„Szent Ágnes” Alapítvány


A Ptk. 4:152 §. alapján a szülők joga és kötelezettsége, hogy gyermeküket gondozzák, a gyermek megélhetéséhez és felnevelkedéséhez szükséges feltételeket biztosítsák. A Ptk. 4:153 §. alapján a szülők döntenek a gyermek életpályájának megválasztásáról, amely magában foglalja a taníttatással és az iskola megválasztásával kapcsolatos feladatokat is. Fentiekhez képest az alapítványt az alapító azzal a céllal hozza létre, hogy vagyoni szolgáltatásokkal, juttatásokkal biztosítsa a kedvezményezett nevelését, gondozását, eltartását, továbbá támogatást nyújtson az iskolai tanulmányai folytatásához, életpályájának megválasztásához, ill. szükség szerint biztosítsa a kedvezményezett egészségügyi ellátásával kapcsolatos kiadások fedezetét. Amíg a kedvezményezett kiskorú, az alapítvány az előbb meghatározott célokra rendelt vagyoni szolgáltatásait, juttatásait a vagyonkezelési feladatokat ellátó, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő részére juttatja azzal a kifejezett kikötéssel, hogy a vagyonkezelő szülő a vagyoni szolgáltatást, juttatást kifejezetten a kuratóriumi döntésben meghatározott konkrét célra használhatja fel, amellyel elszámolni köteles. Abban az esetben, ha a vagyonkezelő szülő ezt a kötelezettségét nem teljesíti, úgy a kuratórium jogosult arra, hogy a későbbiekben juttatott vagyoni szolgáltatás és egyéb juttatás kezelésére a gyámhatóságtól a nyújtott vagyon kezelésére, gyám kirendelését kérje. Ez esetben a kuratórium jogosult a gyám személyére javaslatot tenni. Amennyiben a kedvezményezett vonatkozásában a vagyonkezelői jogokat mindkét szülő jogosult gyakorolni, úgy a kuratórium arra is jogosult, hogy a juttatott vagyon vonatkozásában az egyik szülő vagyonkezelői jogát kizárja, amely azzal a következménnyel jár, hogy a juttatott vagyont kizárólag a másik szülő kezelhet.

Adószám:
18847774-1-08

Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

Szervezet hivatalos neve:
„Szent Ágnes” Alapítvány

Szervezet adószáma:
18847774-1-08

A szervezet címe:
9222 Hegyeshalom, Miklóshalmi út 1.


Az alábbi adatok jelennek meg Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából: név, cím, adószám, célkitűzés, közhasznú jogállás. A szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.