Anyaoltalmazó Alapítvány

Sorsfordító pillanatok, élmények, személyek.

Az intézmény működésének célja, hogy országos szinten az átmenetileg vagy tartósan otthontalanná vált családok befogadásával megelőzze illetve megszüntesse a gyermekek veszélyeztetettségét, megakadályozza a család szétszakadását, a gyerekek állami gondoskodásba kerülését, segítse a szülőt gyermeke teljes körű ellátásában, és közreműködjön az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendeződésében, lakhatási problémáinak megszűnésében. Az intézmény fennállása óta 1741 anyának és 3306 gyermeknek biztosított átmeneti lakhatást, ami évente 75–80 családot jelent. Alapítványunk – közhasznú szervezet – rendelt célja szerint elsősorban krízishelyzetbe került édesanyáknak és gyermekeiknek, várandós anyáknak, illetve teljes családoknak igyekszik segíteni: átmeneti elhelyezés, ellátás biztosításával, jogi-, pszichológiai-, mentális tanácsadással. Családjaink többsége szociális, vagy családi okok miatt vált hajléktalanná gyermekével együtt. Otthonainkat és szolgáltatásainkat alapvetően a normatív állami támogatás terhére működtetjük, azonban a jelen költségvetési tervezet szerint a biztosítására fordítható normatív támogatás összege alig változott. Az elmúlt években tapasztalt csökkenés mellett az intézmények fenntartási költségei a többszörösére növekedtek, így ez a helyzet az átmeneti otthonok jelentős részének bezárását eredményezheti, melynek következtében családok tömegei fognak rövid időn belül ellátás nélkül maradni országszerte. Ebben kérjük most az Önök segítségét. Amennyiben lehetőségük van rá, kérjük, támogasson minket!

Adószám:
18043482-1-43

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése
Támogatom

  • Szervezet adatai
  • Futó adománygyűjtések

Szervezet hivatalos neve:
Anyaoltalmazó Alapítvány

Szervezet rövid neve:
Anyaoltalmazó Alapítvány

Szervezet adószáma:
18043482-1-43

Honlap:
http://www.anyaoltalmazo.hu

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/Anyaoltalmazo

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
10200830-32315822-00000000

Közhasznú jogállás:
igen

A szervezet telefonszáma:
+36 203899882

A szervezet címe:
1201 Budapest, Török Flóris utca 257.

Tevékenységi kör:
Többcélú és egyéb gyermek- és ifjúságvédelem

Tevékenység leírása:

Szakmai munkánk alapját képezi minden olyan hátrányos helyzetű család, aki:

  • potenciálisan hajléktalan léttel fenyegetett család,
  • elvált vagy gyermekét egyedül nevelő szülő
  • közműtartozások miatt saját lakását vagy nehezen fizethető albérletét elhagyta,
  • a szülői házon belüli konfliktusok, sorozatos viszályok miatt gyermekeivel elmenekült,
  • sem család, sem barátok, sem ismerősök nem állnak a hátuk mögött, segítségre nem számíthatnak a bajban

Feladata, hogy:

Segítse a családi környezetben, krízishelyzetbe kerültcsaládok és gyermekeik családba, illetve a társadalomba való visszailleszkedését, a gyermekeiket ellátni képes szülők az otthonban átmenetileg ellátást adjon, nyugalmat biztosítson, az elveszett vagy nem igényelt dokumentumokat, iratokat minél előbb pótolni tudja, ez idő alatt a szülőknek szociális, pedagógiai, pszichológiai, jogi segítséget, életvezetési tanácsadást, érdekvédelmet nyújtson, az egészség megőrzés érdekében rendszeres gyermekorvosi, és védőnői ellátást biztosítson.

Az Otthonban élő családok fenntartója többnyire aluliskolázott, létminimum alatt élő, jövőkép nélküli anyák és apák; gyermekeik pedig, szinte mind halmozottan hátrányos helyzetű és kortársaikhoz képest szocializáltságuk alacsony. Így a gyermekek fokozott veszélyeztetettsége miatt kiemelt szerepet biztosítunk a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységnek, a család hiányosságait kompenzáló, a szocializációs hátrányokat mérsékelő prevenciós programoknak:

Egyéni és csoportos foglalkozások keretében pszichológiai segítséget nyújtunk a magatartási zavarokkal küzdő – agresszív, szociálisan gátolt, szorongó – gyerekek személyiségfejlődésének optimalizálásához.

Az Otthon dolgozói minden hétvégén kreatív foglalkozásokkal, filmdélutánokkal teszik változatossá a gyerekek szabadidejét. Minden évben 1 hetes tábort szervezünk a gyerekeknek térítésmentese az iskolai szünetek idejében. Minden hónapban hétvégenként szervezünk főzőtanfolyamot, beszélgető kört, közös tornát, illetve családi napokat.

Egyre nagyobb igény van olyan programokra is a gyermekek é a szülők részéről is, melyek a szabadidő megfelelő eltöltéséhez adnának iránymutatást.. Ezért egyéb forrásból szoktunk a gyerekeknek külső programokat szervezni. Ilyen például a cirkusz, mozi, bábszínház, állatkerti látogatás.

Az információkat nem csak direkt, hanem indirekt módon is közvetítettük, melyet leginkább a szabadidős foglalkozások keretében tudtuk megvalósítani. Ennek célja, hogy alternatívát tudtunk mutatni a gyerekeknek és a szüleiknek arra, hogyan tudják hasznosan, tartalmasan eltölteni a szabadidejüket.
 

Mire gyűjt:

Rendszeres és/vagy egyszeri bankkártyás támogatásuk segíti a napi működésünket, a megemelkedett energia árak sajnos minket is érintenek és ez veszélyezteti az intézményünkben élő családokat is.

Támogatásukat az Anyaoltalmazó Alapítvány működésére, a családok és gyermekek egzisztenciális és pszichés helyzetük javítására, különböző programok megvalósítására, valamint a mindennapi munkák megkönnyítésére fordítjuk.

Otthonunkban az utcára kerülő családok, vagy bántalmazott anyák és gyermekek együtt élhetnek egy biztonságos környezetbe. Továbbra is szeretnénk számukra biztosítani azokat az ellátásokat amelyek segítséget nyujtanak krizishelyzetük átvészelésében, támogatásokkal, jogi-, pszichológiai-, mentális-, életvezetési tanácsadással.

Számtalan bántalmazott anyát és gyermekkeiket helyezünk el, akik legtöbbször egy szatyorral érkeznek, a mindennapi megélhetéshez szükséges eszközöket, élelmiszert, gyógyszert, stb... otthonunk biztosítja amíg az anya keresőképessé nem válik, ennek a lehetőségét az Önök segítségével képesek vagyunk fenntartani.

Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk kerülő anyák alapszükségleteik betöltése után önbecsülésüket, önértékelésüket visszanyerjék és hasznos tagjai legyenek társadalmunknak.

Köszönjük támogatóinknak, hogy adományaikkal segítette munkánkat!

Jogállás:
Közhasznú

Dokumentumok:

  Közhasznúsági melléklet (Közhasznúsági jelentés 2021)

  1%-os nyilatkozat

  Egyéb fájl: Anyaoltalmazó Alapítvány Szakmai beszámolója 2021

  1%-os nyilatkozat

Szociális
Bankkártyás
adománygyűjtés

Anyaoltalmazó - Sorsfordító pillanatok, élmények, személyek.

Anyaoltalmazó Alapítvány

Hajléktalan és bántalmazott anyáknak és gyermekeiknek adunk lehetőséget egy új életkezdésre. Adományaival Ön is segítheti munkánkat, hogy otthont és biztonságot nyújtsunk.


Adománygyűjtés indult: 2022.11.29.
Összeg: 535.379 Ft
Támogatók száma: 39
Érdekel Támogatom

Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.