogatás után fél évvel is megőrizte lakhatását -munkásszállón, albérletben, családtaggal összeköltözve, munkahelyét, nem csúszott vissza a hajléktalanságba. 

Rendszeresen tartunk közösségi rendezvényeket, melynek célja, hogy a lakosság számára bemutassuk a segítő csoportunkat, közelebb hozzuk egymáshoz az eltérő gazdasági és  kulturális helyzetben lévőket.Ezzel párhuzamosan  lehetőséget biztosítunk arra, hogy az érdeklődők be tudjanak kapcsolódni Egyesületünk, vagy más civil szervezet munkájába.

Fontos eleme a munkánknak a közös emberi norma követése, együtt ünneplünk, gyászolunk. Egyedülálló módon egyesületünk hozzátartozó nélkül elhaltak köztemetésére szertartást szervez lelkész bevonásával.

Mire gyűjt:

A következő tevékenységeink biztosítására gyűjtünk adományokat:

Jelenleg a velünk kapcsolatban álló családok támogatására gyűjtünk tárgyi, valamint pénzbeli adományokat, hogy segítséget tudjunk nyújtani, mind a mindennai alapvető szükségletek kialégítésében, mind a lakhatásuk fenntartásában.

Ezen tevékenységeink mellett Szociális Információs És Tanácsadó Irodánk további működtetésére, szolgáltatásainak biztosítására gyűjtjük a támogatást. Szociális Információs és Tanácsadó Irodánk a következő szolgáltatásokat nyújtja díjmentesen minden megkötés nélkül a rászorulók részére: 

• szociális információ nyújtása
• ügyintézés segítése 
 •beiskolázás – gyermek és felnőtt továbbtanulás támogatása
  • munkahely keresés,segítség nyújtása önéletrajz írásában, munkahely keresésében,
• nyugdíj és egyéb juttatásokra való jogosultság ügyintézése
• természetbeni támogatás gyűjtése-osztása  (ruha, cipő, iskolaszer, gyermekjáték, élelmiszer)
• életvezetési, pszichiátriai, addiktológiai szaktanácsadás.
• önkéntesek utcai szociális munkájának  koordinálása,  az önkéntesek bevonása. 

Jogállás:
Közhasznú

Szociális
Egyszázalékos
adománygyűjtés

Add adód 1%-át, hogy továbbra is legyen Kiút!

Kiút Egyesület

Idén 30. Kiút Táborunk megvalósítására, és lakhatási krízisintervenciós programunk további működtetésére gyűjtünk❣️


Határidő:
2024-05-20
Adószám:
18069668-1-42
Érdekel
Szociális
Egyszázalékos
adománygyűjtés

Segíts 1%-al, hogy továbbra is legyen Kiút!

Kiút Egyesület

Segítsd működésünket és (re)integrációs programjaink további folyamatos működést adód 1%-nak felajánlásával!


Lezárult:
2023-05-23.
Adószám:
18069668-1-42
Érdekel
Szociális
Egyszázalékos
adománygyűjtés

Kérjük, hogy adód 1%-ával támogass, hogy legyen Kiút!

Kiút Egyesület

Kérjük, támogasd munkánkat, szolgáltatásaink biztosítását, hogy minél több nehéz helyzetű családnak és lakhatási problémával küzdő embernek segíthessünk.


Lezárult:
2021-05-22.
Adószám:
18069668-1-42
Érdekel
Szociális
Egyszázalékos
adománygyűjtés

Segíts 1%-al, hogy továbbra is legyen Kiút!

Kiút Egyesület

Kérjük, támogasd munkánkat, szolgáltatásaink biztosítását, hogy minél több nehéz helyzetű családnak és lakhatási problémával küzdő embernek segíthessünk.


Lezárult:
2020-05-20.
Adószám:
18069668-1-42
Érdekel

Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.