Égi Út


Egyesület tevékenysége számos területet felölel, melyet egyetlen cél fog csokorba. Az emberek visszavezetése a valós hithez, és egy igaz egyház megalapozása. Az egyház kifejezés sokak számára félelmetes lehet, így nagyon röviden leírom az egyház, a hit, a vallás, és nem utolsó sorban Isten és az Ember fogalmát, ahogyan mi látjuk. Az Isten, vagy Teremtő számunkra nem egy vallási világkép által megfogalmazott entitás. Mi úgy látjuk, a teremtés, a teremtett világ törvényeinek megalkotója, az energia és erő, mely mindent magában foglal. És, aki megismerhető. A hit, mikor valaki a teremtés állta ismert törvényei szerint él és cselekszik, mindenkor. Hisz ha így tesz, akkor isten szerint él akkor is, ha nem tudja, a döntései alapján mi vár rá, de tudja, a törvény őt rossz irányba nem tereli. A törvény szerint dönt akkor is, ha látja, hogy ez rá nézve negatívumokkal jár, mert tudja, a teremtés törvényének megnyilvánítása fontosabb, mint az ő egyéni érdeke. A vallás azon emberi elképzelések gyűjtőfogalma, amelyek a hitet és isten valamilyen formában értelmezik. De itt emberi elképzelésekről beszélünk. Ezért nekünk meggyőződésünk, hogy isten nem azonos a vallással, és istent nem lehetséges valláson keresztül megtalálni. Igen, minden vallás lát valamit a teremtőből, de a dogmái, és merev, emberi elképzeléshez igazított tanításai által lehetetlenné teszi a teremtés megértését, és ez által a szabadság és teljesség, a teremtővel való egység elérését. Az egyház pedig azon társadalmi szervezet, mely az istent kereső embereket összefogja. Vagy egy vallás dogmáinak keretében, beszűkítve lehetőségeiket, vagy a teremtésről való tudást összegyűjtve, legyen az tudományos eredmény, új isteni felismerés vagy ihletett művészet, rendelkezésére bocsájtja azt az embernek, anélkül, hogy saját képére formálná. Ily módon lerántja a misztika leplét a hitről, és a kevesek irányításra való kiváltsága helyett, a széles körben elérhető szabadság lehetőségévé teszi. Mert hisszük, hogy minden ember, lelkén át isten megnyilvánítója e világban. És szabad akaratával dönthet arról, hogy a teremtővel kíván azonosulni, a lelkén át őt vezető fény által, vagy az anyaggal, a születés és halál körforgását választva. És mint szabad akarattal, és az isten teremtő erejével felruházott lény, az ember önállóan elérheti a tökéletességet. Így semmilyen vallás, tudomány, vagy más emberi nézőpont nem saját

Adószám:
18140307-1-14

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése
Jelenleg ennek a szervezetnek nincs aktív adománygyűjtése! Keress rá az oldalon hasonló tevékenységű adománygyűjtésekre:
Keresés

Szervezet hivatalos neve:
Égi Út

Szervezet rövid neve:
Égi Út

Szervezet adószáma:
18140307-1-14

Honlap:
http://egiut.hu

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/a.szabadsag.utja/

Youtube oldal:
https://www.youtube.com/channel/UCXfNabD4A36MJT3CyWJkFPw?view_as=subscriber

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
10404742-50526574-50851001

Közhasznú jogállás:
igen

A szervezet telefonszáma:
+36 209724596

A szervezet címe:
8693 Kisberény, Petőfi S. u. 47.

Tevékenységi kör:
Hitélethez kötõdõ építés, felújítás, restaurálás

Tevékenység leírása:
Ma az egyesület tevékenysége legnagyobb részt tanításokból, előadásokból áll. Emellett tartunk szertartásokat, ünnepeket, és zarándoklatokat, meditációs és önismereti foglalkozásokat is.

Mire gyűjt:
A kampány célja egy olyan szentély építésének támogatása, mely az ősiségben elterjedt módon, arányaiban, formájában és tájolásában fókuszálja, és az ember számára befogadhatóvá transzformálja a körülöttük áramló energiákat. Ezzel hatékonyan megtámogat az épületben zajló minden olyan tevékenységet, mely az ember és az "energia, fény világának" kapcsolatára alapul. Már most tapasztaljuk, holott az épület még csupán szerkezetkész, hogy jelentősen hatékonyabb itt a tanulás-tanítás, a meditáció, relaxáció, gógyulás és elmélkedés, legyen szó ezek bármely formájáról, bármely hagyományban. Nem foglalunk állást tehát egy hagyományrendzszer mellett. Az épület a tér erőinek áramlását figyelembe véve, minden arra nyitott ember számára készül, hogy elmélyíthesse belső kapcsolatát a lelkiségével, és külső kapcsolatát a teremtett világgal, saját hite, meggyőződése szerint.

Jogállás:
Közhasznú


Az alábbi adatok jelennek meg Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából: név, cím, adószám, célkitűzés, közhasznú jogállás. A szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.