A VLB Iskola megvalósítása országszerte

A Velem Lehet Beszélgetni ingyenes programcsomagot, képzést és eszközöket biztosít iskoláknak, ami játékosan és telefon nélkül ösztönzi és motiválja a diákokat a kommunikációra.

Szociális
Bankkártyás adománygyűjtés

Végeken Egészséglélektani Alapítvány

Bővebben


Adománygyűjtés indult: 2024.07.04.

Támogatom

A VLB Iskola megvalósítása országszerte

  • Adománygyűjtés
  • Szervezet
  • Adománygyűjtés
  • Szervezet adatai

Gyűjtés célja

A Velem Lehet Beszélgetni (VLB) kezdeményezés oktatási intézményekben történő megvalósítása során a cél, hogy egy olyan keretrendszert kapjanak az intézmények, amit az adott iskolák a maguk sajátosságaira szabva tudnak bevezetni, létrehozva egy olyan iskolai környezetet, ami felhívja a figyelmet a személyes, face-to-face kommunikáció fontosságára, támogatja a diákokat, a dolgozókat és a szülőket is abban, hogy akarjanak és merjenek egymáshoz kapcsolódni, hogy fontos és természetes legyen számukra, hogy egy olyan, egymásra nyitott és befogadó környezetet teremtsenek, amiben a beszélgetés egy létező, tudatosan választott lehetőség, amivel a mindennapok során a közösség tagjai szívesen élnek. 

A VLB iskola célja 

  • segíteni, hogy a fiatalok úgy érezzék, egy barátságos közösség tagjai, amiben van kihez, van mikor és van hogyan kapcsolódni, egy olyan közösségé, ahol az egymáshoz való kapcsolódás érték, norma, minta, 
  • gyakorlási lehetőséget biztosítani különböző kommunikációs helyzetek támogatásával, így biztosítva a tanulóknak a fejlődés lehetőségét, a társas, szociális és érzelmi készségek fejlesztését, 
  • támogatni, hogy a közösség tagjainak minél több, és minél jobb minőségű kapcsolódása legyen egymással. 

A kapcsolataink mennyisége és minősége pozitív hatással van a lelki egészségre (jobb hangulatot, kisebb mértékű szorongást eredményez, segít az önbizalom növelésében, az énhatékonyság érzésének megtapasztalásában, segíti az identitásalakulást és biztosítja a valahová tartozás érzésének megélését), a társas-érzelmi készségeink magasabb szintje pedig pozitív hatással van az iskolai előmenetelre, véd a lemorzsolódással szemben is. 

Ha egy iskola bevezeti a programot, alapvetően új tudásra, új ismeretre nincs szükség. Az iskolákban minden megvan a program megvalósításához: képzett szakemberek, tudás, motiváció, a helyi viszonyok ismerete, kapcsolat a tanulókkal és szüleikkel. A program keretében nem gyökeresen új feladatok kerülnek megvalósításra, hanem az ismert gyakorlatok kerülnek újragondolásra egy új és hatékony keretrendszerben, kiegészítve kommunikációt ösztönző eszközökkel és játékokkal.

A gyűjtésből szeretnénk minél több iskolába eljuttatni a VLB programot, erősítve az osztályközösségeket, az osztályok közötti átjárást, hogy a fiatalok megtapasztalják, hogy beszélgetni offline is érdemes!

velemlehetbeszelgetni.hu

Szervezet hivatalos neve:
Végeken Egészséglélektani Alapítvány

Honlap:
http://www.vegeken.hu/

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

A szervezet telefonszáma:
+36-20-9808829

A szervezet címe:
1089 Budapest Nagyvárad tér 4.

Tovább az adatlapra