EFRATA Alapítvány a Hajléktalanokért - mintakampány

Feltöltés alatt!

Szociális
Telefonos adománygyűjtés

Csak Egyet Szolgálat

Bővebben

491 támogató
(296 hívás, 195 sms)

Hívd fel vagy küldj SMS-t a következő számra:
13600-59
A támogatás mértéke 500 Ft / hívás, SMS

EFRATA Alapítvány a Hajléktalanokért - mintakampány

491 támogató közreműködésével

Telefon/SMS:
13600-59
  • Adománygyűjtés
  • Szervezet
  • Adománygyűjtés
  • Szervezet

Gyűjtés célja

A hajléktalan nappali melegedőként működő Csak Egyet Központ szembesül azzal a ténnyel, hogy a rendelkezésre álló állami normatíva folyamatosan csökken, ezért az ellátott tevékenységek költségeit egyre inkább az Efrata Alapítványnak kell átvállalnia, hogy a színvonal, a szolgáltatások ne szűküljenek, komplex ellátást tudjunk nyújtani a tőlünk segítséget kérőknek. Az Efrata Alapítvány célkitűzései: • A hajléktalan emberek mindennapi segítése függetlenül nemzeti és etnikai hovatartozásuktól • Fedélhez jutásuk előmozdítása • Szociális, erkölcsi gondjaik keresztény szellemű megoldása • Munkalehetőség biztosítása műhelyek kialakításával A fenti céloknak megfelelően az alapítvány munkája az alábbi tevékenységekre terjed ki: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Tevékenysége a céloknak megfelelően kiegészíti a nappali melegedő által ellátott feladatokat: • Szociális tevékenység - Naponta meleg ebédet kap 60 fő. Sokan közöttük lakásban élnek, de helyzetükből adódóan az élelemre nagyon kevés anyagi forrásuk jut. - Élelmiszercsomagot kaphatnak olyan személyek és családok, akik éheznek, illetve hétvégén sehogyan sem tudják megoldani legalább egyszeri étkezésüket. - Gyógyszertámogatás a receptek kiváltásával történik. - Rezsitámogatás: akiknek a lakhatása veszélybe kerül, ha nem tudják kifizetni a lakbért vagy a közüzemi számláikat. „Kölcsön” vagy vissza nem térítendő támogatás formájában. A „kölcsön” jelen esetben azt jelenti, hogy a támogatásért munkát ajánlunk a kérelmezőnek, mely adott esetben hosszútávra is megoldást jelenthet neki, hiszen állandó bevételi forrást jelenthet a család költségvetésébe. Ezt a programunkat szeretnénk minél szélesebb körben nyilvánosságra hozni és alkalmazni. Úgy gondoljuk, hogy így nagyobb ösztönzést kapnak a kérelmezők a munkaerőpiacra történő beintegrálódásra és társadalmilag is nagyobb elfogadottságnak örvend az a szemlélet, hogy nem készen kapják a lehetőségeket a rászorulók, hanem tevékenyen részt vesznek helyzetük megváltoztatásában. - Útiköltség fizetése: hivatalos ügyintézés, családi kapcsolattartás érdekében - Rehabilitációs foglalkoztatás azok számára, akik a szocializációban még hátrányokkal küzdenek. Jelenleg ezeket a projektet tartjuk a legkiemeltebbnek ehhez igyekszünk megtalálni a forrásokat, támogatókat. Szeretnénk, ha tevékenységünk ismertté válna és minél többen be tudnának kapcsolódni az itt folyó munkába mind segítőként, mind segítettként.

A szervezet mellékére 2015. március 11-ig összesen 280 hívás érkezett.
A szervezet adományozási beszámolói megtekinthetők honlapjukon: 2014, 2015, 2016.

Szervezet hivatalos neve:
Csak Egyet Szolgálat

Szervezet rövid neve:
Efrata

Honlap:
http://www.csakegyet.hu

A szervezet e-mail címe:
[email protected]

A szervezet telefonszáma:
+36-70-4242766

A szervezet címe:
1068 Budapest, Király utca 98. /A.

Tovább az adatlapra