Gödöllői Cserkészetért Egyesület


A gödöllői cserkészhagyományok ápolása, azok bemutatása és továbbadása, valamint ennek során a cserkészet iránt fogékony gyermekek, fiatalok nevelése és oktatása, a személyiségük fejlődésének irányításával jellemes egyéniséggé nevelése a közösségben. Az egyesület támogatni kívánja, hogy a gyermekek és a fiatalok a helyi közösségeknek, a nemzetnek és az emberiségnek hasznos tagjai legyenek.

Adószám:
18949584-1-13

A nyomtatható 1%-os nyilatkozat letöltése
Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

Szervezet hivatalos neve:
Gödöllői Cserkészetért Egyesület

Szervezet rövid neve:
Gödöllői Cserkészház felújítás

Szervezet adószáma:
18949584-1-13

Honlap:
https://gdlcserkeszhaz.hu/

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/gdlcserkeszhaz

Youtube oldal:
https://www.youtube.com/channel/UCdCSm4fKQn_znS8NMjeJkQw?view_as=subscriber

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

Bankszámlaszám:
16200223-10077922-00000000

Közhasznú jogállás:
igen

A szervezet telefonszáma:
+36 204924970

A szervezet címe:
2100 Gödöllő, Jászóvár utca 64. 64.

Tevékenységi kör:
Többszintû és egyéb gyermekoktatás, támogatás

Tevékenység leírása:
Abban van az ereje a cserkészetnek, hogy a kortárscsoportok által is neveli az egyént. Az őrs legalább 4, legfeljebb 15 cserkésznek (cserkészcsapatban cselekvően jelen lévő egyének), közös célért létrehozott, hosszútávú (8-10 éves) együttműködésre kialakított, nevelési közössége, amelyet vezetője irányít. Az őrs alapvetően azonos korosztályúakból és azonos neműekből áll, vezetőjük neme általában egyezik a vezetettek nemével. Van egy eszményképünk, amit a cserkésztörvény ír le, az ez iránti elköteleződésünket fejezzük ki fogadalmunkkal. Törekszünk ennek szellemében élni. Amit látunk, arra emlékezhetünk, amit hallunk, arról véleményünk van. De amit csináltunk, az az igazi tudás. Nem hagyományos iskolai oktatást végzünk, hanem játékos formában, tapasztalati úton adjuk át a cserkészismereteket. Így a gyerekek szinte észre sem veszik, hogy mennyi mindent tanulnak egy-egy őrsgyűlés, vagy cserkészprogram alkalmával. A folyamatos programjaink azt szolgálják, hogy tudjunk építkezni, szintről szintre közelebb kerülni a nevelési célhoz és az eszményképhez. Az ösztönző mivolt azért fontos, mert itt érhetjük tetten az önkéntességünket. Ez egy önkéntes mozgalom. Ha a programjaink, tevékenységeink ösztönzőek, akkor az egyének belülről fakadóan fognak ebben részt venni, és ezáltal önmagukat fejleszteni. A programoknak azért kell vonzónak lenniük, mert valami olyat kell nyújtanunk, amin a gyerekek részt akarnak venni, már az első pillanattól azt kell érezniük: „Ott a helyem!” A hasznosság a cél tükre: olyan polgárokat akarunk nevelni… ha a programunk nem hasznos, a benne résztvevő sem fogja annak tartani, sem magára, sem környezetére nézve. Így viszont maga sem lesz hasznos tagja a közösségének! Programjaink által tudunk nevelni, megvalósítani azt, hogy cselekedve tanuljanak a ránk bízottak. A természetbeniség pedig éppen azért fontos, mert ott van lehetőség arra, hogy megtanuljon a gyerek, a fiatal helyt állni, erőforrásait jól felhasználni és az alkotás örömét megtapasztalni. Kifejezheti önmagát, és a lehető legközelebb létezhet Istenhez, a teremtett világ által.

Mire gyűjt:
Cserkészcsapatunk 400 gyermek ifjúságnevelő munkáját végzi, mely Magyarország legnagyobb létszámú cserkészközösségét jelenti. Csapatunk 1989 évi alakulása óta helyhiánnyal küzd, ahol foglalkozásainkat és felszerelésünket tartanánk. Idén augusztusban megkaptuk a MNV. Zrt.-től Gödöllő egyik legmonumentálisabb és nagy történelmi múlttal rendelkező épületét, vagy ahogy a helyiek hívják a "Bezsilla villát". Az épület a Szent István Egyetem tulajdonában volt, ám a 2000-es évek eleje óta nem foglalkozott vele senki és állpota nagyon leromlott. Kezdeményezésünk célja, hogy helyreállítsuk ennek az egyedülálló történelmi emléknek az állapotát és nevelő munkánk helyszíneit biztosítsuk ezáltal. Önkéntességünkből adódóan saját költségen ezt nem tudnánk megvalósítani, erre a nemes célra keresünk/gyűjtünk adományokat/adományozókat, melyeket előre is köszönünk az egész cserkészcsapat nevében!

Jogállás:
Közhasznú


Az alábbi adatok jelennek meg: NAV 1%-os adatbázisából: név, cím, adószám, továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából 2021-es adatok alapján: célkitűzés.
Regisztrált szervezetek esetén a szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.