Cselekvő Romák Nemzeti Konvenciója Egyesület


Egyesületünk legfontosabb célkitűzése, hogy szakmai tevékenységünkkel aktívan hozzájáruljunk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához. Ennek megteremtését lokális szinten valósítjuk meg a potens résztvevők aktív bevonásával és velük együttműködve helyi cselekvési tervek, akciótervek kidolgozásának alkalmazásával. Szervezetünk fő célja, hogy a helyi színtéren megvalósított és egyértelműen kimutatható eredményes helyi szintű cselekvési tervekből mintaprogramokat alakítsunk ki, melynek további, más településekre kiterjedő alkalmazásában koordinátori szerepet látunk el. A koordinátori rendszert mentorhálózatként működtetjük megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező szakemberek bevonásával, akik addig lesznek jelen helyi aktorok, megvalósítók támogatására, amíg nem lesznek képesek arra, hogy a mintaprogramot önállóan tudják működtetni. Az Egyesület további célja a roma/cigány gyermekek sikeres oktatási előmenetelének elősegítése, iskolai lemorzsolódásuk megszüntetése és kettős identitásuk (magyar/roma) kialakítása. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egésze életkörülményeinek javítása, jogaik védelme, a drogmegelőzés és az egészséges életre való nevelés elősegítése. A roma kultúra megőrzése céljából roma/cigány nyelvek elsajátítási lehetőségének megteremtése, a roma kultúrához kapcsolódó programok megvalósítása és támogatása. Tevékenységünk hangsúlyos vonatkozása a magyarországi roma közösség érdekeinek szolgálata is. Ennek egyik meghatározó pillére a romák jelenlegi élethelyzetében változásokat generálni, érdekeiket érvényre juttatni, de ugyanilyen fontos a roma kultúra támogatása, a közösségi roma kultúra megélésének biztosítása a magyarországi romák számára. Küldetésünk, hogy egy szervezetbe tömörítsük az aktív, közösségéért tenni akaró, cselekvő roma és nem roma szakembereket, helyi szeplőket, önkénteseket, akik szakmai munkájukkal és közös, erős kiállásukkal valós szereplői tudnak lenni a sikeres társadalmi felzárkózás folyamatának. Egyesületünk szilárd értékközösség is, olyan értékek mentén kívánja tevékenységét folytatni, mint a szülőföld és haza szeretete, a család, az otthon, a közösség és a hit szerepének fontossága.

Adószám:
19289261-1-06

Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

Szervezet hivatalos neve:
Cselekvő Romák Nemzeti Konvenciója Egyesület

Szervezet adószáma:
19289261-1-06

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/cselekvoromak/

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
10300002-13235988-00014901

A szervezet telefonszáma:
+36 308467418

A szervezet címe:
6724 Szeged, Csemegi utca 3/A. fszt. 1.

Tevékenységi kör:
Országos, regionális közszolgálati hírközlés

Mire gyűjt:

Szervezetünk elsősorban hátrányos helyzetű roma/cigány emberek életkörülményeinek javítása érdekében gyűjt adományokat.


Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.