„ Alapítvány a Transintertop Kft. dolgozóiért”


Az alapítványt elsődlegesen azon elhatározásból hozták létre az alapítók, hogy támogassák a hátrányos helyzetbe került munkavállalókat. Így támogatást tudna nyújtani a rászorulóknak például betegség miatti keresőképtelen állapotuk idejére, hiszen ez idő alatt jövedelmük akár töredékére csökken. Az alapítvány célja többek között a munkavállalók támogatása az önhibájukon kívüli helyzetből eredő károk enyhítése kapcsán, pl. egy gondatlanul okozott balesetből eredő kártérítés fizetési kötelezettség tekintetében tud segítséget nyújtani vagy haláleset esetére nyújtson támogatást. Az alapítvány alapító okiratban részletezett céljai: 1.) Szociális támogatás, segítségnyújtás a rászorulók, hátrányos helyzetben lévők részére. • szociálisan nehéz helyzetbe került munkavállalók és családtagjainak, illetve rokkant és öregségi nyugdíjban részesülők segítése, • támogatja a rászoruló munkavállalókat annak érdekében, hogy keresőképtelen állapotuk idejére jövedelem-kiesésük részben pótlásra kerüljön, • a munkavállalói fizetési kötelezettségek tekintetében támogatást nyújt a munkavállalóknak, • a munkavállalók támogatása egyéb, önhibájukon kívüli helyzetből eredő károk enyhítése céljából, • rászoruló munkavállaló támogatása hozzátartozójának halála esetén, illetve a munkavállaló hozzátartozójának támogatása a munkavállaló halála esetén. 2.) A közúti közlekedési bűncselekmények megelőzése, a balesetek részeseinek segítése, e körben keletkezett kárainak, fizetési kötelezettségeinek enyhítése. 3.) Egészségvédelem. • a munkavégzés melletti egészség védelmét, megőrzését célzó kezdeményezések támogatása, a munkavállaló egészségi állapotának védelme, annak megromlása esetén javítása, • támogatja a rászoruló munkavállalókat, illetve annak hozzátartozóit annak érdekében, hogy orvosi kezelésük költségei, gyógyszerköltségei részben fedezésre kerüljenek. 4.) A szakmai végzettség megszerzésének és szakmai továbbképzés támogatása. • minden egyéb olyan információ, ismeretterjesztő anyag képi és írott megjelenítésének elősegítése, írás, riport, tájékoztató anyag közzététele, valamint rendezvényeken való közreműködés, amelyek a fent megfogalmazott célok megvalósulását szolgálják az alapítványi célok érdekében ösztöndíjak, pályázatok kiírása pénzbeli támogatást nyújt a rászorulók részére, különösképp támogatja a munkaviszonnyal rendelkező munkavállalókat, gépjárművezetőket a tekintetben, hogy szakmai továbbképzéseken, egyéb szakmai tanfolyamokon részt vehessenek, annak érdekében, hogy a szükséges szakmai végzettséget, tevékenység gyakorlásához szükséges okmányokat megszerezhessék, • szakmai és egyéb rendezvények szervezése címzett támogatásból vagy tulajdonos támogatásából. 5.) A rászorulók, különösen rászoruló munkavállalók, és családtagjaik szabadidejének kulturált eltöltése érdekében különféle programok, sporttevékenységek szervezése, támogatása. • az alapítvány célját szolgáló tárgyi eszközök rendelkezésre bocsájtása, • jogvédő tevékenység folytatása, Az alapítvány tevékenysége: A társaság munkavállalóinak anyagi megsegítése eseti, vagy rendszeres anyagi támogatás és segélyezés útján olyan esetekben, amikor önhibájukon kívül, váratlanul nehéz élethelyzetbe kerülnek, függetlenül attól, hogy azok támogatói-e az alapítványnak vagy sem. A munkavállalók anyagi támogatása és segélyezése alatt értendő a munkavállalók gyógyítása, gyógyíttatása, egészségügyi rehabilitációja, szociális támogatása, családsegítése, egészségmegőrzése, valamint betegségmegelőzése céljából nyújtott támogatás is. Továbbá a munkavállalók anyagi megsegítése magában foglalja a betegség, egészségromlás, mint nehéz élethelyzet elkerülését célzó egészségügyi szolgáltatások pl. szűrőprogramok finanszírozását, egyénileg vagy csoportosan nyújtott betegségmegelőző célú támogatást is.

Adószám:
19226226-1-11

Jelenleg a szervezetnek ezen az oldalon nincs aktív adománygyűjtése! Nézd meg a szervezet weboldalát vagy keress rá hasonló tevékenységű gyűjtésekre itt:
Keresés

Szervezet hivatalos neve:
„ Alapítvány a Transintertop Kft. dolgozóiért”

Szervezet adószáma:
19226226-1-11

A szervezet címe:
2851 Környe, Tópart u. 1.


Az alábbi adatok jelennek meg Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezeti nyilvántartásából: név, cím, adószám, célkitűzés, közhasznú jogállás. A szervezet célkitűzésének szövege a szervezet által bővíthető.