„TÁMASZ” - Hátrányos Helyzetű Közösségek Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásáért Alapítvány


Az Alapítvány központi célja támogatni, segíteni a hátrányos helyzetű közösségeket, társadalmi rétegeket, formális és informális csoportokat, továbbá egyéneket anyagi, természetbeni és lelki támogatással, valamint a közvélemény figyelmének és szolidaritásának felkeltésével az egyéni és a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Társadalmilag szükséges folyamat, hogy az egyén megerősödjék és ezáltal felelősen tudja megvédeni természeti környezetét, valamint kompetenssé váljék a fenntartható fejlődést szolgáló közösségi törekvések támogatására. Ezért kiemelten fontos a lelkileg és szociálisan elhagyatott, veszélyeztetett élethelyzetben lévő vagy kiszolgáltatott hátrányos helyzetű közösségek, társadalmi rétegek, egyének kezdeményező és cselekvőkészségének helyreállítása, tevékenységük támogatása. Az Alapítvány céljai: Szociális szolgáltatás, házi segítségnyújtás, családsegítés és időskorúak gondozása. Az önszerveződő közösségek tevékenységének szakmai támogatása közösségfejlesztés eszközeivel, a környezet- és természetvédelem, az egészségvédelem, a turizmus, az önsegítő közösségi munkahelyteremtés. A társadalom perifériájára sodródott, hátrányos helyzetű emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, foglalkoztatásuk elősegítése. A családok, különös tekintettel a gyermekek életminőségének javítása, számukra nyújtott szolgáltatásokon, programokon keresztül. Felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelkigondozás, továbbá nevelés és oktatás, személyiségfejlesztés, közösségformálás, képességfejlesztés. Ifjúságsegítés, ifjúsági közösségfejlesztő tevékenység a fiatal korosztály közösségi részvételének növelése érdekében. A magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítségével kapcsolatos tevékenység. Helyi, kistérségi, regionális és országos szintű egymást segítő és támogató közösségek életre hívása. Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése hasonló célokért tevékenykedő szervezetekkel. Adományszervezés és adománygyűjtés.

Adószám:
19238760-1-13

Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

Szervezet hivatalos neve:
„TÁMASZ” - Hátrányos Helyzetű Közösségek Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásáért Alapítvány

Szervezet adószáma:
19238760-1-13

A szervezet címe:
2234 Maglód, Majláth utca 35.


Az alábbi adatok jelennek meg Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából: név, cím, adószám, célkitűzés, közhasznú jogállás. A szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.