Horizont Kutató-Mentő, Polgári Védelmi és Polgárőr Egyesület

Mi segítünk!

Az egyesület alapvető célja a közbiztonság és a közlekedési helyzet javítása. E célok elérése érdekében fórumokat, rendezvényeket szervezzen, vállaljon szerepet a térség közrendjének, közbiztonságának, ifjúságvédelmének, közlekedési kultúrájának fejlesztésében, továbbá a működési feltételek biztosítása érdekében szervező, fejlesztő tevékenységet végezzen, s az ezzel kapcsolatos kezdeményezések támogatása, segítségnyújtás más hasonló céllal működő szervezeteknek. Az egyesület célja, és ezzel összefüggésben alapszabálya, és működésének egésze nem áll ellentétben a Magyar Köztársaság Alkotmányával, és a társadalmi szervezetek alapítását, működését, gazdálkodását... stb. szabályozó törvényekkel és egyéb jogszabályi normákkal. A feladatellátási közigazgatási területén élő emberek közbiztonságának, vagyonvédelmének biztosítása, bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi feladatok ellátása. Az egyesület működési körzetében közbiztonsági célú álló és mozgó figyelő-jelző szolgálat működtetése. Rendszeres egyesületi foglalkozások keretében az egyesületi tagok és a lakosság részére közbiztonsági vonatkozású tájékoztató előadások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezése, a közösségi biztonsághoz szükséges állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi, katasztrófavédelmi kiadványok terjesztése, a közbiztonság megítéléséről, az önkormányzat, a rendőrség, más rendvédelmi szervek működéséről a lakossági vélemények közvetítése a helyi önkormányzati és állami szervek fórumain. Az iskolai bűnmegelőzési nevelőmunkában történő részvétel, lakóterületünkön a fiatalok részére programok, prevenciós előadások szervezése, a tömegsport népszerűsítése. Lakókörnyezeti közösségek biztonságát, önvédelmi jellegű együttműködését biztosító mozgalmak (például Szomszédok Egymásért - SZEM) megszervezése, támogatása. Hátrányos helyzetű (kisebbségi, fogyatékos, nagycsaládos, szociálisan elmaradott) emberek beilleszkedését elősegítő közösségi programok szervezése, koordinálása, lebonyolítása, biztosítása. A külterületi lakosok érdekében cselekedni kívánó természetes és jogi személyek, egyesületek, alapítványok összefogása, helyi szövetségek, pályázati konzorciumok létrehozása, e szövetségek tevékenységének koordinálása. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Foglalkoztatást, foglalkoztatást elősegítő tevékenységet

Adószám:
19342825-1-11

Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

Szervezet hivatalos neve:
Horizont Kutató-Mentő, Polgári Védelmi és Polgárőr Egyesület

Szervezet rövid neve:
Horizont KMPVP Egyesület

Szervezet adószáma:
19342825-1-11

Honlap:
http://www.horizont.hu

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/ifjusagitagozat

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
11740023-24028990-00000000

A szervezet telefonszáma:
+36 706106483

A szervezet címe:
2510 Dorog, Esztergomi út 1/A

Tevékenységi kör:
Közhasznú bûnmegelõzés, közrendvédelem (kht)

Mire gyűjt:
Országosan riasztható Kutató-Mentő Szolgálatunk központi irodájának fejlesztésére, irodai eszközök beszerzésére, formaruhák vásárlására, irodai kisgépek beszerzésére, valamint egy gépjármű beszerzésére.


Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.